Κομισιόν: Πολλές οι 60 μέρες για τα νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα

Πληρωμή εντός 30 ημερών και αυστηρότερους όρους στις συναλλαγές εμπόρων –  προμηθευτών φέρνει η νέα κοινοτική οδηγία.Ξεπερασμένη από τα τεκταινόμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο κινδυνεύει να αποδειχθεί προτού καλά καλά τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η εγχώρια νομοθεσία για την εξόφληση των παραγωγών νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων εντός 60 ημερών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε το «πάγωμα» όλων των κυρώσεων που προβλέπει ο ν. 4492/2017 έως τις 15 Φεβρουαρίου, προκειμένου, όπως σημειωνόταν στη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο, «να ολοκληρωθούν στοχευμένες τεχνικές βελτιώσεις της εφαρμογής και να αντιμετωπιστούν τυχόν καθυστερήσεις στην εμπρόθεσμη ανάρτηση των τιμολογίων». Μέχρι τότε, ωστόσο, δεν είναι καθόλου απίθανο να έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε. Ε η νέα οδηγία για τις αθέμιτες πρακτικές, η οποία προβλέπει πληρωμή των προμηθευτών ευπαθών προϊόντων εντός 30 ημερών, διατηρώντας στις 60 ημέρες την προθεσμία για τις υπόλοιπες κατηγορίες αγαθών.

Προ των πυλών η νέα οδηγία

Οι νέοι κανόνες πήραν την περασμένη Τρίτη 12 Μαρτίου, με πολύ μεγάλη μάλιστα πλειοψηφία (589 ψήφοι υπέρ, μεταξύ αυτών και της ελληνικής πλευράς, 72 ψήφοι κατά και 9 αποχές), το «πράσινο φως» του Ευρωκοινοβουλίου. Πλέον μένει μόνο η επίσημη έγκριση του Ευρ. Συμβουλίου για να τεθούν σε ισχύ, κάτι που, σύμφωνα με πηγές με γνώση των κοινοτικών διαδικασιών, αναμένεται να συμβεί μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Από τη στιγμή που θα δημοσιευθεί η οδηγία, τα κράτη-μέλη έχουν περιθώριο 24 μηνών για να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο. Ενώ σε κάθε περίπτωση, οι νέοι κανόνες θα πρέπει να βρίσκονται σε εφαρμογή εντός 30 μηνών από τη θέσπισή τους. Με λίγα λόγια, πριν ακόμα προλάβει να «ρολάρει» η πλατφόρμα των 60 ημερών, οι ελληνικές αρχές είναι πολύ πιθανό να βρεθούν αντιμέτωπες με την πρόκληση να μεταφέρουν και, εν συνεχεία, να επιβάλουν στην εγχώρια αγορά ένα ακόμα πιο αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

 

Σε ισχύ τίθεται η απόφαση για ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπογράφτηκε η υπουργική απόφαση για το νόμο 4492/2017, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4587/2018, σχετικά με την εξόφληση των παραγωγών νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων μέσα σε 60 ημέρες και την ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και η εφαρμογή της αναμένεται να ξεκινήσει το αργότερο αρχές Μαρτίου.

Άρθρο 1
Διαδικασία Εισαγωγής Στοιχείων στην Ψηφιακή Υπηρεσία Προθεσμίες υποβολής στοιχείων-Τρόπος λειτουργίας

1. Στην Ψηφιακή Εφαρμογή-Υπηρεσία που λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη Διακίνηση και εμπορία Νωπών και Ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων (εφεξής εφαρμογή) για την υλοποίηση του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156/Α), εισέρχονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο αρ. 1 παρ. 1 περ α) και περ. β) του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ 156/Α).

