Πρόσκληση συμμετοχής στις δράσεις για Αντικατάσταση κυψελών και Νομαδική Μελισσοκομία από το Κέντρο Μελισσοκομίας Αττικής

Πρόσκληση προς τους μελισσοκόμους της Περιφέρειας Αττικής, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το μελισσοκομικό πρόγραμμα έτους 2019 απευθύνει το Κέντρο Μελισσοκομίας Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Κέντρου αναφέρει: 

To Κέντρο Μελισσοκομίας ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί τους μελισσοκόμους της Περιφ. Αττικής (Περιφ. Ενότητα Αθηνών, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής) να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής  μελισσοκομίας» για το μελισσοκομικό πρόγραμμα έτους 2019. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ο μελισσοκόμος δικαιούχος των δύο δράσεων είναι η υποβολή της δήλωσης διαχείμασης.

Η δήλωση διαχείμασης γίνεται στις κατά τόπους Διευθ.  Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής το αργότερο μέχρι  21 Ιανουαρίου 2019.

Δεν είναι απαραίτητη η δήλωση διαχείμασης στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος έχει θεωρήσει  το  μελισσοκομικό του βιβλιάριο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2018. Στην περίπτωση αυτή το θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κυψελών διαχείμασης. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και για τις δύο δράσεις καθώς και για τη δήλωση κυψελών διαχείμασης είναι η 21η Ιανουαρίου 2019 (ημέρα Δευτέρα).

Δικαιούχοι της δράσης  Αντικατάσταση Κυψελών είναι όσοι : 

  • Έχουν υποβάλει δήλωση κυψελών διαχείμασης έως 21/1/2019 ή έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου  μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018.
  • Κατέχουν  τουλάχιστον 20 μελίσσια .
  • Έχουν θεωρημένο σε ισχύ μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

O φορέας του ΕΦΚΑ διευκρινίζει σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

ΕΦΚΑ, ασφαλισμένων

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων (ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών) στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) παρέχει ο φορέας με εγκύκλιο που εξέδωσε.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές.

Στην εγκύκλιο, προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, η επιστροφή γίνεται, μετά την ετήσια εκκαθάριση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με αίτησή τους, να ζητήσουν το υπερβάλλον ποσό να παραμείνει στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο με τις επόμενες εισφορές.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές ή, εάν, ύστερα από το συμψηφισμό, προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους. Κατ΄εξαίρεση, το προς επιστροφή χρηματικό ποσό επιστρέφεται εντόκως, έπειτα από αμετάκλητη απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη δικαστική απόφαση.

Ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Κατ΄εξαίρεση, δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου ασφάλισης, λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, ο συμψηφισμός ή η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών αφορά σε χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ του κλάδου κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ, καθώς και για ποσά που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως από τον ΕΦΚΑ υπέρ του ΕΟΠΥΥ, του ΟΑΕΔ, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές.

Με τις νέες διατάξεις, αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές μη μισθωτών, από 1/1/2017 και εντεύθεν, συμψηφίζονται, μέσω της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να εξαχθεί το τελικό ετήσιο αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο emvolos.gr

Σε δύο εβδομάδες το νέο καταστατικό φορέα κτηνοτρόφων

γεωργία,αγροτεμάχια, αγρότες

Τη διάθεση να αφήσουν κατά µέρους τις προσωπικές στρατηγικές που προτάσσουν συγκεκριµένοι… καθοδηγητές έδειξαν ακόµα πιο συντεταγµένα, µετά την αρχική συνάντηση της 7ης Σεπτεµβρίου στα Καλάβρυτα, οι κτηνοτρόφοι προκειµένου να προχωρήσει το φιλόδοξο εγχείρηµα της ενιαίας εκπροσώπησης του κλάδου.

