Έως 15 Ιουνίου για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων, προσοχή στα δικαιολογητικά

σταφύλια

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1059/128553/17-05-2022 (Β 2418) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2022-2023 μπορούν, από 18 Μαΐου και έως 15 Ιουνίου 2022, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥπΑΑΤ.

 

Η απόφαση εφαρμόζεται αποκλειστικά για την αμπελοοινική περίοδο 2022-2023 και  αφορά αμπελοτεμάχια φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, τα οποία είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό Μητρώο και για τα οποία έχουν υποβληθεί ορθά οι δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών που προηγούνται της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα.

Τα μέτρα που αφορά η αίτηση είναι:
α) η εκρίζωση – αναφύτευση,
β) η φύτευση αμπελώνων,
γ) ο επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων) και
δ) η βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων (υποστύλωση ή κατασκευή αναβαθμίδων).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η οικονομική ενίσχυση για την εφαρμογή συνολικά των μέτρων εκρίζωσης – αναφύτευσης, φύτευσης αμπελώνων και βελτίωσης ορισμένων τεχνικών διαχείρισης  ανέρχεται σε 2.590 €, σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. Στην ενίσχυση περιλαμβάνεται και η αντιστάθμιση για την απώλεια εισοδήματος.

Oι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.
2. Δηλώσεις συγκομιδής ή Δηλώσεις παραγωγής 2020 και 2021 (κατά περίπτωση) για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού.
3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης 2022 (επισυν. απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις συντεταγμένες του αμπελοτεμαχίου και την κατάσταση ΕΛΓΑ).
4. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας η της φορολογικής δήλωσης η άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου-παραγωγού.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrotypos.gr

Ασθένειες στην κερασιά

εμβολος

ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΝ- ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ

 

Ξεκίνησε η πτήση του εντόμου με σημαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων στις περισσότερες περιοχές

• Συνιστάται επέμβαση μόλις ξεκινήσει η αλλαγή χρώματος στον καρπό από πράσινο σε υποκίτρινο.

• Στις ποικιλίες που συγκομίζονται ήδη η επέμβαση μπορεί να αποφευχθεί ή να γίνει χρήση βιολογικού σκευάσματος.

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

ΜΥΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
(Drosophila suzukii Matsumura, Diptera: Drosophilidae)

• Σε αντίθεση με την κοινή δροσόφιλα το είδος Drosophila suzukii έχει την ικανότητα να εναποθέτει αυγά και να αναπτύσσεται σε υγιείς καρπούς κερασιάς λόγω του πριονωτού ωοθέτη που διαθέτει.

• Το έντομο έχει προκαλέσει στο παρελθόν σημαντικές προσβολές σε καρπούς κερασιάς. Η έγκαιρη διαπίστωση της προσβολής είναι απαραίτητη για την επιτυχή καταπολέμηση του εντόμου. Σχετικό βίντεο προσβολής καρπών κερασιάς από Μύγα της Ασίας μπορείτε να δείτε εδώ:https://www.youtube.com/watch?v=XQbePBCoafs.

• Συστήνεται άμεση επέμβαση όπου διαπιστωθεί η παρουσία του εντόμου. Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης με τη ραγολέτιδα.

• Για την ανίχνευση προνυμφών εντός των καρπών, όταν η προσβολή δεν είναι ευδιάκριτη (αρχικά στάδια), συλλέγονται τυχαία 50 με 80 φρούτα και τα τοποθετούμε σε πλαστική τσάντα που διαθέτει σύστημα κλεισίματος. Τα φρούτα συνθλίβονται ελαφρά και προστίθεται ένα φλιτζάνι υδατικό διάλυμα ζάχαρης (1/4 φλιτζάνι ζάχαρη και 4 φλιτζάνια νερό). Μετά από μικρό χρονικό διάστημα εάν στους καρπούς υπάρχουν προνύμφες αυτές θα πλέουν στην επιφάνεια ενώ τα φρούτα θα καθίσουν στον πυθμένα. Η μέθοδος δείχνει την παρουσία προνυμφών εντόμων στα φρούτα, δεν καθορίζει όμως σε καμία περίπτωση ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο έντομο. Στην περίπτωση που βρεθούν προνύμφες στα δείγματα των καρπών θα πρέπει να ακολουθήσει εντατικότερη παρακολούθηση του οπωρώνα (τοποθέτηση παγίδων, συλλογή και επώαση καρπών για την εμφάνιση νυμφών και ενηλίκων) ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το συγκεκριμένο είδος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr

Προσωρινές παρεκκλίσεις από την ΚΑΠ λόγω πολέμου

σιτάρι

Για τη διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας υπό το φως του πολέμου στην Ουκρανία, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει πιθανές προσωρινές παρεκκλίσεις από την ΚΑΠ.