2. Η υποβολή της αίτησης εισόδου στην εφαρμογή υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (στο εξής αίτηση υπεύθυνη δήλωση) και πραγματοποιείται μέσω του ιστοτόπου του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) με χρήση εξατομικευμένων κωδικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής taxisnet και κατόπιν εξουσιοδότησης προσπέλασης των στοιχείων από τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

3. Με την εξουσιοδότηση προσπέλασης που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος, οι ενδιαφερόμενοι συναινούν α) για τη φύλαξη των προσωπικών στοιχείων τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών β) για περαιτέρω επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων γ) για πραγματοποίηση ελέγχων διασταύρωσης στοιχείων από συναρμόδιους ελεγκτικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και δ) για πραγματοποίηση ελέγχων διασταύρωσης στοιχείων σε μητρώα που τηρούνται από το ΥπΑΑ Τ και εποπτευόμενους αυτού φορείς, στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά στοιχεία τους .

4. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση καταχώρισης λανθασμένου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συναλλασσόμενου «Εμπόρου» με τον «Παραγωγό» η Υπηρεσία νομιμοποιείται να το καταχωρίζει σε ειδική εφαρμογή ιστορικότητας δραστηριότητας και να προβαίνει στους εκ του νόμου προβλεπόμενους ελέγχους του με συναρμόδιους ελεγκτικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agrocapital.gr

 

Μέχρι τις 16 Απριλίου οι αιτήσεις για ένταξη στα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων

Καλύπτεται το 70%-80% των επιλέξιμων δαπανών από την ΕΕ

Αιτήσεις χρηματοδότησης έως τις 16 Απριλίου 2019 μπορούν να υποβάλουν οι αγροδιατροφικοί φορείς της χώρας, προκειμένου να ενταχθούν στα προγράμματα προώθησης της ΕΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων της Ε. Ε (CHAFEA), ο οποίος είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους. Το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2019 προβλέπει τη διάθεση 191,6 εκατ. ευρώ για προγράμματα προώθησης και ενημέρωσης και η συμμετοχή της Ε. Ε στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 70%-80% (ΕΕ-Τρίτες Χώρες).

Τα «απλά» προγράμματα υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους φορείς από την ίδια χώρα της Ε. Ε. Τα «πολλαπλά» προγράμματα υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο εθνικούς φορείς, από τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη ή από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς φορείς.

Δικαιούχοι

  • Επαγγελματικές ή Διεπαγγελματικές Οργανώσεις
  • Οργανώσεις Παραγωγών ή Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
  • Φορείς του αγροδιατροφικού τομέα, με στόχο την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και στους οποίους έχει ανατεθεί, από το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος, οριοθετημένη αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στο πεδίο αυτό.

Απλά προγράμματα στην εσωτερική αγορά

  • Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης σχετικά με τα ενωσιακά συστήματα ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, βιολογική μέθοδος παραγωγής κα. ).
  • Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης με στόχο να επισημανθεί τουλάχιστον μία από τις ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, την επισήμανση, τις πτυχές σχετικά με τη θρεπτική αξία και την υγεία, την καλή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας, καθώς και των χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος ξεκινούν από 1η Μαρτίου

Η αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. υποβάλλεται από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος από την 1η Μαρτίου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (ημερολογιακό έτος).

Τα παραπάνω αναφέρει εγχειρίδιο ενημέρωσης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος τα (του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ) που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ. Επιπλέον στο ίδιο εγχειρίδιο επισημαίνεται ότι η προθεσμία αυτή είναι ανατρεπτική, δηλαδή η μη υποβολή της αίτησης επιστροφής, εντός του ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, στερεί από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος το δικαίωμα επιστροφής.

Δικαιολογητικά επιστροφής Φ.Π.Α.

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, με την αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α., συνυποβάλλουν τα πρωτότυπα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων. Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, από τα οποία προκύπτει η αξία των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο φορολογικό έτος (ημερολογιακό). Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι ο υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος αγοράζει προϊόντα ή δέχεται υπηρεσίες από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος. Δεν αναγράφει στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδει στον αγρότη του ειδικού καθεστώτος φόρο προστιθέμενης αξίας. Επίσης, το εν λόγω στοιχείο δεν έχει τέλη χαρτοσήμου. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι, ιδίως:

– Τιμολόγια αγοράς.

