Μονόδρομος οι υψηλές αποδόσεις για καλαμπόκι και λίπανση

καλαμπόκι

Η καλλιέργεια του καλαμποκιού στη χώρα μας, παρότι τα τελευταία χρόνια έχει μια φθίνουσα πορεία, παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες της μεγάλης καλλιέργειας. Οι υψηλές αποδόσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καλλιέργεια και να αντεπεξέλθει στην πίεση που δέχεται τον τελευταίο καιρό.

Το καλαμπόκι καλλιεργείται σε εδάφη ουδέτερου pH και μέσης μηχανικής σύστασης όπου και μπορεί να αποδώσει το μέγιστο της παραγωγής, ειδικότερα στην περίπτωση της αυξημένης οργανικής ουσίας. Οι ολοένα και πιο πυκνές σπορές σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποσότητα βιομάζας που παράγει οδηγούν στην ανάγκη περαιτέρω λίπανσης, καθώς το φυτό καταναλώνει μεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων.

Τα βασικά θρεπτικά συστατικά

Μία σειρά από θρεπτικά συστατικά, όπως άζωτο, φώσφορος και κάλιο (και δευτερευόντως θείο, ψευδάργυρος κ.ά.) είναι άκρως απαραίτητα για την ομαλή πορεία της φυτείας, αλλά και για να καταφέρουμε υψηλές αποδόσεις σε ποσότητα και σε ποιότητα. Επίσης, ο μικρός βιολογικός κύκλος της φυτείας κάνει επιτακτική την ανάγκη λίπανσης σε σύντομο χρόνο και με τις κατάλληλες ποσότητες.

Έχει σημειωθεί ότι το μέγιστο της λιπαντικής προσθήκης που κάνουμε είναι με τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, καθώς η καλλιέργεια έχει μεγάλες και διαρκείς ανάγκες, με τις τελευταίες μελέτες να αποδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού βρίσκεται στον καρπό. Μία προσθήκη 25 μονάδων αζώτου ανά στρέμμα κρίνεται απαραίτητη με συνήθη πρακτική τη χορήγησή του σε δύο ισόποσες δόσεις (βασική και επιφανειακή λίπανση). Ιδιαίτερη φροντίδα, τα τελευταία χρόνια, η χρήση σταθεροποιημένων επιφανειακών λιπασμάτων, καθώς η λίπανση γίνεται νωρίς και θέλουμε να επαρκέσει μέχρι και το τέλος της φυσιολογικής ωρίμανσης του καρπού. Η έλλειψη αζώτου μπορεί να προκαλέσει αισθητή μείωση της παραγωγής και πτώση της ποιότητας του καρπού ή του ενσιρώματος.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Καλαμπόκι: Τα μυστικά για την υδρολίπανση

καλαμπόκι

Οι ανάγκες του καλαμποκιού σε νερό αυξάνονται με την ηλικία του, ξεκινώντας περίπου τρεις εβδομάδες μετά το φύτρωμα μέχρι την κρισιμότερη περίοδο, που είναι από την έναρξη της άνθισης και για δέκα μέρες μετά. Αν θα θέλαμε να βάλουμε σε σειρά σπουδαιότητας τρία ποτίσματα, κοντά στην περίοδο αυτήν, το σπουδαιότερο θα ήταν αυτό της άνθισης, το δεύτερο προ αυτής και το τρίτο μετά από αυτήν. Μετά την άνθιση, το καλαμπόκι αντέχει καλύτερα το υδατικό στρες, όμως αυτό θα επηρεάσει την ανάπτυξη των κόκκων και, τελικά, την απόδοση.

Ο δρόμος μέχρι το όγδοο φύλλο

Η βιολογία του καλαμποκιού και η διαχείριση των αναγκών του σε νερό και θρεπτικά, που συνδέονται με τη βιολογία του, μας καθιστά προσεκτικούς ως εξής: Για τη λίπανση, από την εμφάνιση του όγδοου φύλλου μέχρι το γέμισμα των σπόρων, δηλαδή μέχρι δύο βδομάδες περίπου μετά την εμφάνιση των νηματοειδών στύλων (μουστάκια) και για τα ποτίσματα, μέχρι πλησίον της φυσιολογικής ωρίμανσης, όταν στο σημείο που συνδέονται οι κόκκοι με τον σπάδικα εμφανίζεται το μαύρο χρώμα.

Στο στάδιο των πέντε φύλλων έχει ήδη αρχίσει η διαφοροποίηση της φόβης και 8-10 ημέρες μετά, στο όγδοο φύλλο, αρχίζει η διαμόρφωση του σπάδικα. Μπορούμε να το παρατηρήσουμε αυτό αργότερα, περίπου 40 μέρες μετά το φύτρωμα στα όψιμα υβρίδια, αν με προσοχή ξεδιπλώσουμε το στέλεχος 5-8 εκ. πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Οι αλλαγές αυτές στη βιολογία του φυτού δημιουργούν τις πρώτες απαιτήσεις για ικανοποιητική υγρασία και θρεπτικά, κυρίως αζώτου. Η άρδευση, λοιπόν, για τις ανάγκες αυτού του σταδίου, όταν η υγρασία του εδάφους είναι ανεπαρκής, καλό είναι να συνιστά και την πρώτη υδρολίπανση του καλαμποκιού, όταν το άζωτο της βασικής λίπανσης είναι λίγο.

Μέχρι αυτό το στάδιο, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και ενδεχόμενοι ψεκασμοί με ψευδάργυρο. Το καλαμπόκι είναι ευαίσθητο στην έλλειψή του, γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και περισσότερο όταν η προηγούμενη καλλιέργεια είναι απαιτητική σε ψευδάργυρο. Όπως το κρεμμύδι, η σόγια το ίδιο το καλαμπόκι κ.ά. ή όπου στη βασική του λίπανση χρησιμοποιούνται λιπάσματα με υψηλό ποσοστό φωσφόρου (18. 46.0 κ. ά.), λόγω του γνωστού ανταγωνισμού P-Zn. Από εδώ και πέρα συνεχίζεται η διαφοροποίηση των ταξιανθιών και όσο αυξάνεται η εξατμισοδιαπνοή, δεν επιτρέπεται εφησυχασμός στο ζήτημα της άρδευσης-λίπανσης. Το καλαμπόκι βρίσκεται σε φάση ταχείας ανάπτυξης και χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού και θρεπτικών.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Αποδίδει η καλλιέργεια του καλαμποκιού όμως καθορίζεται στα κόστη

καλαμπόκι

Παρά τον έντονο ανταγωνισµό από τις χώρες της Βαλκανικής και της ανατ. Ευρώπης, καθώς και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν το τελευταίο διάστηµα οι κτηνοτρόφοι, τα αποθέµατα ελληνικού καλαµποκιού έχουν ως επί το πλείστον εξαντληθεί. Mε αρκετούς εµπόρους να βασίζονται πλέον στις εισαγωγές προκειµένου να καλύψουν τις όποιες ανάγκες της αγοράς µέχρι την επόµενη συγκοµιδή.

Σύµφωνα µε τον γεωπόνο Γιάννη Ράγκο, για να είναι συµφέρουσα η καλλιέργεια καλαµποκιού, θα πρέπει να προτιµούνται περιοχές µε ανεπτυγµένη κτηνοτροφία είναι ιδανικές στη χώρα µας για την καλλιέργεια. Αφού τα κόστη µεταφοράς είναι ελάχιστα, δεδοµένου ότι η διανοµή αφορά πολύ κοντινές αποστάσεις. Ακόµα, περιοχές µε χαµηλό κόστος νερού, επίσης ευνοούνται, κοστολογικά, για την καλλιέργεια καλαµποκιού. Φαίνεται πως αναµένεται µείωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων για το 2019. Το 2018, οι καλλιεργούµενες εκτάσεις εκτιµάται πως ξεπέρασαν τα 1,1 εκατ. στρέµµατα. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, αναµένεται πως το 2019 αυτές θα κυµανθούν κοντά στα 1 εκατ. στρέµµατα,

Υπενθυµίζεται ότι οι σπορές ξεκινάνε από τα µέσα Μαρτίου, ή το τελευταίο δεκαήµερο του µήνα αυτού, και κρατάνε µέχρι το πρώτο δεκαήµερο του Απριλίου, ένας κανόνας βέβαια που εξαρτάται τόσο από την περιοχή όσο και από τις θερµοκρασίες. Όπως εξήγησε ο κ. Ράγκος, υπάρχουν πλέον στην αγορά και υβρίδια µε πολύ µικρό καλλιεργητικό κύκλο, τα οποία επιτρέπουν στον παραγωγό να σπείρει ξανά µετά την πρώτη συγκοµιδή.

Στη διεθνή εικόνα τώρα, Αργεντινή, Κίνα και Ουκρανία αναµένεται να αυξήσουν την παραγωγή τους και να ισοσταθµίσουν τις απώλειες που αναµένονται σε Μεξικό και Ν. Αφρική.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Ανεβαίνει η τιμή της σόγιας, και του καλαμποκιού. Της Ειρήνης Αιμονιώτη

σταρι

Οι τιμές σόγιας ωφελήθηκαν στο Σικάγο από την ελπίδα για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον και τις ανησυχίες για τις καιρικές συνθήκες στη Νότια Αμερική. Επίσης, οι τιμές του σιταριού και του καλαμποκιού αυξήθηκαν.

Ενώ οι Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα για να προσπαθήσουν να εξομαλύνουν τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι επενδυτές «τείνουν να βελτιώσουν αυτό το μέτωπο», δήλωσαν , από το Global Commodity Analytics.

Η ύφεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε αύξηση πρόσθετων φόρων. Οπου επιβάλλονται από το περασμένο καλοκαίρι στις εισαγωγές σόγιας που παράγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κίνα.

Ταυτόχρονα, οι καιρικές συνθήκες στη Νότια Αμερική, ιδιαίτερα οι θερμοκρασίες πάνω από τις εποχιακές προδιαγραφές σε ορισμένες περιοχές της Βραζιλίας, ανεβάζουν τις τιμές.

Αυτά τα δύο στοιχεία βοήθησαν να αντισταθμιστούν τα απογοητευτικά στοιχεία για την κινεζική οικονομία..

Ενώ η κινεζική αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη παρουσιάζει ήδη σημεία αδυναμίας. Η παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα έχει πράγματι επιδεινωθεί στο τέλος του 2018. Νέες περιπτώσεις αφρικανικής πανώλης των χοίρων έχουν χτυπήσει σε διάφορα σημεία τη χώρα. Το τελευταίο βέβαια, θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη μείωση της ζήτησης ζωοτροφών.

Όσον αφορά την πλευρά του αραβοσίτου και του σιταριού, οι επενδυτές προσπαθούν να αποκτήσουν μια ιδέα της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και της επίδρασης των διακυμάνσεων της αγοράς συναλλάγματος στις τιμές των γεωργικών βασικών προϊόντων.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο emvolos.gr

 

Ξεκίνησε η διαδικασία κοπής καλαμποκιού για παραγωγή ενσιρώματος

diabrotica

Ήδη από τη Θεσσαλία ξεκίνησε η διαδικασία κοπής καλαμποκιού για παραγωγή ενσιρώματος, που προορίζεται για ζωοτροφή. Η παραγωγή και η ποσότητα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κρίνεται οριακά καλή και τις επόμενες 10 ημέρες θα ολοκληρωθεί η συγκομιδή. Τα καλαμπόκια της περιοχής Σερρών ήταν πρώιμης σποράς και το έντομο Diabrotica προκάλεσε μείωση κατά 40% των καλλιεργειών.

 

Η παραγωγή στον κάμπο της Κωπαίδας αναμένεται πολύ καλή όμως εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες των επομένων ημερών.

Η απόδοση του καλαμποκιού για ενσίρωση υπολογίζεται ότι θα είναι 3,5 μέχρι 7 τόνους , το στρέμμα με μέση απόδοση 5,5 τόνους.

Η τιμή του υπολογίζεται στα 4 λεπτά το κιλό και βέβαια η τελική τιμή παίζει ανάλογα με την ποιότητα. Η διαφορά στη ποσότητα παραγωγής του καλαμποκιού που προορίζεται για ζωοτροφή από το ξερό καλαμπόκι είναι μεγάλη. Το ξερό καλαμπόκι έχει απόδοση 1400 κιλά, το στρέμμα με τιμή 17 λεπτά το κιλό και κόστος συγκομιδής ενώ για το ενσίρωμα η απόδοση είναι μεγαλύτερη και η συγκομιδή γίνεται από τον αγοραστή, που θα κάνει την διαδικασία ενσίρωσης.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.emvolos.gr

Προσβολές ελμινθοσπορίου σε καλλιέργειες αραβόσιτου σε περιοχές της Δράμας

kalampokia_1

Προσβολές ελμινθοσπορίου σε καλλιέργειες αραβόσιτου σε διάφορες περιοχές της Δράμας (Νεροφρακτής, Μαυρολευκή, Καλός Αγρός, Αργυρούπολη κ.α.) διαπίστωσαν οι γεωπόνοι της αρμόδιας Διεύθυνσης του νομού.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, που υπογράφει η αναπληρώτρια προϊστάμενη της Διεύθυνσης Σαριγκόλη Ιωάννα, στις περισσότερες καλλιέργειες έχουν εμφανιστεί περιορισμένης έκτασης συμπτώματα (κηλιδώσεις στα φύλλα). Σε ελάχιστες ωστόσο περιπτώσεις καταγραφήκαν εκτεταμένα συμπτώματα προσβολής με προχωρημένη ξήρανση του μεγαλύτερου μέρους του ελάσματος των φύλλων.

Η αιτία της ασθένειας, σύμφωνα με τους γεωπόνους, οφείλεται σε μύκητα (Exserohilum turcicum, συνώνυμο: Helminthosporium turcicum). Τα συμπτώματα εκδηλώνονται με την εμφάνιση μακρών, ελλειπτικών φακοειδών κηλίδων, με χρώμα σταχτί, διαστάσεων από 2,5 ως 15 εκατοστά. Εμφανίζονται αρχικά στα κατώτερα φύλλα των φυτών.

Η ασθένεια προχωρά σταδιακά προς τα ανώτερα φύλλα. Σε σοβαρές προσβολές προκαλείται γενικευμένη εμφάνιση πρόωρης ωρίμανσης της καλλιέργειας που προσομοιάζει τις συνέπειες της ξηρασίας.

Η ασθένεια μεταδίδεται με τα σπόρια του μύκητα που διαχειμάζουν στα υπολείμματα της καλλιέργειας και ενδημεί στις πιο υγρές περιοχές του κόσμου, όπου καλλιεργείται ο αραβόσιτος. Η ανάπτυξή της ευνοείται από σχετικά ήπιες θερμοκρασίες (18-27°C) και υψηλή υγρασία κατά την καλλιεργητική περίοδο.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.agronews.gr

Ζωοτροφές: Σε τροχιά πτώσης το καλαμπόκι και το κριθάρι

sitari_1, στάχια

Η οικονομική ασφυξία των κτηνοτρόφων και οι αθρόες εισαγωγές από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, σε τιμές που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν οι Έλληνες παραγωγοί, «συνθλίβουν» το καλαμπόκι και το κριθάρι. Από την άλλη, φαίνεται να έχει κερδίσει έδαφος μέσα στο 2017 η καλλιέργεια μηδικής, ενώ ακόμα μεγαλύτερη ώθηση έδωσαν οι προσδοκίες που… καλλιεργήθηκαν με το πρόγραμμα για τη βιολογική και την ένταξή της στις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Καλαμπόκι

Στα ίδια με τα περσινά επίπεδα κινείται αυτή την περίοδο το καλαμπόκι που βρίσκεται στις αποθήκες στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι εκτάσεις που σπάρθηκαν ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το 2016 κατά 10%.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΑΣ Θεσσαλονίκης, Χρήστο Τσιχήτα, μειωμένες ήταν και οι στρεμματικές αποδόσεις, κατά 5%-10%, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα ο αλωνισμός να αποδώσει περίπου 20% μικρότερες ποσότητες σε σχέση με πέρσι. Έχοντας ξεκινήσει στα 15-15,5 λεπτά κατά την περίοδο του αλωνισμού, τώρα πιάνει τα 17, μέχρι και 18 λεπτά το κιλό.

Μειωμένο ενδιαφέρον, εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας από την πλευρά των κτηνοτρόφων, αλλά και μειωμένη κατά 15%-20% παραγωγή διαπιστώνει ο πρόεδρος του ΘΕΣγη, Παναγιώτης Καλφούντζος, σύμφωνα με τον οποίο ο συνεταιρισμός δίνει 17 λεπτά/κιλό, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας η τιμή διαμορφώνεται στα 16 λεπτά φέτος. Μάλιστα, αποδίδει την καθήλωση τιμών στις πιέσεις που ασκούνται από το βουλγαρικό προϊόν που εισάγεται.

Ο ίδιος επισημαίνει πως «ό,τι κινήσεις γίνονται, γίνονται κυρίως με πιστώσεις» και συμπληρώνει πως, σε ό,τι αφορά τον συνεταιρισμό, «εμείς προσπαθούμε να τις αποφύγουμε, γιατί δεν αντέχουμε πεντάμηνες και εξάμηνες πιστώσεις. Έτσι, οι κτηνοτρόφοι παίρνουν μικρότερες ποσότητες, τις οποίες πληρώνουν. Αντί να πάρουν 100 τόνους και να τους πληρώσουν σε 1-2 μήνες, παίρνουν δέκα-δέκα τόνους και τους πληρώνουν κάθε μήνα». Ο κ. Καλφούντζος εκτιμά ότι η επόμενη σπορά θα έχει μειωμένα στρέμματα, ενώ ο συνεταιρισμός θα «επιμείνει» στα 4.000-5.000 στρέμματα των μελών του.

Κριθάρι

Για μείωση στρεμμάτων και έλλειψη κτηνοτροφικού κριθαριού κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΕΑΣ Βισαλτίας Σερρών, Παύλος Αραμπατζής, ενώ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τα στρέμματα που σπάρθηκαν το φθινόπωρο είναι μειωμένα ακόμα και κατά 80% στην περιοχή των Σερρών.

Τα υψηλά κοστολόγια και οι χαμηλές χρηματικές αποδόσεις είναι οι παράγοντες που αποτρέπουν τους παραγωγούς από την καλλιέργεια. Η τιμή του κριθαριού που προορίζεται για ζωοτροφή διαμορφώνεται στα 15 λεπτά το κιλό, με αποτέλεσμα να μην αφήνει στον παραγωγό περισσότερο από 40-50 ευρώ το στρέμμα, όταν το καλλιεργητικό κόστος ανέρχεται σε 70-80 ευρώ το στρέμμα. «Μια ικανοποιητική τιμή θα ήταν τα 20 λεπτά», μας λέει, υπογραμμίζοντας ότι οι αθρόες εισαγωγές «γονάτισαν» την τιμή για τον Έλληνα παραγωγό. «Η Βόρεια Ελλάδα κατακλύζεται από ρουμανικό και βουλγαρικό κριθάρι. Είναι αδύνατον να ανταγωνιστούμε, όταν εκεί οι παραγωγοί έχουν τουλάχιστον 80% χαμηλότερα κόστη. Σιγά-σιγά οι Έλληνες παραγωγοί βγαίνουμε από το παιχνίδι», λέει χαρακτηριστικά.

Καλές αποδόσεις (περίπου 400 κιλά/στρέμμα) αλλά καθηλωμένες τιμές επικρατούν στη Λάρισα, όπου το κριθάρι πιάνει 14 λεπτά, όσα και πέρυσι.

Ο ΘΕΣγη δίνει 16 λεπτά στα μέλη του και 15 λεπτά στα μη μέλη. Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού διακρίνει μια τάση για στροφή των παραγωγών σε άλλες καλλιέργειες, κυρίως στα ψυχανθή, αναζητώντας διέξοδο από τις χαμηλές, αποθαρρυντικές τιμές –όπως τις χαρακτηρίζει– που έχει το κριθάρι τα τελευταία 2-4 χρόνια, όταν το κόστος παραγωγής ανέρχεται σε 14-15 λεπτά το κιλό.

 

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.ypaithros.gr

Καλαμπόκι : Στα περσινά επίπεδα παραμένουν οι τιμές

kalampokia_1

Έντονο προβληματισμό που επεκτείνεται και στην πρόθεση σποράς για τη νέα σεζόν προκαλούν στους παραγωγούς οι καθηλωμένες στα περυσινά επίπεδα τιμές του καλαμποκιού που έρχονται να συνδυαστούν με τις μειωμένες έως και 50% σε ορισμένες περιοχές στρεμματικές αποδόσεις.

Στη Θεσσαλία, η πτώση έφτασε, κατά μέσο όρο, το 10%-15%, ωστόσο ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, Παναγιώτης Καλφούντζος, κατάφερε να πιάσει το περυσινό τονάζ των 4.000 τόνων, καθώς οι απώλειες αντισταθμίστηκαν από την ένταξη νέων μελών στο δυναμικό του. Η τιμή που θα πληρώσει στον παραγωγό ο συνεταιρισμός είναι 17 λεπτά το κιλό, τη στιγμή που η αγορά, όπως σχολιάζει ο ίδιος, κινείται στα 16 λεπτά. Ο κ. Καλφούντζος δεν αποκλείει η τιμή να ανακάμψει αργότερα στη διάρκεια της εμπορικής σεζόν, καθώς διαφαίνονται σημάδια μείωσης των εισαγωγών.

Αντίστοιχες απώλειες στις αποδόσεις, εξαιτίας του καλοκαιρινού καύσωνα και των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών που επηρέασαν τα φυτά στην καρπόδεση, καταγράφονται και στην Κεντρική Μακεδονία, όπου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90%-95% ο αλωνισμός. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΑΣ Θεσσαλονίκης, Χρήστο Τσιχήτα, οι τιμές στην περιοχή διαμορφώνονται στα 15-16 λεπτά το κιλό, με καθοριστικό παράγοντα, τις χαμηλές τιμές των κύριων ανταγωνιστριών χωρών, της Ρουμανίας και, πρωτίστως, της Βουλγαρίας, απ’ όπου γίνονται αθρόες εισαγωγές. Αυτήν τη στιγμή, λέει χαρακτηριστικά, φτάνει βουλγαρικό καλαμπόκι παραδοτέο στα 14,5-15 λεπτά.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr

Με 17,5 λεπτά το κιλό παίρνει καλαμποκι ο ΑΣ Βόλου

kalampokia_1

Την υψηλότερη ως τώρα τιμή σε όλη τη χώρα δίνει στους παραγωγούς καλαμποκιού ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου που θα αρχίσει να παραλαμβάνει το προϊόν την ερχόμενη Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΒΟΛ, Νικήτας Πρίντζος επισημαίνοντας ότι η τιμή που θα το αγοράσει η ΕΒΟΛ είναι στα 17,5 λεπτά το κιλό έναντι 15 ευρώ που κινείται περίπου η αγορά.

Αν δεν καλυφθεί η ποσότητα που επιθυμεί να αγοράσει η ΕΒΟΛ, τότε θα αγοραστεί καλαμπόκι και από όμορα χωριά Λαρίσης και Φαρσάλων, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ν. Πρίντζος.

Επιπλέον επεσήμανε ότι η τιμή αυτή θα δοθεί όχι μόνο στα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού αλλά και για όλους τους παραγωγούς στα 21 χωριά του Δήμου Ρήγα Φεραίου κυρίως, δικαιοδοσίας της ΕΒΟΛ.

Τέλος, εξήγησε ότι αν δεν καλυφθεί η ποσότητα που επιθυμεί να αγοράσει η ΕΒΟΛ, τότε θα αγοραστούν ποσότητες καλαμποκιού και από όμορα χωριά της περιοχής Φαρσάλων και της περιοχής Λαρίσης.

Το σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής:

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου  όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Νικήτας Πρίντζος, θα παραλαμβάνει από την ερχόμενη Πέμπτη καλαμπόκι, στις εγκαταστάσεις στον Αγ. Δημήτριο Ρ. Φεραίου. Η τιμή που θα αγοράζει το καλαμπόκι από τους παραγωγούς είναι προς 17,5 λεπτά το κιλό.

Ο κ. Πρίντζος διευκρίνισε ότι η τιμή αυτή δεν ισχύει μόνο για τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού, αλλά για όλο τον αγροτικό κόσμο, που βρίσκεται στην περιοχή της ΕΑΣ, δηλαδή στα 21 χωριά που ανήκουν στον Συνεταιρισμό Βόλου.

Ο ίδιος, σημείωσε ότι εάν δεν καλυφθεί η ΕΑΣ από την ποσότητα, θα ζητήσει καλαμπόκι από όμορες περιοχές, όπως η Λάρισα και τα Φάρσαλα.

 

 

 

Το διαβάσαμε στο: www.agronews.gr