Μέχρι 21 Ιανουαρίου η απορρόφηση των προκαταβολών του πρώτου έτους υλοποίησης για τις ΟΕΦ

Για το πρώτο έτος υλοποίησης των προγραμμάτων εργασίας κάθε εγκεκριμένη ΟΕΦ οφείλει να απορροφήσει το σύνολο της προκαταβολής. Μέχρι 21 Ιανουαρίου 2019 και να υποβάλλει το αίτημα αποδέσμευσης της εγγύησης προκαταβολής το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Τα παραπάνω διευκρινίζει τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 5958/2019) την οποία υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης και η υφυπ. Ολυμπία Τελιγιορίδου. Επιπλέον η απόφαση αναφέρει ότι:

«Το αίτημα αποδέσμευσης της εγγύησης προκαταβολής υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου κάθε έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας και όχι μεταγενέστερα του αιτήματος μερικής πληρωμής». Παράλληλα σημειώνεται πως: «Η Ο .Ε.Φ. μετά την υλοποίηση του 30% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού μπορεί να υποβάλλει στον Ο. Π .Ε. Κ. Ε. Π. Ε 1ο αίτημα για μερική πληρωμή έως 20 Οκτωβρίου και μετά την υλοποίηση του 70% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού μπορεί ομοίως να υποβάλλει 2ο αίτημα για μερική πληρωμή έως 5 Φεβρουαρίου. Το ύψος της αίτησης μερικής πληρωμής κυμαίνεται μεταξύ 30-80% του μέρους της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στα ποσά. Τα οποία έχουν ήδη δαπανηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για κάθε έτος, με ίδια κεφάλαια της Ο .Ε. Φ. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται το αργότερο κατά τη διάρκεια του δεύτερου μήνα μετά τον μήνα υποβολής της αίτησης».

Αναλυτικά η τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ αναφέρει:

Έως 15 Ιουνίου κάθε έτους εκτέλεσης των προγραμμάτων εργασίας, κάθε εγκεκριμένη Ο .Ε.Φ. δύναται να λάβει προκαταβολή, κατόπιν αιτήματός της έως 15 Μαΐου στον Ο. Π. Ε .Κ.Ε.Π. Ε., η οποία κυμαίνεται από 30 έως 90% της ενίσχυσης του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος. Κάθε Ο.Ε. Φ. οφείλει να απορροφήσει το σύνολο της προκαταβολής μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας.

Το αίτημα αποδέσμευσης της εγγύησης προκαταβολής υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου κάθε έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας και όχι μεταγενέστερα του αιτήματος μερικής πληρωμής. Ειδικά για το πρώτο έτος υλοποίησης των προγραμμάτων εργασίας κάθε εγκεκριμένη Ο .Ε. Φ δύναται να κάνει αίτημα προκαταβολής μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2018 και να λάβει την προκαταβολή μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2018. Επίσης για το πρώτο έτος υλοποίησης των προγραμμάτων εργασίας κάθε εγκεκριμένη Ο .Ε. Φ οφείλει να απορροφήσει το σύνολο της προκαταβολής μέχρι 21 Ιανουαρίου 2019 και να υποβάλλει το αίτημα αποδέσμευσης της εγγύησης προκαταβολής το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος ξεκινούν από 1η Μαρτίου

Η αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. υποβάλλεται από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος από την 1η Μαρτίου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (ημερολογιακό έτος).

Τα παραπάνω αναφέρει εγχειρίδιο ενημέρωσης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος τα (του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ) που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ. Επιπλέον στο ίδιο εγχειρίδιο επισημαίνεται ότι η προθεσμία αυτή είναι ανατρεπτική, δηλαδή η μη υποβολή της αίτησης επιστροφής, εντός του ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, στερεί από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος το δικαίωμα επιστροφής.

Δικαιολογητικά επιστροφής Φ.Π.Α.