– Εκκαθαρίσεις για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω παραγγελιοδόχου.

– Τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών προκειμένου για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών.

– Τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση λήψης υπηρεσιών από αγρότες, η αμοιβή των οποίων καταβάλλεται σε είδος (εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά, κ. λ.π. δικαιώματα).

– Εντάλματα πληρωμής ή άλλα νόμιμα στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή αποζημίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Προϊόντα λίπανσης φιλικότερα προς το περιβάλλον εγκρίνει η ΕΕ

λιπάσματα, λίπανσης

Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ ενέκριναν σήμερα συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για νέους κανόνες όσον αφορά τη διάθεση προϊόντων λίπανσης στην αγορά της ΕΕ.

Ο κανονισμός εναρμονίζει τους κανόνες για τα λιπάσματα που παράγονται από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες στην ΕΕ, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την παραγωγή τους σε μεγάλη κλίμακα. Επιπλέον, θέτει εναρμονισμένα όρια για σειρά προσμείξεων που περιέχονται σε ανόργανα λιπάσματα.

Ο νέος κανονισμός θα φέρει στην αγορά ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων και φιλικότερων προς το περιβάλλον λιπασμάτων. Τα λιπάσματα αυτά αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας και καθαρότερο έδαφος. Έτσι θα ωφελήσουν τόσο τους παρασκευαστές και τους γεωργούς όσο και τους καταναλωτές γεωργικών προϊόντων.

κα Elisabeth Köstinger, Ομοσπονδιακή Υπουργός Βιωσιμότητας και Τουρισμού της Αυστρίας

Σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού, τα ενωσιακά προϊόντα λίπανσης που φέρουν τη σήμανση «CE» θα πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις, για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Οι απαιτήσεις αυτές θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα προσμείξεων, χρήση καθορισμένων κατηγοριών συστατικών υλικών και απαιτήσεις σήμανσης. Οι παρασκευαστές λιπασμάτων χωρίς τη σήμανση «CE» θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να τα διαθέτουν στην εθνική τους αγορά.

Ο νέος κανονισμός, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα κανονισμό του 2003 για τα λιπάσματα, καλύπτει όλα τα είδη λιπασμάτων (ανόργανα, οργανικά, βελτιωτικά εδάφους, υλικά που διεγείρουν την ανάπτυξη των φυτών κ.λπ.).

Θα τεθεί σε εφαρμογή τρία έτη από την έναρξη ισχύος του.

Επόμενα στάδια

Το σχέδιο κανονισμού θα πρέπει να εκδοθεί τυπικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα αρχίσει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

 

Διαβάστε τη συνέχεια σε  agrocapital.gr

Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας

honey, μέλι, μελιού, Μέλισσας

Διοργανώνεται το 10ο Φεστιβάλ Ελληνικού μελιού και προϊόντων μέλισσας στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2018, στο Στ. Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υποστηρίζεται από όλους τους φορείς του κλάδου.

Στο Συνέδριο που θα διενεργηθεί παράλληλα, θα υπάρξουν πολλές παρουσιάσεις για το μέλι, τη μελισσοκομία και τις δυνατότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης για τον κλάδο αυτό.

Στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 250 μικροί παραγωγοί από όλη τη χώρα.

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια σε www.agrotypos.gr

 

μέλισσα, μέλι, λουλούδι, άνθος

 

Οι πληροφορίες που ακολουθούν είναι από το επίσημο site της έκθεσης  http://greekhoneyfestival.gr

 

 

H έκθεση

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση του κλάδου που γίνεται στην Ελλάδα. Αποτελεί τον τόπο συνάντησης των ανθρώπων της μελισσοκομίας και έναν άριστο τρόπο για την προβολή του Ελληνικού μελιού, τόσο στους χώρους εστίασης και εμπορίας όσο και στο καταναλωτικό κοινό, που κατακλύζουν κάθε χρόνο τους χώρους της έκθεσης.