 

Σε επιστολή που απηύθυναν οι ευρωβουλευτές γεωργίας στον Επίτροπο για τη Γεωργία Janusz Wojciechowski , τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ Norbert Lins (EPP, DE) και την πλειονότητα των πολιτικών ομάδων της επιτροπής καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την πιθανότητα παρεκκλίσεων από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) υπό το πρίσμα του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Οι παρεκκλίσεις, οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, «θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν τρόπο αντιμετώπισης των παγκόσμιων ελλείψεων στον εφοδιασμό τροφίμων και να συμβάλουν στην επισιτιστική ασφάλεια», αναφέρεται στην επιστολή.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει, «ως πρώτο βήμα και ενόψει της τρέχουσας κατάστασης», την πιθανότητα παρεκκλίσεων ή «άλλων μέτρων για τον σκοπό αυτό», μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του άρθρου 148 του λεγόμενου κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια.

Το άρθρο 148 του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια ορίζει ότι «για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που είναι αναγκαίες και δικαιολογημένες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης». Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις ενδέχεται να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του Κανονισμού Στρατηγικών Σχεδίων «στο βαθμό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο».

Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Γεωργίας έχει συζητήσει τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία στην επισιτιστική ασφάλεια και στις αγορές τροφίμων σε πολλές περιπτώσεις από την αρχή του πολέμου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.etheas.gr

Ξεκίνησε η ανθοφορία στα ακτινίδια, ποιές περιοχές έχουν πρόβλημα λόγω καιρού

Σε ορισμένες περιοχές της βόρειας Ελλάδας, η ακαρπία αγγίζει και το 80%.

 

Έντονη ακαρπία στην Πιερία

Σοβαρό πρόβλημα ακαρπίας σε αρκετά δυναμικά κτήματα εντοπίζεται στο νομό Πιερίας. Συγκεκριμένα, στη Δημοτική Ενότητα Δίου Ολύμπου όπως τόνισε στον ΑγροΤύπο ο παραγωγός και αντιδήμαρχος αγροτικών κ. Διονύσης Φόλιος, υπάρχουν περιβόλια με ακαρπία σε ποσοστό που φθάνει και το 80%, λόγω κυρίως της ισχυρής παγωνιάς που επικράτησε πολλές ημέρες στην περιοχή μέσα στο Μάρτιο. Σύμφωνα με τον κ. Φόλιο, τώρα οι περισσότεροι παραγωγοί έχουν ήδη κάνει αρκετές λιπάνσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι τις 10 Ιουλίου, ενώ μετέπειτα θα ακολουθήσουν αρκετά ποτίσματα ανάλογα και τον καιρό. Σημειωτέον ότι η ακαρπία στα ακτινίδια, δεν αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ.

Μείωση καρποφορίας στην Πέλλα

Ο κ. Σάββας Παστόπουλος, γεωπόνος με κατάστημα εφοδίων στο Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών δήλωσε στον ΑγροΤύπο τα εξής: «από την Τρίτη 17 Μαΐου ξεκίνησε η ανθοφορία της ακτινιδιάς στην περιοχή της Πέλλας. Θα διαρκέσει 3 με 4 ημέρες. Μια πρώτη εικόνα δείχνει μειωμένο αριθμό ανθέων. Φαίνεται τελικά όπως πρώτοι είχαμε σημειώσει και σε άρθρο μας στο Περιοδικό Γεωργία Κτηνοτροφία, ότι ο μακρύς χειμώνας και ειδικά ο κρύος Μάρτιος επηρέασε αρνητικά την διαφοροροποίηση των οφθαλμών, γεγονός που θα φέρει μειωμένες αποδόσεις. Κτήματα που πέρσι είχαν μεγάλα τονάζ, δείχνουν ότι έχουν παρενιαυτοφορία σε ένα βαθμό φέτος. Το σίγουρο όμως είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα πάμε για εξαιρετική ποιότητα. Το ευτύχημα είναι ότι στην περιοχή μας δεν υπάρχουν ζημιές από τον καιρό μέχρι τώρα».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrotypos.gr