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, με την αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α., συνυποβάλλουν τα πρωτότυπα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων. Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, από τα οποία προκύπτει η αξία των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο φορολογικό έτος (ημερολογιακό). Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι ο υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος αγοράζει προϊόντα ή δέχεται υπηρεσίες από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος. Δεν αναγράφει στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδει στον αγρότη του ειδικού καθεστώτος φόρο προστιθέμενης αξίας. Επίσης, το εν λόγω στοιχείο δεν έχει τέλη χαρτοσήμου. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι, ιδίως:

– Τιμολόγια αγοράς.

– Εκκαθαρίσεις για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω παραγγελιοδόχου.

– Τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών προκειμένου για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών.

– Τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση λήψης υπηρεσιών από αγρότες, η αμοιβή των οποίων καταβάλλεται σε είδος (εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά, κ. λ.π. δικαιώματα).

– Εντάλματα πληρωμής ή άλλα νόμιμα στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή αποζημίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Αγροτικά – Κτηνοτροφία: Επιτέλους ποια χρέη σβήνουν σε ΟΓΑ και ΟΑΕΕ

χρήματα, ευρώ, χαρτονομίσματα, οφειλές, επιδοτήσεις

Αποκατάσταση της δικαιοσύνης για 200.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, αφού θα δίκαια θα απαλλαγούν από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταμεία.

Η διαγραφή χρεών που δεν έχει ακόμα οριστεί, αν θα είναι μερική ή ολική από το υπουργείο, αφορά αγρότες ή κτηνοτρόφους που είχαν παράλληλα και εμπορική δραστηριότητα με αποτέλεσμα να χρεώνονται με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών σε δύο ταμεία. Στις ρυθμίσεις που θα προχωρήσει το υπουργείο θα εξετάζονται οι περιπτώσεις, γιατί από ότι φαίνεται μέχρι τώρα οι περισσότεροι αμέλησαν να προσκομίσουν έγγραφο απαλλαγής, σαν ασφαλισμένοι σε άλλο ταμείο πρώην ΟΓΑ ώστε να μην χρειάζεται να καταβάλουν εισφορές σε δύο ασφαλιστικά ταμείο.

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την είδηση στο www.emvolos.gr

Συμφωνίες κλείνουν oι ΗΠΑ με άλλες χώρες για αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

kotes_1

Οι αμερικανικές αρχές, που ασχολούνται με τον εμπορικό πόλεμο, ανακοινώνουν ότι το Μαρόκο συμφώνησε για πρώτη φορά να εισαγάγει κρέας πουλερικών που παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 

Ο Ραμπάτ απαγόρευσε μέχρι στιγμής τις εισαγωγές πουλερικών, αλλά «οι υπάλληλοι του Γραφείου Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ και του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ συνεργάστηκαν με την κυβέρνηση του Μαρόκου για την παροχή εγγυήσεων για τα προϊόντα ασφάλειας τροφίμων» -αναφέρεται σε δήλωση αυτών των υπηρεσιών.

10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η μαροκινή αγορά θα εισάγει πουλερικά, περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό μερίδιο των πωλήσεων κρέατος πουλερικών στις ΗΠΑ, το οποίο ανήλθε σε 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017.

Η συμφωνία έρχεται καθώς οι φόροι εισαγωγής της Ουάσιγκτον αρχίζουν να αποσταθεροποιούν τον αμερικανικό αγροτικό τομέα. Στα τέλη Ιουλίου, η διοίκηση του Donald Trump ανακοίνωσε 12 δις δολάρια βοήθειας έκτακτης ανάγκης σε αγρότες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω «παράνομων δασμολογικών αντιποίνων”, όπως οι παραγωγοί σόγιας, χοιρινού κρέατος, φρούτων, ρύζι και γάλα.

Άνοιγμα νέων αγορών

Εμπλεκόμενοι σε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, ειδικότερα, οι αμερικανικές αρχές υποσχέθηκαν να προωθήσουν τα αμερικανικά προϊόντα στο εξωτερικό. «Το  άνοιγμα νέων αγορών για αμερικανικά πουλερικά και άλλα γεωργικά προϊόντα αποτελεί προτεραιότητα , δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας της Αμερικής Sonny Perdue, που αναφέρεται στη δήλωση.

Η συμφωνία που έχει σφραγιστεί με το Μαρόκο είναι «ένας καλός τίτλος σχέσεων που μπορεί να αναπτυχθεί”. Στα τέλη Ιουλίου, ο Donald Trump και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker κατέληξαν επίσης σε ένα είδος εμπορικής ανακωχής που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, αυξημένες εισαγωγές σόγιας στην Ευρώπη.

Τι γίνεται όμως με το Ευρωπαϊκό κρέας, χοιρινό, βόιο και πουλερικών; Αυτός είναι ένας γρίφος που θα αρχίσει να γίνεται ορατός το αμέσως επόμενο διάστημα.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.emvolos.gr

Αποζημιώσεις 6,32 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο ΕΛΓΑ σε 6.681 γεωργούς και κτηνοτρόφους

xartonomismata_1

Αποζημιώσεις ύψους 6.325.540 ευρώ κατέβαλε ο ΕΛ.Γ.Α. σε 6.681 δικαιούχους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Αφορούν σε εκκαθαρίσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή αλλά και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια, κυρίως για τα έτη 2016 και 2017.

Με βάση την κατάταξη των πληρωμών το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων συγκεντρώνει ο Νομός Αργολίδας όπου καταβλήθηκαν συνολικά 1. 486. 705 ευρώ, ενώ ακολουθεί ο Νομός Ηλείας με 1.148.359 ευρώ

 

 

 

Προέλευση: www.emvolos.gr

Απόφαση ευρωπαϊκής επιτροπής για τριπλασιασμό των ποσοτήτων που θα αποζημιωθούν λόγω απόσυρσης για ροδάκινα και νεκταρίνια

Τον τριπλασιασμό των ποσοτήτων που πρόκειται να αποζημιωθούν λόγω απόσυρσης για τα ελληνικά, τα ισπανικά και ιταλικά ροδάκινα και νεκταρίνια αποφάσισε την περασμένη Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την απόφαση επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή του ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης, σημειώνοντας πως «ανακουφίζει τους Έλληνες ροδακινοπαραγωγούς λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν από το ρωσικό εμπάργκο και τη μείωση των εξαγωγών προς τη Λευκορωσία».

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Κομισιόν, αναφέρεται πως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία μπορούν να αποσύρουν από την αγορά ένα μερίδιο από τα αποθέματα ροδάκινου και νεκταρινιού. Μέτρο το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για να υποστηριχθούν οι παραγωγοί οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τις τιμές της αγοράς που είναι κάτω από το κόστος παραγωγής.

Όπως εξηγεί η Επιτροπή, η μείωση των τιμών οφείλεται αφενός από την εξαιρετικά καλή συγκομιδή, αφετέρου λόγω του κλεισίματος σημαντικών αγορών. Εκτός από το ρωσικό εμπάργκο, από τον Ιούλιο του 2017 τα φυτοϋγειονομικά μέτρα περιορίζουν και την πρόσβαση στην αγορά της Λευκορωσίας.

Από την πλευρά του ο ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS, Γιώργος Πολυχρονάκης  σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή τονίζει «Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτημα από διάφορα κράτη μέλη (δηλαδή, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα),  ανακοίνωσε στα κράτη μέλη την αύξηση κατά  19.550 τόνους την απόσυρση για πυρηνόκαρπα φρούτα. Το μέτρο αυτό κατ’ εξαίρεση στήριξης πρέπει ακόμη να εγκριθεί επίσημα τις επόμενες ημέρες.

Η εφαρμογή θα έχει αναδρομική ισχύ από την 3η Αυγούστου 2017. Εκτιμάται ότι για την χώρα μας οι επί πλέον των 5.355 τόνων αντιστοιχούν 9.610 τόνοι ροδάκινα και νεκταρίνια».

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr