Οινοποιεία: Αντιδράσεις για τη διατροφική επισήμανση των οίνων

Γραπτή ερώτηση υπέβαλε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, ο Ιταλός Angelo Ciocca μέλος της πολιτικής ομάδας του Κινήματος για την Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας (ENF με 28 ευρωβουλευτές μέλη), σχετικά με την ανισότητα που επιφέρουν οι νέες ρυθμίσεις για τη διατροφική επισήμανση (θερμίδες) και τα συστατικά, μεταξύ της βιομηχανίας οίνου και των μικρών οινοποιείων.

Ο κ. Ciocca μεταξύ άλλων αναφέρει:

Όπως είναι γνωστό στις 13 Μαρτίου 2017, η Επιτροπή έστειλε έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση των αλκοολούχων ποτών με συστατικά και πληροφορίες για τη διατροφική δήλωση.

Οι παραγωγοί οινοπνευματωδών ποτών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του οίνου, είχαν ένα έτος για να δημιουργήσουν ένα σύστημα αυτορρύθμισης. η Επιτροπή όμως θα επιβάλει υποχρεωτική ρύθμιση εάν δεν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα αυτορρύθμισης μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου.

Ο γεωργικός τομέας βομβαρδίζεται από ευρωπαϊκούς κανονισμούς που προκαλούν περισσότερη ζημιά από ό, τι καλό. Επιπλέον, η ανάγκη των καταναλωτών να παρακολουθούν τις διατροφικές πληροφορίες των αλκοολούχων ποτών βρίσκεται αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή σφαίρα των αφηρημένων ιδεών.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Δικαστήριο της Ε.Ε: «Μόνιμοι βοσκότοποι βάσει χρήσης» – Ανοίγονται οι δρόμοι για ανακτήσεις εξισωτικών

«Η σταθερή προσπάθεια της Κυβέρνησης για το δίκαιο δίνει ένα νέο νομικό κεκτημένο για τη λύση της αδικίας των εξισωτικών 2013 και 2014, όταν οι προηγούμενες Κυβερνήσεις φρόντιζαν για ακριβώς το αντίθετο οδηγώντας σε περικοπές και επιστροφές με την επιβάρυνση του Προϋπολογισμού της Χώρας μας» τονίζεται σε ανακοίνωση του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Μαΐου 2019, στην υπόθεση 0-341/17 Ρ (Ελληνική Δημοκρατία, υποστηριζόμενη από το Βασίλειο της Ισπανίας, κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής), η οποία ορίζει πλέον ότι « ….το αποφασιστικό κριτήριο για τον προσδιορισμό του «μόνιμου βοσκότοπου» δεν είναι το είδος της βλάστησης που καλύπτει τη γεωργική έκταση, αλλά η πραγματική χρήση της εν λόγω έκτασης για γεωργική δραστηριότητα η οποία είναι χαρακτηριστική για τους «μόνιμους βοσκότοπους».

Κατά συνέπεια, η παρουσία ξυλωδών φυτών ή θάμνων δεν μπορεί αφεαυτής να αποκλείσει τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως «μόνιμου βοσκότοπου», εφόσον δεν επηρεάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η αποτελεσματική χρήση της επιφάνειας για σκοπούς γεωργικής δραστηριότητας» (σκέψη 54 της απόφασης). Επίσης, δέχθηκε ότι « … προκειμένου να καθοριστεί αν η οικεία έκταση πρέπει να χαρακτηριστεί ως «μόνιμος βοσκότοπος», κατά την έννοια του άρθρου 2, πρώτο εδάφιο, σημείο 2, του κανονισμού 796/2004, το καθοριστικό κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι όχι το είδος της βλάστησης που καλύπτει την έκταση αυτή, αλλά η πραγματική χρήση της για γεωργική δραστηριότητα η οποία είναι χαρακτηριστική για τους «μόνιμους βοσκότοπους» (σκέψη 58 της απόφασης).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η παραπάνω απόφαση μπορεί μεν να έχει εφαρμογή για το έτος 2008, όμως και για το έτος 2013 εκκρεμεί αναίρεση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου. Ήδη ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία και έχει υποβληθεί αίτημα στο Δικαστήριο για τη διεξαγωγή προφορικής συζήτησης, ο προσδιορισμός της οποίας εκκρεμεί (Απόφαση Επιτροπής ad hoc 50, Αριθμ. Δικ Υπόθεσης 0-797/18 Ρ).

