Κανονισμός Βιολογικών: Ενίσχυση ποιότητας της ελληνικής γεωργίας

Το μοντέλο γεωργίας που δίνει έμφαση στην επιθυμητή από την αγορά ποιότητα και όχι στην ποσότητα αποτελεί μονόδρομο για την Ελλάδα, λόγω των μικρών διαθέσιμων εκτάσεων παράλληλα με την ύπαρξη γεωμορφολογικής ποικιλομορφίας, που δίνει επιλογές καλλιέργειας πολλών διαφορετικών προϊόντων στο κατάλληλο για αυτά κλίμα.

Σε αυτό το μοντέλο, η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας αποτελεί προσέγγιση που μπορεί να καταστήσει τη χώρα ανταγωνιστική και να ενισχύσει θετικά την πορεία της ελληνικής γεωργίας.

Εν τω μεταξύ, δεδομένης της αλλαγής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά και του ολοένα αυξανόμενου αριθμού καταναλωτών που έχουν ως πρώτο μέλημα τη διατροφή που αποσκοπεί σε υγεία και ευζωία, αναμένεται αύξηση στις εκτάσεις καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο νέος κανονισμός για τα βιολογικά προϊόντα (848/2018) θα τεθεί σε εφαρμογή στην ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2021 και θα έχει βάση την αρχή της ισοδυναμίας για τα βιολογικά τρόφιμα. Τα προϊόντα που θα φέρουν το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ, θα παρέχουν στον όποιο καταναλωτή από όποια χώρα του κόσμου, τη σιγουριά ότι απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο ποιότητας,  ενώ η βιολογική παραγωγή θα διευρυνθεί ώστε να καλύπτει μεγαλύτερη ποικιλία φυτικών και ζωικών προϊόντων.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 6,5% των γεωργικών εκτάσεων καλύπτεται από βιολογικές καλλιέργειες κατατάσσοντας την Ελλάδα στη 15η θέση ανάμεσα στα κράτη – μέλη της ΕΕ. Τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα σημειώνουν θετική πορεία σε ότι αφορά τις εξαγωγές τους, κυρίως προς χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ, όπου η ζήτησή τους είναι αυξημένη, με κορυφαίους «παίχτες» το ελαιόλαδο, το κρασί και κηπευτικά.

Το μεγαλύτερο κέρδος και η δυνατότητα για ευκολότερη διάθεση της παραγωγής λόγω αυξανόμενης ζήτησης αποτελούν τους κύριους πόλους έλξης προς τη βιολογική καλλιέργεια για έναν αγρότη. Περίπου 45% ακριβότερα είναι στην αγορά τα βιολογικά άλευρα, ενώ η ίδια διαφορά κυμαίνεται για τα μακαρόνια περίπου στο 40%, το ελαιόλαδο 20%, τα πορτοκάλια σχεδόν 47%, οι πατάτες περίπου 35% και τα αυγά μέχρι και 50%.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Γεωργία χωρίς αγρότες και τρακτέρ χωρίς οδηγό βλέπουν οι ειδικοί εώς το 2050

Όταν είχε προσπαθήσει να αποτυπώσει διάφορα πιθανά σενάρια για την εικόνα της ευρωπαϊκής γεωργίας µετά το 2050 βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων και της διεθνούς πολιτικής σκηνής η Οµάδα Επιστηµονικών Προβλέψεων (STOA) της Κοµισιόν, ένα από αυτά ήταν η «Οικονοµική βελτιστοποίηση».

Σε αυτό, ο πληθυσµός αυξάνεται µε αργούς ρυθµούς, ενώ η τεχνολογία και η οικονοµική ανάπτυξη καλπάζουν. Η παραδοσιακή γεωργία όπως αυτή εκτελείται σήµερα δεν υπάρχει, µε τον πρωτογενή και το δευτερογενή τοµέα να έχουν πλέον ταυτιστεί και τους αγρότες να είναι ιδιοκτήτες υπέρ-εκµεταλλεύσεων οι οποίες θα ενσωµατώνουν ροµποτική τεχνολογία και τεχνητή νοηµοσύνη για µέγιστες αποδόσεις. Οι επιδοτήσεις εδώ θα είναι ανύπαρκτες.