Παγκόσμια έλλειψη σε βασικά τρόφιμα λόγω Ουκρανίας – Στα ύψη οι τιμές

Όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης και πληθαίνουν οι εκκλήσεις για μια επείγουσα λύση για την απεμπλοκή των ουκρανικών λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας

 

Οι εξαγωγές από τη χώρα που παράγει τους μισούς ηλιόσπορους στον κόσμο και το ένα δέκατο του σιταριού έχουν διακοπεί καθώς τα λιμάνια παραμένουν κλειστά μετά τη ρωσική εισβολή. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε νέα αλματώδη άνοδο του πληθωρισμού αλλά και ελλείψεις σε όλο τον κόσμο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει μια στρατηγική Αλληλεγγύης για «ξεμπλοκάρισμα των συνόρων με την Ουκρανία και ενίσχυση της χωρητικότητας σε οδικές και σιδηροδρομικές διαδρομές για να αυξηθεί η εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών». Αλλά και η Γερμανία μεμονωμένα με ειδικό τρένο στέλνει στο Κίεβο ανθρωπιστική βoήθεια αλλά και λαμβάνει πίσω μεγάλες ποσότητες γεωργικών προϊόντων που προωθούνται σε ασφαλή λιμάνια στη Βόρεια και την Αδριατική Θάλασσα.

«_Τώρα αντιμετωπίζουμε μια νέα πρόκληση, η οποία είναι πιο πολύ οικονομική, προσπαθώντας να βοηθήσουμε τα τρόφιμα από την Ουκρανία και τη Μολδαβία να φτάσουν στις προορισμένες παγκόσμιες αγορές, επειδή θέλουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε έλλειψη σε άλλα μέρη του εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτές οι χώρες δεν μπορούν να εξάγουν. Και αυτή είναι μια τεράστια υλικοτεχνική πρόκληση_», σχολιάζει η Ευρωπαία Επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr

Μέσω «NotifyBusiness» η αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και υδατοκαλλιεργειών

Μέσω Notify Business θα γίνεται η ψηφιακή υποβολή για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα.

 

Συγκεκριμένα, από την Τετάρτη 18 στο Μαΐου 2022, η αδειοδότηση στους τομείς υδατοκαλλιεργειών (ΚΑΔ 03.21, 03.22, 01.49.19) και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 01.41, 01.42, 01.43, 01.44, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49, 01.50) θα πραγματοποιείται εφ’ εξής με την απλοποιημένη διαδικασία της γνωστοποίησης, μέσω ψηφιακής υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα NotifyBusiness (https://notifybusiness.gov.gr/).

Η αδειοδότηση των παραπάνω δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων πραγματοποιείται ουσιαστικά σε 2 στάδια: την ίδρυση και την λειτουργία των παραγωγικών μονάδων. Η ίδρυση, η οποία αφορά τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων, για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, παραμένει σε καθεστώς έγκρισης για την πλειοψηφία των περιπτώσεων, αποκλείοντας έτσι την περίπτωση εγκατάστασης σε μη συμβατές περιοχές με τη δραστηριότητα.

Η απλοποιημένη διαδικασία της γνωστοποίησης προβλέπεται στην περίπτωση ίδρυσης μονάδων υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού (Β’ περιβαλλοντικής κατηγορίας σε ιδιωτική, μη δασική χερσαία έκταση, εκτός περιοχών του δικτύου NATURA 2000).

H αδειοδότηση λειτουργίας των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα, αντίθετα με την ίδρυση, υπάγεται σε γνωστοποίηση στο σύνολό της. Μόνη εξαίρεση, η λειτουργία των πολύ μεγάλων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που για περιβαλλοντικούς λόγους, παραμένουν σε έγκριση (κατηγορία Α1 και Α2 βάσει των κριτηρίων περιβαλλοντικής κατάταξης).

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών έγκρισης θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των υδατοκαλλιεργειών και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εισήχθη με τα άρθρα 1 και 4 αντίστοιχα του νόμου 4711/2020 (Α’ 145), με τα οποία προστέθηκαν στο Κεφάλαιο ΙΕ’ (για τις υδατοκαλλιέργειες) και το Κεφάλαιο ΙΗ’ (για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις) στον ν. 4442/2016 (άρθρα 84 επ. και 102 επ. αντίστοιχα).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Η Ινδία θα επιτρέψει την εξαγωγή φορτίων σίτου που περιμένουν άδεια από τα τελωνεία

Η Ινδία θα επιτρέψει την αποστολή φορτίων σίτου στο εξωτερικό, τα οποία περιμένουν άδεια από τα τελωνεία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, χαλαρώνοντας κάπως την απαγόρευση στις εξαγωγές σίτου που επέβαλε το Σάββατο.