Μετά τη σύσκεψη της Τρίτης 23 Οκτωβρίου, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπό τον Σταύρο Αραχωβίτη οι κτηνοτρόφοι δήλωσαν έτοιµοι να ολοκληρώσουν άµεσα (το επόµενο 15νθηµερο) και να καταθέσουν το καταστατικό του νέου Εθνικού Οργανισµού Κτηνοτροφίας Ελλάδας, το οποίο έχει προετοιµάσει ο έµπειρος σύµβουλος-µελετητής Ντίνος Μπλιάτσιος (ο οποίος επίσης συµµετείχε στη συνάντηση στη Βάθη), προκειµένου η υπόθεση να προχωρήσει και να µην έχει την κατάληξη της ∆ιεπαγγελµατικής Φέτας.

Μάλιστα, µετά την κεκλισµένων των θυρών συζήτηση µε τους επικεφαλής της Βάθη, οι κτηνοτρόφοι παρέµειναν στην αίθουσα του 6ου ορόφου προκειµένου -όπως ανέφεραν στην Agrenda- να συζητήσουν επί των όρων. Βάση του νέου σωµατείου, όπως έγινε γνωστό, θα αποτελούν οι δευτεροβάθµιες οργανώσεις των κτηνοτρόφων (ΠΕΚ, ΣΕΚ και Κλαδικός Συνεταιρισµό Αιγοπροβατοτρόφων), αλλά και όλοι οι σύλλογοι που υπάγονται σε αυτούς.

Αν και από την πλευρά της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων σηµειώθηκαν απουσίες (κάτι που είχε κάνει γνωστό µε ανακοινώσεις των εκπροσώπων), η απόφαση που ελήφθη, υπό τα βάρος των χαµηλών τιµών στο αιγοπρόβειο γάλα, δεν άφησε πολλά περιθώρια για άλλους τακτικισµούς.

Διαβάστε την συνέχεια στο www.agronews.gr

Μείωση του ΕΝΦΙΑ για τους αγροτικούς βοηθητικούς χώρους

χρήματα, ευρώ, χαρτονομίσματα, οφειλές, επιδοτήσεις

Μεγάλες εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ που μπορούν να φθάσουν μέχρι και το 100% θα απολαμβάνουν οι αγρότες που είναι ιδιοκτήτες βοηθητικών χώρων ή ημιτελών κτισμάτων, κτιρίων προ του 1930 ή αγροτικής χρήσης.

Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό και να φορολογηθούν τα κτίρια με την ανάλογη έκπτωση, είναι να έχουν δηλωθεί σωστά στο έντυπο Ε9, στο οποίο υπολογίζεται για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου ο φόρος ακινήτων. Η μείωση θα γίνει αρχικά σε δύο φάσεις. Η πρώτη 10% μεσοσταθμικά από 1ης Ιανουαρίου του 2019 και 20% κατά μέσο όρο η δεύτερη.

Διαβάστε ολόκληρη την είδηση στο www.emvolos.gr

Στα 4,10 ευρώ το κιλό, το ελαιόλαδο της Λακωνίας

Με τιµή παραγωγού στα 3 ευρώ το κιλό, ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Μολάων-Πακίων κατάφερε να πουλήσει όλα τα αποθέµατά του από την περσινή χρονιά, περί τους 330 τόνους. Από αυτούς, οι 220 τόνοι αγοράστηκαν από την εταιρεία Χελιώτης ΑΕ, ενώ οι υπόλοιποι 110 τόνοι από µια ιταλική εταιρεία, σύµφωνα µε τον διευθυντή της οργάνωσης Παναγιώτη Ντανάκα. Όπως εξήγησε ο ίδιος στο Agronews, «τα αποθέµατα παραµένουν ακόµα σεβαστά για τα δεδοµένα της περιόδου και θα έπρεπε να µην υπάρχουν», ενώ οι τιµές κυµαίνονται από τα 2,75 ευρώ µέχρι τα 3 ευρώ για την περιοχή της Λακωνίας.

Το φρέσκο ελαιόλαδο, από την ποικιλία αθηνολιάς, κυµαίνεται την περίοδο αυτή στα 4 µε 4,10 ευρώ το κιλό. Ήδη έχουν γίνει πράξεις στους Αγίους Αποστόλους και στο συνεταιρισµό του Αγίου ∆ηµητρίου, µε 4,30 και 4,20 ευρώ το κιλό. Ωστόσο, «οι µεγάλες επώνυµες ιταλικές εταιρείες δεν έχουν µπει ακόµα για τα καλά στη Λακωνία» όπως αναφέρει ο κ. Ντανάκας, εξηγώντας ότι «όποτε εµφανίζονται, παίρνουν κανένα βυτίο, γιατί φέτος δεν είναι µεγάλη η παραγωγή, γεγονός που δεν επιτρέπει κάποια µεγάλη προσφορά. Πάντως ό,τι βγαίνει από φρέσκο ελαιόλαδο φεύγει, γιατί έχει ζήτηση».

Ήδη πάνω από 360 τόνους αγουρέλαιο έχει πουλήσει ο Α.Σ Αγίων Αποστόλων, εκ των οποίων οι 200 τόνοι δόθηκαν µε τιµή παραγωγού στα 4,30 ευρώ το λεπτό, ενώ οι υπόλοιποι στα 4,10 ευρώ, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του συνεταιρισµού Παναγιώτη Μπατσάκη.

 

Διαβάστε τη συνέχεια της είδησης στο www.agronews.gr

Εδραιώνεται σταδιάκα το Ακτινίδιο στη Νότια Αφρική

Ακτινίδια

Πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου του να εδραιωθεί σταδιακά στην αγορά της Νότιας Αφρικής με το ελληνικό ακτινίδιο, αλλά και να εισέλθει σε εκείνες της Μέσης Ανατολής, βρίσκεται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μέσης-Messi Coop, σύμφωνα με τον διευθυντή του, Θανάση Μπρανιώτη, ο οποίος τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι πέρυσι εστάλησαν στο Γιοχάνσεμπουργκ 80 τόνοι ακτινιδίων, «ήτοι τέσσερα κοντέϊνερ», και για την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2019, έχει ήδη κλειστεί νέα παραγγελία, «για άλλα 30 κοντέϊνερ».

     Σύμφωνα με τον ίδιο, την περασμένη εβδομάδα επιχειρηματική αποστολή από την Νότια Αφρική επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μέσης – Messi Coop και αφού τα μέλη της είδαν από κοντά τη φετινή παραγωγή και επιβεβαίωσαν τις συνθήκες τυποποίησης και συντήρησης των φρούτων υπό τα πιο αυστηρά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρωτόκολλα διασφάλισης ποιότητας, «σφράγισαν την ικανοποίησή τους με την προαναφερόμενη παραγγελία, που είναι αυξημένη. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας και σε άλλα προϊόντα».

   Μεταξύ άλλων, ο κ. Μπρανιώτης επισήμανε στο Α. Π. Ε-Μ. Π.Ε ότι ο συνεταιρισμός βολιδοσκοπεί και άλλες αγορές για διεύρυνση του δικτύου εξαγωγών του, όπως εκείνες της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται και η Κίνα και η Ινδία, όπου στο άμεσο μέλλον αναμένονται «κάποια πρώτα αποτελέσματα». Κι αυτό παρά το γεγονός ότι οι δύο τελευταίες αγορές είναι δύσκολες, αφού η «γραφειοκρατία είναι τεράστια, ενώ η εξεύρεση αξιόπιστου τοπικού συνεργάτη είναι ένα θέμα που απαιτεί έρευνα σε βάθος». Τις γενικότερες εξαγωγικές προσπάθειες του συνεταιρισμού δυσχεραίνει και η υποτίμηση της τουρκικής λίρας.