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Τέλος του έτους οι αποφάσεις για Πολυετές και ΚΑΠ

EE

Για τον ερχόμενο Οκτώβριο μετατίθεται η συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τμήμα του οποίου είναι και ο προϋπολογισμός για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020 και τα τρία σενάρια εξωτερικής σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων, ήτοι πλήρη, κατά 50% ή καθόλου.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο συμπερασμάτων που δόθηκε στην δημοσιότητα την Πέμπτη 20 Ιουνίου, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, κατά την Σύνοδο Κορυφής αναφέρονται τα εξής: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της ρουμανικής Προεδρίας και έλαβε υπό σημείωση τα διάφορα στοιχεία της δέσμης του ΠΔΠ, κάλεσε δε τη φινλανδική Προεδρία να συνεχίσει το έργο αυτό και να επεξεργαστεί το διαπραγματευτικό πλαίσιο. Επί της βάσης αυτής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει ανταλλαγή απόψεων τον Οκτώβριο του 2019, έχοντας στόχο να καταλήξει σε συμφωνία πριν από το τέλος του έτους».

Στο έγγραφο εργασίας που είχαν οι αρχηγοί των κρατών μελών που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες, μεταξύ άλλων θεμάτων, κλήθηκαν αν ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε σχετική έκθεση προόδου που είχε ετοιμάσει η Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου, εν όψει της λήξης της θητείας της και της διαδοχής της από την Φινλανδία.

Όπως έχει ήδη γράψει το Agronews, η εν λόγω έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2022 δεν είχε δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αφορούσε ένα διαπραγματευτικό πλαίσιο χωρίς να δεσμεύει καμία αντιπροσωπεία κράτους – μέλους – με γνώμονα την αρχή ότι «δεν υπάρχει συμφωνία έως ότου επιτευχθεί συνολική συμφωνία».

Εντούτοις, στα σενάρια που περιλαμβάνονται για τις ενισχύσεις της ΚΑΠ και δη για την εξωτερική σύγκλιση όπως αυτά περιγράφονται στην σελ. 35 έχουν ως εξής:

«Πυλώνας Ι

Εξωτερική σύγκλιση

75.Η εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων θα συνεχιστεί. Όλα τα κράτη μέλη με άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο κάτω του [90]% του μέσου όρου της ΕΕ θα καλύψουν το [50]% του χάσματος μεταξύ του τρέχοντος μέσου επιπέδου άμεσων ενισχύσεων και το [90]% του μέσου όρου της ΕΕ σε [έξι] ίσα βήματα αρχής γενομένης από το 2022.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Αύξηση 200% στις επενδύσεις start ups «για τον αγρότη»

τρακτέρ, χωράφι

Αρκετά είναι τα θετικά στοιχεία, που υποδηλώνουν ανάπτυξη στο οικοσύστημα και το επενδυτικό ενδιαφέρον των αγροstartups της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ag Funder. Σε αυτή σημειώνεται, πάντως, ότι η Γηραιά Ήπειρος υπολείπεται σημαντικά στη χρηματοδότηση για νεοφυείς επιχειρήσεις σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της.

Επιπλέον, οι αναλυτές εντοπίζουν ανισοκατανομή μεταξύ των πόρων στα αρχικά στάδια της επένδυσης, σε σχέση με τα μεταγενέστερα στάδια. Μάλιστα, οι πόροι αυτοί διοχετεύονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε upstream επενδύσεις, δηλαδή σε startups που βρίσκονται πιο κοντά στον αγρότη. Αντίθετα, οι downstream επενδύσεις, που βρίσκονται στο άλλο άκρο της παραγωγικής αλυσίδας (λιανεμπόριο και κατανάλωση), υστέρησαν σημαντικά.

Οι αριθμοί και οι τάσεις των επενδύσεων σε startups για το 2018

Συνολικά, οι επενδύσεις στις start ups του αγροδιατροφικού τομέα παρέμειναν σταθερές το 2018 φθάνοντας το 1,6 δισ. δολάρια, στα ίδια επίπεδα με το 2017. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε upstream επιχειρήσεις πλησίασαν το 1 δισεκατομμύριο, σημειώνοντας αύξηση 200%.

Αντίθετα, οι επενδύσεις σε downstream start ups σημείωσαν πτώση 50%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αποχώρηση από τα τελευταία στάδια προσέλκυσης επενδύσεων, εταιρειών όπως οι Delivery Hero και Deliveroo που ανήκουν στον χώρο της online διανομής φαγητού.

Οι τομείς που χρηματοδοτήθηκαν περισσότερο

Ως προς τους τομείς που άντλησαν τα περισσότερα κεφάλαια, αυτοί περιλαμβάνουν καινοτόμες φάρμες (κάθετες φάρμες, φάρμες εντόμων κ.λπ.), εφαρμογές με αισθητήρες και λογισμικό διαχείρισης εκμετάλλευσης (οι δύο τελευταίες κατηγορίες προσέλκυσαν 500% περισσότερη χρηματοδότηση σε σχέση με το 2017). Ειδική μνεία αξίζει στη γαλλική Υnsect που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ζωοτροφών από έντομα και «σήκωσε» 125 εκατομμύρια ευρώ σε μόλις έναν χρόνο.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Ο επόμενος Επίτροπος Γεωργίας θα προσπαθήσει να βάλει την σφραγίδα του στην ΚΑΠ

european, union, ευρωπαική, ένωση, ΕΕ

Υπερβολικά φιλόδοξες είναι η Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο, όσο θεωρούν πως μια μερική συμφωνία είναι πιθανή μέχρι την επόμενη σύσκεψη των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε, υποστήριξε ο Ιρλανδός Ευρωβουλευτής του κόμματος Sinn Fein,Ματ Κάρθυ, σχολιάζοντας τα συμπεράσματα του άτυπου συνεδρίου της Ρουμανίας.

Ο ίδιος υποστήριξε πως οι συζητήσεις δεν θα καταλήξουν πουθενά προτού η νέα Ευρωβουλή και η νέα σύνθεση της Κομισιόν βολευτούν στις θέσεις τους, μέχρι τον επόμενο χρόνο ενώ υπογράμμισε πως ο νέος επίτροπος Γεωργίας, θα θελήσει να βάλει την δική του  σφραγίδα στη νέα ΚΑΠ.

Πράγματι οι δηλώσεις του προεδρεύοντος του Συμβουλίου, Πέτρε Ντέα, μετά το Άτυπο της Ρουμανίας, δείχνουν πως μια συμφωνία μέσα στους επόμενους μήνες και ειδικά μια μερική συμφωνία μέχρι την επόμενη συνάντηση είναι δύσκολη. «Οι περισσότεροι υπουργοί δήλωσαν ότι πρέπει να υιοθετήσουμε μια θέση σχετικά με τη γενική προσέγγιση της ΚΑΠ όταν δούμε και τα ποσά που προβλέπονται για την ΚΑΠ στο επόμενο Πολυετές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Φράουλα: Δύσκολο ξεκίνημα, αλλά καλύτερα στην πορεία η σεζόν στην Ε.Ε.

Ανακάμπτει αυτή την περίοδο η αγορά της φράουλας, η οποία, λόγω πρωίμησης της καλλιέργειας, στην αρχή της σεζόν χαρακτηρίστηκε έως και δραματική, καθώς η ζήτηση δεν ήταν αρκετά υποστηρικτική. Σύμφωνα με τη διεθνή ανασκόπηση που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Fresh Plaza, το καλοκαίρι που πλησιάζει δημιουργεί αισιοδοξία στους εμπλεκόμενους με το προϊόν, οι οποίοι περιμένουν ανάκαμψη της ζήτησης με προοπτικές που προδιαγράφουν υπό κανονικές συνθήκες αύξηση των τιμών, δεδομένου ότι η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά.

Στην Ισπανία, μπορεί οι τιμές αυτή την περίοδο να είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αλλά το τελικό εισόδημα για τους παραγωγούς παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρσι, καθώς έχει αυξηθεί το κόστος συγκομιδής. Αυτόν τον μήνα σταματούν οι εξαγωγές ισπανικής φράουλας, αφού η Ολλανδία, η Μ. Βρετανία, η Γερμανία και το Βέλγιο έχουν αρκετά αποθέματα, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των αγορών τους. Ακόμη, εξαιτίας των βροχών, η ποιότητα δεν ήταν άριστη και μεγάλες ποσότητες, κυρίως της ποικιλίας Rociera, κατευθύνθηκαν στη μεταποίηση.

Στην Ιταλία, παρόλο που οι συνθήκες φέτος για την αγορά της φράουλας ήταν είναι μέτριες και πιο επιρρεπείς σε διακυμάνσεις, τα πράγματα, σε γενικές γραμμές, δεν είναι τόσο άσχημα. Το τέλος της καμπάνιας πλησιάζει για τη Νότια Ιταλία, ενώ για τη βόρεια η σεζόν ξεκίνησε με καλές ποσότητες και καλή ποιότητα. Τελευταία αυξήθηκε η ζήτηση τόσο από την αγορά της Ιταλίας όσο και από τις άλλες χώρες, και μάλιστα, περισσότερο από την προσφορά, εξαιτίας και των καιρικών συνθηκών που περιόρισαν την παραγωγή σε ορισμένες περιοχές. Ολλανδικές, βελγικές και γερμανικές φράουλες κυριαρχούν στη χονδρική αγορά της Γερμανίας, με καλές ποιότητες και καιρό που ευνοεί την κατανάλωση.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Φιλ Χόγκαν: Στήριξη των νέων αγροτών με 2% των ενισχύσεων της ΚΑΠ ζητά από τα νέα όργανα της Ε.Ε

europe

Εγρήγορση σύστησε στους νέους αγρότες της Ε. Ε ο Επίτροπο Γεωργίας Phil Hogan, εν όψει της νέας σύνθεσης των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα προκύψει ως αποτέλεσμα των πρόσφατων ευρωεκλογών, προκειμένου να εξασφαλίσουν αποτελεσματική στήριξη από τα κονδύλια της νέας ΚΑΠ. Όπως επισήμανε, τουλάχιστον το 2% των εθνικών κονδυλίων που αφορούν τις άμεσες ενισχύσεις, από 0,8% που ισχύει σήμερα, θα πρέπει να αφιερωθούν στην ανανέωση των γενεών.

Η παραπάνω επισήμανση έγινε κατά την διάρκεια ομιλίας του στις 28 Μαΐου σε σύνοδο του προεδρείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Αγροτών (CEJA), αναφέροντας παράλληλα σειρά μέτρων για την ενίσχυση των νέων αγροτών που περιλαμβάνονται στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά το 2020, τα οποία επιγραμματικά έχουν ως εξής:

  • Η συμπληρωματική ενίσχυση για νέους γεωργούς στις άμεσες ενισχύσεις διατηρείται και ενισχύεται, αλλά τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής του προγράμματος στις ανάγκες των νέων γεωργών.
  • Τα αποθεματικά για τα δικαιώματα ενίσχυσης θα χρησιμοποιηθούν, κατά προτεραιότητα, για τους νέους γεωργούς και τους νεοεισερχόμενους
  • Αύξηση του μέγιστου ποσού της διαθέσιμης ενίσχυσης για την εγκατάσταση νέων γεωργών και την ίδρυση αγροτικών επιχειρήσεων έως 100. 000 ευρώ.
  • Προγραμματισμός συνταξιοδότησης και καταβολή κατ ‘αποκοπήν ποσού για τους ηλικιωμένους γεωργούς που μεταβιβάζουν μόνιμα την εκμετάλλευσή τους.
  • Ενισχυμένες υπηρεσίες προγραμματισμού μετάβασης.
  • Βελτίωση της μεσιτείας για την απόκτηση γης.

Εκτός από τη χρηματοδοτική ενίσχυση, οι νέοι γεωργοί θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την υποστήριξη επενδύσεων και τη μεταφορά γνώσεων και κατάρτισης στο πλαίσιο του EIP-Agri, μέσω της χρηματοδότησης του Leader και μέσω άλλων παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Προσεχώς νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τα λιπάσματα – προτεραιότητα στα οργανικά και αυστηρότερα όρια επιμολυντών

λιπάσματα, λίπανσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να προχωρήσει στην έγκριση νέων κανόνων για τη διάθεση προϊόντων λίπανσης στην αγορά της. Βάσει κανονισμού που εγκρίθηκε από το Ευρ. Συμβούλιο στις 21 Μαΐου, ο οποίος εναρμονίζει τις απαιτήσεις για τα λιπάσματα που παράγονται από φωσφορικά ορυκτά και από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες στην Ε. Ε, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για την παραγωγή και τη διάθεσή τους στο εμπόριο σε μεγάλη κλίμακα. Ο κανονισμός θέτει εναρμονισμένα όρια για ένα φάσμα επιμολυντών, όπως το κάδμιο, που περιέχονται στα ανόργανα λιπάσματα.