 

Η Ινδία θα επιτρέψει επίσης εξαγωγές σίτου στην Αίγυπτο, αναφέρεται σε κυβερνητική δήλωση.

«Αποφασίστηκε πως ό,τι φορτία σίτου έχουν παραδοθεί στα Τελωνεία για εξέταση και έχουν καταγραφεί στα τελωνειακά συστήματα» είτε στις 13 Μαΐου 2022, είτε νωρίτερα, θα επιτραπεί η αποστολή τους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι σίτου βρίσκονται αποκλεισμένοι σ’ ένα μεγάλο ινδικό λιμάνι λόγω της απαγόρευσης εξαγωγής του δημητριακού που ανακοινώθηκε το Σάββατο από το Νέο Δελχί, το οποίο επικαλέστηκε τον υψηλό πληθωρισμό και την επισιτιστική ασφάλεια.

Η Ινδία, δεύτερη παραγωγός σίτου παγκοσμίως, έδωσε το Σάββατο εντολή στους εμπόρους σίτου να μην συνάψουν νέες συμφωνίες εξαγωγής χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης.

Η αιφνίδια αυτή ανακοίνωση προκάλεσε χάος στο λιμάνι Ντινταγιάλ του δυτικού κρατιδίου Γκουτζαράτ, όπου βρίσκονται αποκλεισμένα περίπου 4.000 φορτηγά φορτωμένα σιτάρι.

Τέσσερα πλοία εν μέρει φορτωμένα με περίπου 80.000 τόνους σίτου περιμένουν επίσης να μπορέσουν να αποπλεύσουν.

Οι υπεύθυνοι του λιμανιού δήλωσαν πως τα φορτία που έφτασαν πριν από τις 13 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία η ινδική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση εξαγωγών, θα μπορούσαν να αναχωρήσουν με πλοία με προορισμό χώρες όπως η Αίγυπτος και η Νότια Κορέα, βάσει προηγούμενων συμφωνιών.

«Εντούτοις τα φορτηγά που είναι φορτωμένα με σιτάρι και έφτασαν στο λιμάνι μετά τις 13 Μαΐου θα πρέπει να αναχωρήσουν και πάλι με το φορτίο τους», δήλωσε ο Ομ Πρακάς Νταντλάνι, εκπρόσωπος της λιμενικής αρχής του Ντινταγιάλ (Deendayal Port Trust, DPT).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση με 181 εκ. ευρώ

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 162/7-04-2022 και ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο υποέργο 1 «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων».

 

Δικαίωμα υποβολής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) των τομέων μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, εκτός αυτών της αλιείας, οι οποίες:

 • είναι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις,
 • είναι νομικά πρόσωπα που λειτουργούν ως συλλογικοί φορείς υπό το καθεστώς «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών)

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 181.521.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την 31/05/2022, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν
Την Αίτηση Ενίσχυσης (σύμφωνα με το Παράρτημα IV: Αίτηση ενίσχυσης) και
Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: Λίστα δικαιολογητικών)

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι οι ακόλουθοι για γεωργικό προϊόν:

 • Τομέας Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
 • Τομέας Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, προϊόν γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)
 • Τομέας Αυγά (ίδρυση μονάδων με τυποποίηση – συσκευασία αυγών)
 • Τομέας Διάφορα Ζώα (Μέλι, Σαλιγκάρια, Σηροτροφίας)
 • Τομέας Ζωοτροφές
 • Τομέας Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 • Τομέας Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Τομέας Οίνος
 • Τομέας Αιθυλική Αλκοόλη
 • Τομέας Όξος Εδώδιμον και Υποκατάστατα Αυτού Εδώδιμα
 • Τομέας Οπωροκηπευτικά, Ακρόδρυα, Ξηροί καρποί
 • Τομέας Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 • Τομέας Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrotypos.gr

Έξαντλεί όλο το ποσό για συνδεδεμένες το νέο στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας, αλλάζει η ενίσχυση της βασικής

Σε µικρή αναθεώρηση των ποσών βασικής ενίσχυσης και αναδιανεµητικής για τη νέα ΚΑΠ, δροµολογούν οι ελληνικές αρχές, στα πλαίσια του νέου κύκλου διαβουλεύσεων µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ θα υπάρξει ανακατανοµή των κονδυλίων στις άµεσες ενισχύσεις µε περισσότερα χρήµατα στις συνδεδεµένες (άνω των 212 εκατ. ευρώ που είχαν αρχικώς προγραµµατιστεί) ύστερα από το αίτηµα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Γεωργαντά για ένταξη του καλαµποκιού και την αύξηση του ζωικού πριµ στα 145 ευρώ ανά θηλάζουσα αγελάδα. Οι αναπροσαρµογές στα ποσά βασικής και αναδιανεµητικής θα είναι µικρές. Ειδικότερα όσον αφορά την αναδιανεµητική ενίσχυση, το ρεπορτάζ αναφέρει πως τα στρεµµατικά όρια θα µείνουν τα ίδια µε εκείνα που είχαν προταθεί στο αρχικό σχέδιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ. ∆ηλαδή 20 -110 στρέµµατα στις αροτραίες, 10-40 στρέµµατα στις δενδρώδεις και 10-170 στρέµµατα στα βοσκοτόπια. Συνολικά εκτιµάται πως η αναδιανεµητική ενίσχυση θα αφορά 423.000 µονάδες.

Συνδεδεµένες ενισχύσεις

Όσον αφορά ειδικότερα τις συνδεδεµένες ενισχύσεις, τα δεδοµένα σύµφωνα µε τα όσα έχει ανακοινώσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν ως εξής: Πρώτον, αυξάνεται το κονδύλι για τις θηλάζουσες αγελάδες από τα 8,4 εκατ. ευρώ ετησίως στα 30,45 εκατ. ευρώ λόγω της διαµόρφωσης του πριµ ανά κεφάλη στα 145 ευρώ αντί για τα 60 ευρώ που είχαν αρχικώς υπολογιστεί (υπολογίζεται για 210.000 κεφαλές/έτος). ∆εύτερον, µειώνεται το συνολικό κονδύλι και τα ενισχυόµενα ζώα (άγνωστο πόσο) για παχυντές και µοσχάρια προς σφαγή καθώς θα πριµοδοτούνται µόνο εγχώριες φυλές. Για τα αιγοπρόβατα δεν υπάρχουν χρήµατα ώστε να αυξηθεί το ποσό από τα 12 ευρώ το κεφάλη. ∆εύτερον, για τις δενδρώδεις καλλιέργειες θα εξυπηρετηθεί η χρηµατοδότησή τους κυρίως από τα τοµεακά προγράµµατα οπωροκηπευτικών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Τιμές «Αποκάλυψης» στα τρόφιμα βλέπει ο Βρετανός κεντρικός τραπεζίτης

Προειδοποίησε για καταστροφικό αντίκτυπο στους φτωχούς του κόσμου.

 

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας κατηγόρησε τον πόλεμο στην Ουκρανία για τον υψηλότερο πληθωρισμό των τελευταίων 30 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο και προειδοποίησε ότι οι τιμές «Αποκάλυψης» των τροφίμων που προκαλούνται από τη ρωσική εισβολή θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικό αντίκτυπο στους φτωχούς του κόσμου.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, ο Andrew Bailey είπε στους βουλευτές ότι ενώ είναι δυσαρεστημένος για το επίπεδο των αυξήσεων των τιμών, το 80% της υπέρβασης του στόχου πληθωρισμού προκλήθηκε από παράγοντες εκτός ελέγχου της κεντρικής τράπεζας.

Πρόσθεσε ότι η τράπεζα δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει έναν πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος προειδοποίησε ότι θα είχε συνέπειες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Χώρες όπως η Αίγυπτος και η Τυνησία βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές σιταριού και μαγειρικού λαδιού της Ουκρανίας, και ο διοικητής είπε ότι οι ανησυχίες του για τις προμήθειες τροφίμων έχουν αυξηθεί αφότου μίλησε με τον υπουργό Οικονομικών της Ουκρανίας στη συνεδρίαση του ΔΝΤ τον περασμένο μήνα στην Ουάσιγκτον.

«Είπε ότι ήταν αισιόδοξος για τις καλλιέργειες, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει τρόπος να αποσταλούν τα τρόφιμα και τα πράγματα χειροτερεύουν», είπε ο Bailey. «Αυτό δεν είναι μόνο μια μεγάλη ανησυχία για αυτήν τη χώρα, αλλά μια ανησυχία για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Λυπάμαι που είμαι “Αποκαλυπτικός”, αλλά είναι ανησυχητικό».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr