Όταν είχε προσπαθήσει να αποτυπώσει διάφορα πιθανά σενάρια για την εικόνα της ευρωπαϊκής γεωργίας µετά το 2050 βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων και της διεθνούς πολιτικής σκηνής η Οµάδα Επιστηµονικών Προβλέψεων (STOA) της Κοµισιόν, ένα από αυτά ήταν η «Οικονοµική βελτιστοποίηση».

Σε αυτό, ο πληθυσµός αυξάνεται µε αργούς ρυθµούς, ενώ η τεχνολογία και η οικονοµική ανάπτυξη καλπάζουν. Η παραδοσιακή γεωργία όπως αυτή εκτελείται σήµερα δεν υπάρχει, µε τον πρωτογενή και το δευτερογενή τοµέα να έχουν πλέον ταυτιστεί και τους αγρότες να είναι ιδιοκτήτες υπέρ-εκµεταλλεύσεων οι οποίες θα ενσωµατώνουν ροµποτική τεχνολογία και τεχνητή νοηµοσύνη για µέγιστες αποδόσεις. Οι επιδοτήσεις εδώ θα είναι ανύπαρκτες.

H µεταφορά του κύριου όγκου της αγροτικής δραστηριότητας εκτός Ευρώπης και η πλήρης ενσωµάτωση της τεχνητής νοηµοσύνης στις ελάχιστες εναποµείναντες ευρωπαϊκές αγροτικές επιχειρήσεις, αποτελούν το πρώτο σενάριο των συγγραφέων της ανάλυσης. Η «Οικονοµική Αισιοδοξία» όπως ονοµάζεται, θέλει τον Ευρωπαίο αγρότη το 2050 να µην έχει καµία σχέση µε την παραδοσιακή άσκηση της αγροτικής οικονοµίας, καθώς πλέον θα χρειάζεται µόνο ισχυρές γνώσεις µάνατζµεντ επιχειρήσεων και τεχνολογικό υπόβαθρο.

Τα τρακτέρ χωρίς οδηγό, ο αυτόνοµος στόλος, οι αισθητήρες και η γενετική στα φυτά κυριαρχούν σε όλες τις εκµεταλλεύσεις, οι οποίες αποτελούν παράλληλα και τη βιοµηχανία τροφίµων, καθώς είναι πλήρως καθετοποιηµένες ανεξαιρέτως.

 

 

Διαβάστε την συνέχεια στο agronews.gr

Recommended Posts