Ο συνεταιρισμός σε αριθμούς

   Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μέσης είναι ένας από τους πιο αναπτυσσόμενους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Έχει 450 ενεργά μέλη-παραγωγούς, που καλλιεργούν 1.200 εκτάρια γης, και 550.000 οπωροφόρα δέντρα και διακινεί  περίπου 15.000 τόνους φρέσκων επιτραπέζιων φρούτων και 10.000 τόνους βιομηχανικού ροδάκινου ετησίως. Ο συνεταιρισμός είναι σε ποσοστό 95% εξαγωγικός και σύμφωνα με τον κ. Μπρανιώτη, ο μέσος κύκλος εργασιών του είναι 11 εκατ. ευρώ/ετησίως.

     Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της εμπορικής του εξωστρέφειας, δίνει το «παρών» με τη συμμετοχή του σε εκθέσεις στην παγκόσμια αγορά, ενώ στοχεύοντας σταθερά στην άριστη ποιότητα των προϊόντων του, εφαρμόζει επιτυχώς μια σειρά ποιοτικών προτύπων και πρωτοκόλλων ασφάλειας τροφίμων όπως Global Gap, GlobalG.A.P. Grasp, BRC, IFS, ISO 22000 and ISO 9001, HACCP, AGRO 2.1 και AGRO 2.2.

Διαβάστε ολόκληρη την είδηση στο  www.emvolos.gr

Αγροτικά – Κτηνοτροφία: Επιτέλους ποια χρέη σβήνουν σε ΟΓΑ και ΟΑΕΕ

χρήματα, ευρώ, χαρτονομίσματα, οφειλές, επιδοτήσεις

Αποκατάσταση της δικαιοσύνης για 200.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, αφού θα δίκαια θα απαλλαγούν από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταμεία.

Η διαγραφή χρεών που δεν έχει ακόμα οριστεί, αν θα είναι μερική ή ολική από το υπουργείο, αφορά αγρότες ή κτηνοτρόφους που είχαν παράλληλα και εμπορική δραστηριότητα με αποτέλεσμα να χρεώνονται με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών σε δύο ταμεία. Στις ρυθμίσεις που θα προχωρήσει το υπουργείο θα εξετάζονται οι περιπτώσεις, γιατί από ότι φαίνεται μέχρι τώρα οι περισσότεροι αμέλησαν να προσκομίσουν έγγραφο απαλλαγής, σαν ασφαλισμένοι σε άλλο ταμείο πρώην ΟΓΑ ώστε να μην χρειάζεται να καταβάλουν εισφορές σε δύο ασφαλιστικά ταμείο.

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την είδηση στο www.emvolos.gr

Η ανομβριά “χτυπάει” την ελιά

ελαιόδεντρο, ελιά, λάδι

Σε εκατομμύρια υπολογίζονται οι ζημιές των ελαιοπαραγωγών του κάμπου στο Νεοχώρι Μεσολογγίου λόγω παρατεταμένης ανομβρίας.

Ο μαύρος Χρυσός της περιοχής ( ελιές Καλαμών) όπου επί το πλείστον στηρίζεται η οικονομία της περιοχής, περνάει την δεύτερη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων 50 ετών.

Υπενθυμίζουμε ότι πριν από περίπου 4 με 5 χρόνια όλη η παραγωγή καταστράφηκε από το γλοιοσπόριο αλλά και φέτος το 2018 οι αγρότες παρατηρούν ανήμποροι και με τα χέρια δεμένα την παραγωγή τους για ακόμη μία φορά να καταστρέφεται.

Ο λόγος είναι η παρατεταμένη ξηρασία του Οκτωβρίου και ο ανελέητος πόλεμος που ο δάκος κήρυξε φέτος σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα η ανομβρία επηρεάζει επιζήμια την παραγωγή της ελιάς με τους κάτωθι τρόπους:

Α) η ελιά ως και τα μέσα Αυγούστου κατασκευάζει το κουκούτσι και μετά ως τέλη Οκτώβρη δημιουργεί τη σάρκα γύρω από το κουκούτσι έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να παίρνει βάρος ο καρπός. Λόγω λοιπόν της ανομβρίας οι ελιές δεν πήραν το φυσιολογικό βάρος που έπρεπε να πάρουν και σε πρώτη φάση η μείωση του βάρους του ελαιοκάρπου φτάνει πολλές φορές έως και το 50% υπό την προϋπόθεση όμως ότι  πάντοτε όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες είναι τέλειοι, κάτι το οποίο στην περίπτωσή μας αυτή τη φορά δεν ισχύει.

Β) Σε συνέχεια της παραπάνω παραγράφου η ανομβρία συνδυάστηκε και με βόρειους ανέμους συνεχούς διαρκείας οι οποίοι αφυδάτωσαν επιπλέον τις ελαιοκαλλιέργειες με αποτέλεσμα οι ελαιόκαρποι έστω και κατά το ήμισυ στο βάρος να ζαρώσουν σαν σταφίδες και να αρχίσουν να πέφτουν οδηγώντας τους ελαιοπαραγωγούς στην απελπισία.

Γ) Δεν μπορεί το Τ. Ο. Ε. Β να σώσει τα έργα του Θεού. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο του Τ. Ο. Ε. Β Νεοχωρίου (το οποίο έχει στην κατοχή του περίπου 100. 000 στρέμματα κάμπου) και ο οποίος είναι τεχνολόγος γεωπόνος μας ενημέρωσε πως για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ξηρασίας αφού για αυτούς η αρδευτική περίοδος βάσει απόφασης γενικής συνέλευσης τελείωνε στις 30 Σεπτεμβρίου, άμεσα προώθησε αιτήσεις ελαιοπαραγωγών προς τον Γ. Ο. Ε. Β του κάτω Αχελώου ο οποίος (Γ. Ο. Ε. Β) με τη σειρά του έθεσε άμεσα τα αντλιοστάσια σε λειτουργία έτσι ώστε ο κάμπος δεν έμεινε χωρίς νερό ούτε για πέντε ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα στο www.agrocapital.gr

Τα έξτρα 15 εκατ. ευρώ θα βρεθούν για την ενίσχυση των Ομάδων Παραγωγών

αποζημιώσεις, πληρωμή,υπολοίπου

Στην κάλυψη όλων των αιτήσεων του Μέτρου 9 για την ενίσχυση των Οµάδων Παραγωγών, προσανατολίζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αφενός γιατί η δέσµευση επιπλέον 15 εκατ. ευρώ θεωρείται εκ των πραγµάτων µικροποσό, µε βάση άλλες υπερδεσµεύσεις που έχουν προχωρήσει οι διαχειριστικές αρχές, αφετέρου λόγω της σηµαίας περί «στήριξης των συλλογικών σχηµάτων» της ηγεσίας του υπουργείου, αλλά και του προεκλογικού κλίµατος.

Μάλιστα, εν καιρώ το ποσό των 41 εκατ. ευρώ, που καλούνται οι αρχές να δεσµεύσουν (είναι προς το παρόν διαθέσιµα 25 εκατ. ευρώ) αναµένεται να µειωθεί, καθώς οι Οµάδες Παραγωγών έχουν ζητήσει αυτά τα ποσά κατά προσέγγιση και µε ορίζοντα πενταετίας και θεωρείται απίθανο να πιάσουν όλοι επακριβώς τους στόχους κύκλου εργασιών- βάσει του οποίου δίνεται η ενίσχυση- που αναµένουν. Έτσι εκτιµάται πως τελικά τα κονδύλια που θα ζητηθούν προσεγγίζουν τα 25 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες «απώλειες», καθώς φάκελοι θα απορριφθούν.

Κατά µέσο όρο 40.000 ευρώ ετησίως ζητούν οι Οµάδες

Υπενθυµίζεται πως συνολικά 206 προτάσεις, δηµόσιας δαπάνης 41,1 εκατ. ευρώ κατατέθηκαν στα πλαίσια του Μέτρου 9 «Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών», υπερκαλύπτοντας τον προϋπολογισµό ύψους 25 εκατ. ευρώ. Οι υποβληθείσες προτάσεις όσον αφορά στην παραγωγική τους κατεύθυνση κατηγοριοποιούνται σε 130 προτάσεις Φυτικής Παραγωγής (25.995.916 ευρώ) και σε 76 προτάσεις Ζωικής Παραγωγής (15.195.521 ευρώ), σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα παραπάνω στοιχεία σηµαίνουν ότι κατά µέσο όρο οι Οµάδες ζητάνε 40.000 ευρώ ετησίως.

Διαβάστε ολόκληρη την είδηση στο www.agronews.gr

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ από κτηνοτρόφους

Γιορτάσθηκε την Δευτέρα, 15/10/2018 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής «Άγιος Γεώργιος» σε συνεργασία με την Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», μια γιορτή από τους αγρότες (κτηνοτρόφους) για τις αγρότισσες.

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν: ο κ. Γιάννης Κοντογιάννης (Πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής), ο κ. Κωνσταντίνος Μουζάκης (Πρόεδρος Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής), ο κ. Βασίλης Κόκκαλης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), η κα Μάγδα Κοντογιάννη (Κτηνοτρόφος, Γραμματέας Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής), ο κ. Πέτρος Φιλίππου (Αντιπεριφερειάρχης Αττικής), η κ. Ευανθία Βοναζούντα (Διευθύντρια Γυναικών Λέσχης Αρχιμαγείρων), η κ. Joanna Ochniak (Πρόεδρος Γυναικών Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων), η κ. Δήμητρα Καραβάνα (αμπελουργός, οινοποιός, τεχνολόγος τροφίμων), ο κ. Ταξιάρχης Φαρμάκης (Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής), ο κ. Στέλλιος Μαστοράκος (Σχολή Κρέατος MEAT PRO) και ο κ. Αθανάσιος Κελμάγερ (Πρόεδρος Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών).

Ο κ Γ. Κοντογιάννης, 4η γενιά κτηνοτρόφος, ζει στον αδειοδοτημένο στάβλο του από το 1966, στο ίδιο μέρος, στο Μενίδι, τόσο που σήμερα οι χάρτες του google αναφέρουν την τοποθεσία, ως «Βουστάσιο Κοντογιάννη». Έχοντας ζήσει στο «πετσί» του την ιστορία «ανάπτυξης» της υπαίθρου της Αττικής αναφέρθηκε στην ανάγκη να διαμορφωθούν συνθήκες για «Βιώσιμες Κοινωνίες, με συνεργασία» ανάμεσα στους νεοαφιχθέντες τις τελευταίες δεκαετίες νεοαστούς και τους ντόπιους γηγενείς ιστορικούς κατοίκους, Αρβανίτες, Σαρακατσάνους και Βλάχους κτηνοτρόφους και αγρότες.

Ο κ Κ. Μουζάκης (Πρόεδρος Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ») μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες το όραμα για μια «Νέα Ελλάδα». Μια «Νέα Ελλάδα», η οποία ταυτίζεται με μια παραγωγική, εργατική, εξωστρεφή οικονομία που δεν θα στηρίζεται σε δανεικά, αλλά στην προσπάθεια, στις ικανότητες και τη δημιουργικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, και ιδιαίτερα στα ΠΟΠ- ΠΓΕ αγροτικά προϊόντα, στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας μας και ακόμη στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της Ελλάδας μας με πάντρεμα με τον Τριτογενή τομέα.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός κ Βασίλης Κόκκαλης, επεσήμανε πως ο σημαντικός ρόλος των αγροτισσών στην κοινωνία της υπαίθρου πρέπει να αναγνωριστεί με στήριξη των επιχειρήσεών τους και των «γυναικείων» συνεταιρισμών, την προώθηση ειδικών προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης, ενισχύοντας την δημιουργικότητα, το καινοτομικό πνεύμα και την επιχειρηματικότητά τους. Επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη να αναγνωρισθεί το επάγγελμα του αγρότη και να υπάρχουν απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, πιστοποιημένες από ένα σύστημα αναγνώρισης … αγροτών.

Διαβάστε ολόκληρη το άρθρο στο www.emvolos.gr