H µεταφορά του κύριου όγκου της αγροτικής δραστηριότητας εκτός Ευρώπης και η πλήρης ενσωµάτωση της τεχνητής νοηµοσύνης στις ελάχιστες εναποµείναντες ευρωπαϊκές αγροτικές επιχειρήσεις, αποτελούν το πρώτο σενάριο των συγγραφέων της ανάλυσης. Η «Οικονοµική Αισιοδοξία» όπως ονοµάζεται, θέλει τον Ευρωπαίο αγρότη το 2050 να µην έχει καµία σχέση µε την παραδοσιακή άσκηση της αγροτικής οικονοµίας, καθώς πλέον θα χρειάζεται µόνο ισχυρές γνώσεις µάνατζµεντ επιχειρήσεων και τεχνολογικό υπόβαθρο.

Τα τρακτέρ χωρίς οδηγό, ο αυτόνοµος στόλος, οι αισθητήρες και η γενετική στα φυτά κυριαρχούν σε όλες τις εκµεταλλεύσεις, οι οποίες αποτελούν παράλληλα και τη βιοµηχανία τροφίµων, καθώς είναι πλήρως καθετοποιηµένες ανεξαιρέτως.

 

 

Διαβάστε την συνέχεια στο agronews.gr

Ψηφιοποίηση και νέες τεχνολογίες στη γεωργία: Σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ

ηλιος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης στη γεωργία, με στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του τομέα, ενώ ταυτόχρονα θα απλοποιήσει την καθημερινή εργασία των γεωργών. Γεγονός που θα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από την τρέχουσα και τη μελλοντική Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Αναλυτικότερα, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως σε συνέχεια της δήλωσης για ένα «έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και τις αγροτικές περιοχές» που υπέγραψαν τα περισσότερα κράτη μέλη τον Απρίλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναντήθηκε με τα κράτη μέλη στις 15 Μαΐου 2019 για να παρουσιάσει και να συζητήσει τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση στη γεωργία. Μέσω της ΚΑΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να διευκολύνει την ανάπτυξή τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η καινοτομία και η χρήση νέων τεχνολογιών προσφέρουν κερδοφόρες λύσεις στη γεωργία. Αυτό σημαίνει συνδυασμό οφέλους για το περιβάλλον και το κλίμα, με παράλληλη αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Ωστόσο, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών παραμένει πολύ κάτω από τις προσδοκίες και διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αυτό το κενό πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων αγροτών, θα έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και θα επωφεληθούν από αυτήν.

Επί του θέματος, ο κ. Jerzy Plewa, Γεν. Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτ. Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε: «Σημαντικές προκλήσεις βρίσκονται μπροστά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια μελλοντική ΚΑΠ με υψηλότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες και ταυτόχρονα ένα απλουστευμένο πλαίσιο πολιτικής σε ένα πιο περιορισμένο δημοσιονομικό περιβάλλον. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο και το Ευρωπ. Κοινοβούλιο έχουν ήδη τονίσει αυτή την ένταση: πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα! Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό μόνο αν αγκαλιάσουμε όλοι τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών».

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Κρήτη: Ευφυής γεωργία στις παραδοσιακές καλλιέργειες

ηλιος

Η Κρήτη είναι μια περιοχή της Ελλάδας με πληθώρα παραδοσιακών καλλιεργειών και προϊόντων, όπως η ελιά και το ελαιόλαδο, το σταφύλι και το κρασί, τα κηπευτικά. Τα προϊόντα αυτά διακρίνονται από υψηλή ποιότητα και ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να είναι περιζήτητα στις αγορές τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

Την ίδια στιγμή, οι παραγωγοί της Κρήτης αντιμετωπίζουν ισχυρό ανταγωνισμό στις αγορές και μάλιστα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Έτσι, για να μπορέσει να διατηρηθεί ή ακόμη και να βελτιωθεί η ποιότητα των κρητικών αγροτικών προϊόντων, γίνεται πλέον αναγκαίο το «πάντρεμα» της εμπειρικής γνώσης της καλλιέργειας με νέες τεχνολογίες και μεθόδους διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής. Μέσα από τη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τα αποτελέσματα της έρευνας και την καινοτομία μπορεί να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, η εξωστρέφεια και, κατά συνέπεια, η ανταγωνιστικότητα των κρητικών παραδοσιακών προϊόντων.

Το gaiasense στη Μεγαλόνησο

Σε αυτό το πλαίσιο, το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC έχει ξεκινήσει συνεργασίες και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, κάτι που αποτυπώθηκε στην επιτυχημένη εκδήλωση στο Ηράκλειο τον Οκτώβριο του 2018. Οι συνεργασίες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τις καλλιέργειες ελιάς, κηπευτικών και πατάτας και έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και του όγκου παραγωγής, τη μείωση του κόστους αλλά και των επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον.

Όσον αφορά την ελιά, μία από τις σημαντικότερες και ιστορικότερες καλλιέργειες της Κρήτης, η συνεργασία με φορείς στα Σφακιά, στο Ρέθυμνο, στα Αστερούσια και στο Μεραμβέλλο εστιάζει στην ανάπτυξη μεθόδων για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του δάκου και άλλων εχθρών της καλλιέργειας που προκαλούν σημαντική ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση της παραγωγής των κρητικών ελαιώνων. Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες ευφυούς άρδευσης και λίπανσης του gaiasense θα υποστηρίξουν τους ελαιοκαλλιεργητές στην παραγωγή καλύτερης ποιότητας ελιάς, συμβάλλοντας έτσι στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Ελλάδα: Συγκέντρωση εκμεταλλεύσεων, στο κόκκινο το 50% των αγροτών

Οι µισοί συντελεστές της ελληνικής γεωργίας παρατηρούν σηµαντική µείωση τζίρου, δεινή αύξηση κόστους παραγωγής, µείωση των τιµών, ανύπαρκτη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, κινούνται µε δανεικά από φίλους και όλα αυτά στον µέγιστο βαθµό σε σχέση µε τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που σημειώνει την επιτάχυνση της συγκέντρωσης των εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και την έξοδο των μικρομεσαίων.

Μέσα από 7.659 συνεντεύξεις σε αγρότες (εκ των οποίων οι 350 Ελλήνων) η ΕΤΕπ, προσπάθησε να καταγράψει συγκεκριµένα τις ανάγκες χρηµατοδότησης του πρωτογενή τοµέα, επιβεβαιώνοντας όσα έχει γράψει κατά καιρούς η Agrenda πως η συγκέντρωση σε επίπεδο αγροτικών εκµεταλλεύσεων επιταχύνεται, ο αριθµός των καλλιεργητών περιορίζεται και οι λεγόµενοι µικροµεσαίοι αγρότες παίρνουν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο το δρόµο της αποχώρησης από την ενεργό δράση.

Το πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο έχει να κάνει µε το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων και τον τζίρο αναφέρει η Τράπεζα, σηµειώνοντας τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται Έλληνες αγρότες, µε το 43% των εκµεταλλεύσεων να σηµειώνουν µείωση του κύκλου εργασιών (εκ του οποίου το 25% σηµαντική µείωση και το 14% µείωση). Σε συνδυασµό τώρα µε το γεγονός ότι περίπου οι µισές εκµεταλλεύσεις στη χώρα µας παρατήρησαν σηµαντική αύξηση του κόστους παραγωγής και πάνω από το 40% µείωση σηµαντική ή λιγότερο σηµαντική στην τιµή παραγωγού, το πρόβληµα διογκώνεται και αποτυπώνεται σαφώς στο είδος της χρηµατοδότησης που ζητούν οι αγρότες στη χώρα µας.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σε δημόσια διαβούλευση οι κρατικές ενισχύσεις σε γεωργία και δασοκομία

EE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αξιολόγηση και την αναθεώρηση των κανόνων που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις στη γεωργία, τις αγροτικές περιοχές και τη δασοκομία, η οποία θα διαρκέσει έως τις 19 Ιουλίου.

Η εν λόγω διαβούλευση απευθύνεται σε δημόσιες αρχές που χορηγούν ή διαχειρίζονται κρατικές ενισχύσεις, δικαιούχους βοήθειας από τους σχετικούς τομείς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με πρακτική εμπειρία ή / και σε βάθος γνώση των κρατικών ενισχύσεων στη γεωργία και τη δασοκομία.

Στόχος είναι η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το ισχύον πλαίσιο κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και το σχεδιασμό του επόμενου για την περίοδο 2021-2027.

Τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν σε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των ισχυόντων κανόνων και την εκτίμηση των επιπτώσεων για την έγκριση νέου πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την περίοδο 2021-2027.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει για περίοδο 12 εβδομάδων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε. Ε.

Το ιστορικό

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ιδίως για λόγους οικονομικής ανάπτυξης ή αποτυχίας της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κανονισμούς κατά την αξιολόγηση της βοήθειας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η αξιολόγηση είναι διαφανής και συνεπής.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Σε σωστό δρόµο βρίσκεται η εφαρµογή των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων

τρακτέρ

Στην αξιολόγηση των μέσων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας στην Ε. Ε προχώρησε για λογαριασμό της Κομισιόν η συμβουλευτική εταιρεία ADE. Πρόκειται για μία πολυσέλιδη μελέτη, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 4 Απριλίου και εξετάζει την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή οκτώ μέτρων ενίσχυσης, που αφορούν τη διαχείριση των γεωργικών κινδύνων, δύο δασοκομικά μέτρα και τη μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων σε μη γεωργικά προϊόντα.

Η μελέτη καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2014 έως τα τέλη του 2016, με γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής τα 28 κράτη-μέλη, αν και εξετάστηκαν διεξοδικά οι περιπτώσεις της Γερμανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Τσεχίας.

Από τα συμπεράσματα της μελέτης, προκύπτει ότι γενικά η κρατική ενίσχυση ανταποκρίνεται στις ανάγκες του γεωργικού τομέα και καταφέρνει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της αγοράς. Όσον αφορά τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο, επισημαίνει πως, αν και περιορισμένες, αντισταθμίζονται από τα θετικά αποτελέσματα της ενίσχυσης. Επιπλέον, η μελέτη διαπιστώνει ότι τα μέσα των κρατικών ενισχύσεων ήταν συνεπή με τις άλλες σχετικές πολιτικές της Ε. Ε.

Δαπάνες

Πιο αναλυτικά, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, 455 καθεστώτα ενισχύσεων που αφορούσαν τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα οκτώ μέτρα εξαιρέθηκαν ή κοινοποιήθηκαν βάσει του κανονιστικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας. Οι δαπάνες αυτών των προγραμμάτων ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ περίπου. Όλα τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν μέσα αντιστάθμισης και διαχείρισης κινδύνου για τους παραγωγούς είτε μέσω ενισχύσεων ανάλογα με ασφάλιστρα (1,1 δισ. Ευρώ) είτε με άμεσες αποζημιώσεις για ζημιές που αφορούν ασθένειες ζώων (720, 7 εκατ. Ευρώ) και εξαιτίας δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών (508,1 εκατ. Ευρώ).

Πιο χαμηλές οι δαπάνες που αφορούν τα νεκρά ζώα –ανήλθαν σε 141,5 εκατ. ευρώ– και για ζημιές που προκαλούνται από προστατευόμενα ζώα (4,9 εκατ. Ευρώ). Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι σχεδόν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γεγονός που αντικατοπτρίζει και τη δομή του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής της Ε. Ε.

Δασοκομία

Τα μέτρα για τη δασοκομία εφαρμόζονται από τη μεγάλη πλειονότητα των κρατών-μελών, κυρίως μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (Π. Α. Α). Οι κρατικές ενισχύσεις αφορούν κυρίως την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στα δάση (61,2 εκατ. Ευρώ), για παράδειγμα από πυρκαγιές. Στα Π. Α. Α προβλέπονται, επίσης, σε μεγάλο βαθμό επενδύσεις στη δασική τεχνολογία και στη μεταποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αλλά οι δαπάνες μέχρι τα τέλη του 2016 ήταν ελάχιστες (4,1 εκατ. Ευρώ).

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

 

Η χρησιμότητα των ωφέλιμων μικροοργανισμών στη γεωργία

Η  γονιμότητα του εδάφους είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα των φυσικών, χημικών και μικροβιολογικών χαρακτηριστικών, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η επιστήμη έχει σχεδόν εξαντλήσει την ανάλυση και την αξιοποίηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων (περιεκτικότητα σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία, Ph, αγωγιμότητα κ.λπ.).

Η μικροβιολογική συνιστώσα, από την άλλη μεριά, είναι ακόμη ελάχιστα κατανοητή λόγω των αμέτρητων ποικιλιών οργανισμών που την αποτελούν. Και των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ του περιβάλλοντος και των καλλιεργειών.

Η κατανόηση της μικροβιολογικής πτυχής του εδάφους σημαίνει την κατανόηση της υγείας, των επιπέδων καταπόνησης και, ενδεχομένως, του επιπέδου υποβάθμισής του. Μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος επεμβαίνει στα φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους (δομή, σύσταση κ.λπ.) με τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και τεχνικές. Σε ό,τι αφορά τα χημικά χαρακτηριστικά, τα ανόργανα λιπάσματα έχουν εξασφαλίσει καλή παραγωγή και έχουν καλύψει το έλλειμμα του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία. Ωστόσο, είναι σαφές ότι αυτό δεν είναι πλέον αρκετό.

Αυτό συμβαίνει, καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρείται ότι το φυτό δεν είναι σε θέση να προσλάβει τα θρεπτικά συστατικά. Τα οποία του χορηγούμε με τα συμβατικά λιπάσματα. Τι γίνεται, λοιπόν, με τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους;

Ο συμβατικός, εντατικός τρόπος παραγωγής εξαντλεί τα εδάφη και εμείς, επιπλέον, (καλλιεργητές και γεωπόνοι), στην προσπάθειά μας να καταπολεμήσουμε τα παθογόνα του εδάφους, προκαλούμε την εξάντληση του μικροβιακού του φορτίου. Στερώντας από το έδαφος ωφέλιμους μικροοργανισμούς, που στη φύση ζουν συμβιωτικά με τα φυτά. Αλληλεπιδρούν με τη ρίζα, τη βοηθούν να απορροφήσει θρεπτικά συστατικά και νερό και την προστατεύουν.

Πρακτικά, με τη «συνεργασία» αυτή, το φυτό αποκτά πιο εύρωστο και μεγάλο ριζικό σύστημα. Αναπτύσσει αντοχή και, τελικά, ξεπερνά διάφορες καταπονήσεις που μπορούν να προέρχονται από βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Μέχρι τις 16 Απριλίου οι αιτήσεις για ένταξη στα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων

Καλύπτεται το 70%-80% των επιλέξιμων δαπανών από την ΕΕ

Αιτήσεις χρηματοδότησης έως τις 16 Απριλίου 2019 μπορούν να υποβάλουν οι αγροδιατροφικοί φορείς της χώρας, προκειμένου να ενταχθούν στα προγράμματα προώθησης της ΕΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων της Ε. Ε (CHAFEA), ο οποίος είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους. Το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2019 προβλέπει τη διάθεση 191,6 εκατ. ευρώ για προγράμματα προώθησης και ενημέρωσης και η συμμετοχή της Ε. Ε στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 70%-80% (ΕΕ-Τρίτες Χώρες).

Τα «απλά» προγράμματα υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους φορείς από την ίδια χώρα της Ε. Ε. Τα «πολλαπλά» προγράμματα υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο εθνικούς φορείς, από τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη ή από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς φορείς.

Δικαιούχοι

  • Επαγγελματικές ή Διεπαγγελματικές Οργανώσεις
  • Οργανώσεις Παραγωγών ή Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
  • Φορείς του αγροδιατροφικού τομέα, με στόχο την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και στους οποίους έχει ανατεθεί, από το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος, οριοθετημένη αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στο πεδίο αυτό.

Απλά προγράμματα στην εσωτερική αγορά

  • Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης σχετικά με τα ενωσιακά συστήματα ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, βιολογική μέθοδος παραγωγής κα. ).
  • Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης με στόχο να επισημανθεί τουλάχιστον μία από τις ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, την επισήμανση, τις πτυχές σχετικά με τη θρεπτική αξία και την υγεία, την καλή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας, καθώς και των χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Στ. Αραχωβίτης: Καταπολέμηση της πείνας και των ανισοτήτων με την ψηφιακή γεωργία

Την ανάγκη «υποταγής» των εργαλείων της ψηφιακής εποχής στην υπηρεσία των βασικών στόχων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καταπολέμηση της πείνας, της φτώχειας και των ανισοτήτων. Και για την παραμονή των ανθρώπων στον τόπο και στην γη τους, ανέδειξε ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης κατά τη συμμετοχή του στις εργασίες του 11ου Παγκόσμιου Φόρουμ Τροφίμων και Γεωργίας που ολοκληρώθηκε χθες στο πλαίσιο της «Πράσινης Εβδομάδας 2019», στο Βερολίνο.

«Η Ελλάδα κάνει τώρα το επόμενο βήμα για την μετάβαση της γεωργίας στην ψηφιακή εποχή». Τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αραχωβίτης και σημείωσε ότι για τα 800 εκατομμύρια ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα και τα 2. 5 δισεκατομμύρια που υποσιτίζονται δεν ευθύνεται η ανεπάρκεια στην παραγωγή τροφίμων. Αλλά η άνιση κατανομή πλούτου, τόσο στον κόσμο όσο και στο εσωτερικό μεμονωμένων χωρών και αυτή είναι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα πλέον και με τα μέσα που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό ήταν και το περιεχόμενο της παρέμβασης του υπουργού κατά την χθεσινή Διάσκεψη 75 υπουργών Αγροτικής ανάπτυξης από όλον τον κόσμο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, με «οικοδέσποινα» την Γερμανίδα υπουργό Γιούλια Κλέκνερ.

Ο Σταύρος Αραχωβίτης, αναφερόμενος στην πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση στον τομέα της ψηφιακής γεωργίας. Τόνισε ότι πρόκειται για έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Δημόσιο, θα καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια, η χρήση του θα είναι δωρεάν. Ενώ θα έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις.

Αναλυτικότερα, το έργο προβλέπει την εγκατάσταση 6. 500 μετεωρολογικών σταθμών, κάλυψη πάνω από 150. 000 στρεμμάτων και την δημιουργία λογισμικού, το οποίο θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα επιμέρους δεδομένα.

«Η μετάβαση θα δημιουργήσει και πολλές θέσεις εργασίας», επισήμανε ο κ. Αραχωβίτης, αλλά τόνισε ότι το σημαντικότερο είναι πως «κάνουμε το επόμενο βήμα» προς την ψηφιακή γεωργία.

«Όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο, η Ελλάδα θα ανήκει στις ηγέτιδες δυνάμεις στην Ευρώπη για αυτού του είδους την γεωργία».

Διαβάστε τη συνέχεια στο emvolos.gr