 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 2018

Η Έκθεση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας αποτελεί τον τόπο συνάντησης, επιμόρφωσης και πληροφόρησης όλων των εμπλεκόμενων στον μελισσοκομικό τομέα και όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον τομέα της παραγωγής, των μηχανημάτων, του εξοπλισμού, των νέων τεχνολογιών, της νέας νομοθεσίας, της τυποποίησης, της προώθησης, της υγιεινής και της ασφάλειας του μελιού και των λοιπών προϊόντων κυψέλης θα καλύψει σε απόλυτο βαθμό τις ανάγκες των επιχειρηματιών του χώρου καθώς είναι ο ιδανικός τόπος προβολής προϊόντων, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Μελιού και των Προϊόντων του.

 

 

 

Συμφωνίες κλείνουν oι ΗΠΑ με άλλες χώρες για αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

kotes_1

Οι αμερικανικές αρχές, που ασχολούνται με τον εμπορικό πόλεμο, ανακοινώνουν ότι το Μαρόκο συμφώνησε για πρώτη φορά να εισαγάγει κρέας πουλερικών που παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 

Ο Ραμπάτ απαγόρευσε μέχρι στιγμής τις εισαγωγές πουλερικών, αλλά «οι υπάλληλοι του Γραφείου Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ και του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ συνεργάστηκαν με την κυβέρνηση του Μαρόκου για την παροχή εγγυήσεων για τα προϊόντα ασφάλειας τροφίμων» -αναφέρεται σε δήλωση αυτών των υπηρεσιών.

10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η μαροκινή αγορά θα εισάγει πουλερικά, περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό μερίδιο των πωλήσεων κρέατος πουλερικών στις ΗΠΑ, το οποίο ανήλθε σε 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017.

Η συμφωνία έρχεται καθώς οι φόροι εισαγωγής της Ουάσιγκτον αρχίζουν να αποσταθεροποιούν τον αμερικανικό αγροτικό τομέα. Στα τέλη Ιουλίου, η διοίκηση του Donald Trump ανακοίνωσε 12 δις δολάρια βοήθειας έκτακτης ανάγκης σε αγρότες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω «παράνομων δασμολογικών αντιποίνων”, όπως οι παραγωγοί σόγιας, χοιρινού κρέατος, φρούτων, ρύζι και γάλα.

Άνοιγμα νέων αγορών

Εμπλεκόμενοι σε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, ειδικότερα, οι αμερικανικές αρχές υποσχέθηκαν να προωθήσουν τα αμερικανικά προϊόντα στο εξωτερικό. «Το  άνοιγμα νέων αγορών για αμερικανικά πουλερικά και άλλα γεωργικά προϊόντα αποτελεί προτεραιότητα , δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας της Αμερικής Sonny Perdue, που αναφέρεται στη δήλωση.

Η συμφωνία που έχει σφραγιστεί με το Μαρόκο είναι «ένας καλός τίτλος σχέσεων που μπορεί να αναπτυχθεί”. Στα τέλη Ιουλίου, ο Donald Trump και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker κατέληξαν επίσης σε ένα είδος εμπορικής ανακωχής που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, αυξημένες εισαγωγές σόγιας στην Ευρώπη.

Τι γίνεται όμως με το Ευρωπαϊκό κρέας, χοιρινό, βόιο και πουλερικών; Αυτός είναι ένας γρίφος που θα αρχίσει να γίνεται ορατός το αμέσως επόμενο διάστημα.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.emvolos.gr

Προβληματισμένοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου σχετικά με το μέλλον του κλάδου τους.

agelades_1

Η πτώση των τιμών σε προϊόντα ζωικής και γεωργικής παραγωγής, σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση και το υψηλό κόστος παραγωγής δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας για την πλειονότητα των κτηνοτρόφων και γεωργών αλλά και επιχειρήσεων του κλάδου.