«Οι νέοι αυτοί κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι μόνο τα λιπάσματα που πληρούν τις αυστηρές πανευρωπαϊκές απαιτήσεις και τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας θα μπορούν να πωλούνται ελεύθερα σε ολόκληρη την Ε. Ε. Οι επιμολυντές στα ενωσιακά φωσφορικά προϊόντα λίπανσης, όπως το κάδμιο, μπορούν δυνητικώς να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, για την ασφάλεια και για το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, οι νέοι κανόνες περιορίζουν την περιεκτικότητα σε επιμολυντές. Επιπλέον, οι κανόνες αυτοί θα δώσουν ώθηση στην παραγωγή και χρήση φωσφορικών λιπασμάτων με χαμηλή περιεκτικότητα σε κάδμιο καθώς και οργανικών λιπασμάτων. Ενώ παράλληλα θα προσφέρουν ευρύτερη γκάμα επιλογών στους γεωργούς που προσανατολίζονται προς μια γεωργία φιλικότερη για το περιβάλλον» δήλωσε σχετικά ο προεδρεύων του Συμβουλίου υπ. Οικονομίας της Ρουμανίας, Niculae BĂDĂLĂU.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα ενωσιακά προϊόντα λίπανσης που φέρουν τη «σήμανση CE» θα πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά της Ε. Ε. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα επιμολυντών, τη χρήση καθορισμένων κατηγοριών συστατικών υλικών και υποχρεώσεις σήμανσης.

Οι παρασκευαστές λιπασμάτων που δεν φέρουν τη σήμανση «CE» θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να τα διαθέτουν στην εθνική τους αγορά.

Ο νέος κανονισμός, ο οποίος αντικαθιστά τον προηγούμενο κανονισμό του 2003 για τα λιπάσματα, καλύπτει όλα τα είδη λιπασμάτων (ανόργανα, οργανικά, βελτιωτικά εδάφους, υλικά που διεγείρουν την ανάπτυξη των φυτών κ.λπ.).

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Στις πρωτεϊνούχες ζωοτροφές υψηλής ποιότητας, χαμηλή η αυτάρκεια της Ε.Ε

Οι χονδροειδείς ζωοτροφές, όπως το χόρτο και ο αραβόσιτος ενσίρωσης, αποτελούν την κύρια πηγή πρωτεΐνης, αντιπροσωπεύοντας το 45% της συνολικής χρήσης ζωοτροφών στην ΕΕ. Επίσης, οι ελαιούχοι σπόροι παρέχουν σχεδόν το ένα τέταρτο των πρωτεϊνών. Ενώ η ΕΕ είναι απόλυτα αυτάρκης σε χονδροειδείς ζωοτροφές, παράγει μόνο το 26% των αναγκών της σε σπόρους σόγιας και κράμβης. Όσον αφορά τη συνολική χρήση ζωοτροφών, περίπου το 80% προέρχεται από την Ε.Ε.

Τα παραπάνω συγκαταλέγονται στα βασικά ευρήματα του ισοζυγίου πρωτεϊνούχων ζωοτροφών της ΕΕ για το 2017/18, το οποίο δόθηκε στην δημοσιότητα στις 20 Μαΐου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με την ενσωμάτωση των χονδροειδών ζωοτροφών για πρώτη φορά, το ενημερωμένο ισοζύγιο πρωτεϊνούχων ζωοτροφών της Ε. Ε παρουσιάζει την προσφορά, τη ζήτηση και το εμπόριο διαφόρων πηγών πρωτεϊνών. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες (δημητριακά, ελαιούχοι σπόροι και όσπρια), τα παραπροϊόντα (πίτες από τη σύνθλιψη σόγιας, κραμβέλαιου και τον ηλίανθου καθώς και από υλικά που περιέχουν πλούσια σε πρωτεΐνες προϊόντα που προέρχονται από μεταποιημένες αροτραίες καλλιέργειες), πηγές που δεν προέρχονται από φυτά (ζωικές πρωτεΐνες, πρώην τρόφιμα) και χονδροειδείς ζωοτροφές (χόρτα, αραβόσιτος ενσίρωσης, χορτονομές).

Επί του θέματος, ο αρμόδιος Επίτροπος Hogan εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη εν λόγω δημοσίευση ως σημαντική για την βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς και την αναβάθμιση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ. «Ο νέος ισολογισμός των πρωτεϊνούχων ζωοτροφών αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς στον τομέα των πρωτεϊνών, όπως και σε αρκετούς άλλους τομείς. Ο τομέας είναι ζωτικός για την επιτυχία της γεωργίας μας. Η βελτιωμένη διαφάνεια διευκολύνει την περαιτέρω ανάλυση της δυναμικής αυτής της αγοράς και επιτρέπει στους φορείς να ανταποκρίνονται κατάλληλα» τόνισε.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας: Στις 18 Ιουνίου η τελευταία ευκαιρία για μερική συμφωνία στα νομικά κείμενα της ΚΑΠ

europaiki_enwsh_1

Μερική συμφωνία για τα νομικά κείμενα της ΚΑΠ προσδοκά να πετύχει η ρουμανική προεδρία στις 18 Ιουνίου που θα διεξαχθεί το τελευταίο προγραμματισμένο συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, ώστε να οριστεί ο κύριος κορμός που αφορά τις ενισχύσεις, περιπτώσεις σύγκλισης και στρατηγικά σχέδια, την ώρα που τα κράτη-μέλη διατηρούν ακόμα τις επιφυλάξεις τους.

Τα έως τώρα δεδομένα πάντως είναι αποθαρρυντικά αφού τα περισσότερα κράτη μέλη δεν θέλουν να προχωρήσουν σε δεσμευτικές αποφάσεις, χωρίς έναν οριστικοποιημένο προϋπολογισμό για την προγραμματική περίοδο μετά το 2020.

Ο Ρουμάνος υπουργός Γεωργίας της ΕΕ, Πέτρε Ντέα είναι αρκετά φιλόδοξος, θέλει να επιτύχει μια  μερική συμφωνία πριν από το τέλος της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Άρα την τελευταία ευκαιρία για τα 27 κράτη μέλη της Ε. Ε να μπουν σε έναν καλό δρόμο, προσφέρει το Συμβούλιο Γεωργίας της Ε. Ε στις 18 Ιουνίου.

Ωστόσο, η προθυμία πολλών κρατών μελών να το πράξουν είναι άφαντη. Χωρίς την απόσυρση της πρότασης της Κομισιόν για περικοπές μετά το 2020, πολλά κράτη μέλη της Ε. Ε προτιμούν να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους για τις δύσκολες διαπραγματεύσειςγύρω από τον προϋπολογισμό στις αρχές του 2020.

Μετά το τέλος του Συμβουλίου, το πρωί της Τετάρτης, Χόγκαν και Ντέα, πήραν μαζί πρωϊνό, σύμφωνα με πληροφορίες. Στην παρέα τους βρέθηκε και ο Αχίμ Ιριμέσκου, πρώην υπουργός γεωργίας της Ρουμανίας, και καλός γνώστης των ευρωπαϊκών ζητημάτων.

Επί επιτροπείας του Ντάσιαν Σιόλος, ο Ιριμέσκου ενήργησε ως σύνδεσμος μεταξύ της ρουμανικής κυβέρνησης και της Επιτροπής της Ε. Ε για θέματα γεωργίας στις Βρυξέλλες. Αν κάποιος μπορεί να δώσει επιτυχία στη ρουμανική Προεδρία, είναι αυτός.

Πάντως στο Συμβούλιο Γεωργίας της Ε. Ε την  προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, τεχνικά ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση της ΚΑΠ μετά το 2020 ήταν στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων μεταξύ των αγροτικών ηγετών. Οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν αλλά καμία συμφωνία δεν καταγράφηκε επίσημα, τουτέστιν μια συμφωνία για τα θεμελιώδη ζητήματα μεταξύ των κρατών μελών δεν είναι ακόμα στο προσκήνιο.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr