καλαμπόκι

Η καλλιέργεια του καλαμποκιού στη χώρα μας, παρότι τα τελευταία χρόνια έχει μια φθίνουσα πορεία, παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες της μεγάλης καλλιέργειας. Οι υψηλές αποδόσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καλλιέργεια και να αντεπεξέλθει στην πίεση που δέχεται τον τελευταίο καιρό.

Το καλαμπόκι καλλιεργείται σε εδάφη ουδέτερου pH και μέσης μηχανικής σύστασης όπου και μπορεί να αποδώσει το μέγιστο της παραγωγής, ειδικότερα στην περίπτωση της αυξημένης οργανικής ουσίας. Οι ολοένα και πιο πυκνές σπορές σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποσότητα βιομάζας που παράγει οδηγούν στην ανάγκη περαιτέρω λίπανσης, καθώς το φυτό καταναλώνει μεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων.

Τα βασικά θρεπτικά συστατικά

Μία σειρά από θρεπτικά συστατικά, όπως άζωτο, φώσφορος και κάλιο (και δευτερευόντως θείο, ψευδάργυρος κ.ά.) είναι άκρως απαραίτητα για την ομαλή πορεία της φυτείας, αλλά και για να καταφέρουμε υψηλές αποδόσεις σε ποσότητα και σε ποιότητα. Επίσης, ο μικρός βιολογικός κύκλος της φυτείας κάνει επιτακτική την ανάγκη λίπανσης σε σύντομο χρόνο και με τις κατάλληλες ποσότητες.

Έχει σημειωθεί ότι το μέγιστο της λιπαντικής προσθήκης που κάνουμε είναι με τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, καθώς η καλλιέργεια έχει μεγάλες και διαρκείς ανάγκες, με τις τελευταίες μελέτες να αποδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού βρίσκεται στον καρπό. Μία προσθήκη 25 μονάδων αζώτου ανά στρέμμα κρίνεται απαραίτητη με συνήθη πρακτική τη χορήγησή του σε δύο ισόποσες δόσεις (βασική και επιφανειακή λίπανση). Ιδιαίτερη φροντίδα, τα τελευταία χρόνια, η χρήση σταθεροποιημένων επιφανειακών λιπασμάτων, καθώς η λίπανση γίνεται νωρίς και θέλουμε να επαρκέσει μέχρι και το τέλος της φυσιολογικής ωρίμανσης του καρπού. Η έλλειψη αζώτου μπορεί να προκαλέσει αισθητή μείωση της παραγωγής και πτώση της ποιότητας του καρπού ή του ενσιρώματος.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Recommended Posts