 

Αυτό επισήμαναν εκπρόσωποι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνης και των Κτηνοτροφικών Συλλόγων του νομού κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν  με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή.

Η κα Λιονή ενημερώθηκε για τα ζητήματα, που απασχολούν τον κλάδο, ιδιαίτερα δε για την ξαφνική πτώση των τιμών, κάτω του κόστους παραγωγής του γάλακτος και του κρέατος. Σύμφωνα με την κ. Λιονή, η Περιφέρεια Κρήτης αντιλαμβάνεται τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να λειτουργήσουν και να επιβιώσουν οικονομικά οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και τόνισε ότι άμεσα θα οριστεί μια συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, ώστε να τεθούν τα προβλήματα του κλάδου στα αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς.

Η λύση είναι να υπάρξει ανεξαρτητοποίηση της ελληνικής αγοράς από τις εισαγωγές και η κυβέρνηση να δει το πρόβλημα του υψηλού κόστους παραγωγής για τους έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, ανέφερε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Γιώργος Βενεράκης πρόεδρος των Κτηνοτρόφων Ρεθύμνου που τόνισε επίσης πως: «Όσο είμαστε εξαρτώμενοι από προϊόντα εισαγωγής τόσο θα μεγαλώνει η φτώχεια στον κλάδο αλλά και τους πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης, πως το επισιτιστικό πρόγραμμα για τις ευπαθείς ομάδες χάθηκε για άγνωστους λόγους τους οποίους δεν μας έχουν αναφέρει και το ποσό δόθηκε για βόειο κρέας την ίδια ώρα που είμαστε μία ελλειμματική χώρα -γύρω στο 80%- στην παραγωγή  βόειου άρα τα λεφτά αυτά θα πάνε και πάλι στις εισαγωγές».

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ό,τι προϊόντα και να παράγουν, δεν μπορούν να τα πουλήσουν διότι δεν υπάρχει τιμή στην αγορά που να ανταποκρίνεται στο κόστος παραγωγής τους. Ο κ. Βενετάκης είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος από το εξωτερικό, κυρίως βαλκανικές χώρες έχουν κατακλύσει τις βιομηχανίες και κατ’ επέκταση τα ράφια των σούπερ μάρκετ. «Αυτό που συμβαίνει σήμερα με το γάλα θα γίνει αντιληπτό τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Αθρόες εισροές ξένων γαλακτοκομικών προϊόντων. Σύμφωνα μάλιστα με ενημέρωση που είχαμε η Κρήτη έχει γεμίσει με τόνους φέτα από τη Ρουμανία σε πολύ χαμηλή τιμή. Λόγω της ανέχειας ο πολίτης καταφεύγει σε φτηνά γαλακτοκομικά προϊόντα, που όμως δεν έχουν σχέση με γάλα.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.emvolos.gr

 

Ελληνική μέθοδος διακρίνει την πρόσμειξη γάλακτος σε γαλακτοκομικά προϊόντα διαφορετικής ζωικής προέλευσης

provata_1

«Η προσθήκη γάλακτος αγελάδος στο πρόβειο γάλα, που προορίζεται για την παραγωγή φέτας, υπονομεύει όλη την προσπάθεια για την ανάδειξη και τη διατήρηση της φέτας ως ‘‘ναυαρχίδας’’ των ελληνικών εξαγώγιμων τυροκομικών προϊόντων. Αντίστοιχα, η πρόσμειξη αίγειου με πρόβειο σε αναλογίες διαφορετικές από τις επιτρεπόμενες δημιουργεί κλίμα αναξιοπιστίας στην εσωτερική και εξωτερική αγορά».

Το θέμα της πρόσμειξης, δύο ή τριών ειδών γάλακτος διαφορετικής ζωικής προέλευσης σε προϊόντα, έρχεται να αντιμετωπίσει μία ελληνική μέθοδος. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Αξιολόγηση μεθόδων ELISA και PCR ως τεχνικών διάκρισης γάλακτος διαφορετικής ζωικής προέλευσης (αγελαδινής, πρόβειας ή αίγειας)». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη ενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων.

Η εντεταλμένη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών, Δρ. Ευρυδίκη Μπουκουβάλα, η οποία είναι επικεφαλής της εργαστηριακής ομάδας, αναφέρει πως αντικείμενο της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η ανάπτυξη νέων μοριακών μεθόδων ποιοτικής ταυτοποίησης της νοθείας του πρόβειου/αίγειου/αγελαδινού γάλακτος και η συγκριτική ανάλυση δειγμάτων αγελαδινού γάλακτος και γάλακτος πρόβειας και αίγειας προέλευσης. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της μεθόδου είναι ότι αυτή έχει σταθερή απόδοση στα γάλατα ανεξάρτητα από τη γαλακτοπαραγωγική φάση, την εποχή, την ηλικία και τη φυλή. Επίσης, η ανίχνευση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της γραμμής παραγωγής, είτε στο πρωτόγαλα είτε στο συσκευασμένο προϊόν. «Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια και βρίσκεται ακόμα σε ισχύ. Ξεκινήσαμε από το γάλα, ενώ το επόμενο προϊόν που εξετάσαμε ήταν το γιαούρτι. Τώρα βρισκόμαστε στα τυριά. Το πρόγραμμα θέλει να δώσει μία λύση για την αντιμετώπιση της νοθείας, αλλά ακόμα και της απροσεξίας που παρατηρείται στη γραμμή παραγωγής. Οι μοριακές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι σε θέση να ανιχνεύσουν ακόμα και αν το ποσοστό πρόσμειξης είναι 1%, ενώ οι υπάρχουσες μέθοδοι έχουν πιο περιορισμένη αξιοπιστία».

Συσκευασμένα προϊόντα

Μία παράμετρος του προγράμματος είναι να ελέγξει αν η σήμανση των συσκευασμένων προϊόντων αντιστοιχεί και στο περιεχόμενό τους. «Αυτόν τον έλεγχο τον πραγματοποιούμε σε γιαούρτια και τυριά για να δούμε κατά πόσο ισχύουν αυτά που αναφέρονται στη σήμανση του προϊόντος», αναφέρει η Δρ. Ε. Μπουκουβάλα, η οποία συνεχίζει λέγοντας πως τα δείγματα τυριών προέρχονται από τυροκομεία όλης της χώρας, με παραγωγή ΠΟΠ, ΠΓΕ τοπικών τυριών. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται ως μάρτυρες προέρχονται είτε από πανεπιστήμια, είτε από το ΕΕΠΓ Δράμας από μονάδες που έχουν μόνο ένα είδος γάλακτος. «Έχουμε ως γραμμή πως το γάλα που μας έδωσαν είναι καθαρό και λειτουργούμε με βάση αυτό για να συνεχίσουμε την έρευνα».

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr

Ανάκληση κονσέρβας “τόνος σε λάδι” απο το Ε.Φ.Ε.Τ. στην οποία βρέθηκε τοξίνη

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΟΣ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί, σε συνεργασία με τη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας – Τμήμα Α’, διαπίστωσε ότι το προϊόν με την εμπορική επωνυμία «CAVOS», τόνος σε λάδι, καθαρού βάρους 160g, στραγγισμένου βάρους 104g, με ημερομηνία παρασκευής 27/07/16 και ημερομηνία λήξης 27/07/21, προϊόν Ινδονησίας INDONESIE 343.02 B/C με ενδείξεις TMSCO EQ727, το οποίο εισάγεται στην Ελλάδα από την εταιρεία Δ. & Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Α.Ε., με έδρα στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 57022 Σίνδος, βρέθηκε να περιέχει την τοξίνη ισταμίνη σε τιμή που υπερέβαινε το ανώτατο όριο.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ προϊόν από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν.

Προέλευση: www.emvolos.gr