Κατατέθηκε για τις ενεργειακές ρυθμίσεις η τροπολογία

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας κατέθεσε  τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα ​Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας».

Με το πρώτο άρθρο της τροπολογίας χορηγείται παράταση στη διάρκεια ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α. Π. Ε. και Σ. Η. Θ. Υ. Α. για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Η διάταξη κρίνεται αναγκαία, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων και σύνθετων σταθμών οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δεν δύνανται να εκδώσουν τις άδειες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, με συνέπεια, εν τω μεταξύ, να υπάρχει ο κίνδυνος λήξης της ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης χωρίς υπαιτιότητα των κατόχων των σταθμών.

Με το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας α) ορίζεται ότι για σταθμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ 11 και 12 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 και συνδέονται στην υψηλή τάση, η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας ή η εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες, καθορίζεται όχι με βάση την ενεργοποίηση της σύνδεσης, αλλά με την υποβολή πλήρους αιτήματος για σύνδεση, και εφόσον η σύνδεση πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών.

Η ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να δοθεί εύλογος χρόνος τις υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ να πραγματοποιήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, δεδομένου ότι αναμένεται να υποβληθούν αιτήσεις σύνδεσης για μεγάλο πλήθος σταθμών Α. Π. Ε στο επόμενο διάστημα. β) Επίσης, παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α. Π. Ε. και Σ. Η. Θ. Υ. Α. προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε σταθμούς των οποίων λήγει η άδεια εγκατάστασης εντός του έτους 2019 και δεν καταφέρουν να επιλεγούν στις επικείμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες, να συμμετάσχουν και στις ανταγωνιστικές διαδικασίες του 2020, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agrocapital.gr

3,5 εκατ. δασωμένα στρέμματα αποδίδονται για γεωργική χρήση με τροπολογία

Τελικώς αντί της ρύθμισης, που ενσωματώθηκε ως άρθρο 18 στο σχέδιο νόμου «Ανάρτηση δασικών χαρτών περιοχών εντός των ιωδών περιγραμμάτων, διαδικασία ελέγχου, περιβαλλοντική διαχείριση αυτών και άλλες διατάξεις», επελέχθει η μέθοδος της τροπολογίας σε άλλο νομοσχέδιο προκειμένου να τεθεί σε ισχύ δυνατότητα παραχώρησης έκτασης δάσους έως 30 στρεμμάτων για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια.

Αναλυτικότερα, με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμ. Εθνών για τη Βιοποικιλότητα» το οποίο υπερψηφίστηκε χθες, Τετάρτη 5 Ιουνίου, από την ολομέλεια της Βουλής, δυνητικά 3. 500. 000 στρέμματα δασωμένων αγρών στο 51% της χώρας, ή 2. 820. 000 στρέμματα στο 40,4% της μερικής κύρωσης των δασικών χαρτών, θα μπορούν αν αποδοθούν για αγροτική χρήση.

Σύμφωνα με το εισηγητικό της τροπολογίας, πρόκειται για εκτάσεις που ονομάζονται δασωμένοι αγροί, περίπου το 2% της έκτασης της χώρας, οι οποίες το 1945 καλλιεργούνταν αγροτικά και σήμερα έχουν δασική βλάστηση.

Όπως σημειώνεται η εν λόγω ρύθμιση γίνεται έπειτα από αιτήματα πολιτών, φορέων και οργανώσεων ώστε να υπάρξει δυνατότητα αξιοποίησης των εκτάσεων αυτών για αγροτική καλλιέργεια στο πλαίσιο και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Επίσης, προστίθεται ότι η προτεινόμενη διάταξη εκτιμάται θα έχει μικρή επίπτωση στο δασικό ισοζύγιο της χώρας, ενώ θα επιτραπεί μόνο την αγροτική καλλιέργεια, δηλαδή μια χρήση που και το Σύνταγμα επιτρέπει υπό προϋποθέσεις να ασκείται σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.

Επί του θέματος ο αναπληρωτής υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλος, εισηγούμενος χθες το θέμα στην ολομέλεια της Βουλής ανέφερε τα εξής:

«Επίσης, μία ρύθμιση η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία –και κλείνω μ’ αυτό, κ. Πρόεδρε- που αφορά τη σημερινή συζήτηση, έχει να κάνει με το θέμα των δασωμένων αγρών. Έγινε μία συζήτηση και κάποιοι συνάδελφοι ήδη τοποθετήθηκαν σχετικά με το αναρτηθέν νομοσχέδιο και κατατεθέν στη Βουλή για τις οικιστικές πυκνώσεις και άλλες ρυθμίσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης. Κατατέθηκε πράγματι την Παρασκευή έχοντας όντως μία μεγάλη διαδικασία ανάρτησης και διαβούλευσης. Σας θυμίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει ολοκληρώσει τη δημόσια διαβούλευση τον Ιανουάριο. Υπήρχε και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στη συνέχεια.

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Καθορίστηκε στα 7.500 ευρώ το ακατάσχετο στις αγροτικές επιδοτήσεις

γεωργία, αγρότης, τροπολογία, φορολογία

Κατατέθηκε την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου στην Βουλή η τροπολογία για το ακατάσχετο στις αγροτικές επιδοτήσεις, που καθορίστηκε τελικά στα 7. 500 ευρώ (αίτημα των αγροτών είναι αγροτικό ακατάσχετο στα 15.000 ευρώ).

Το νέο ακατάσχετο για τους αγρότες και ειδικότερα για τις αγροτικές επιδοτήσεις που χορηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορά

-τη βασική ενίσχυση

-την πράσινη ενίσχυση

-τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας

-τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές

-τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στην ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/201.

Η πληρωμή από τον Οργανισμό θα γίνει εκτός απροόπτου την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018.

Τα παραπάνω σύμφωνα με την τροπολογία, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση. Επιπλέον δε συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι  7. 500 ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ως άνω πληρωμές των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η έναρξη της ρύθμισης ισχύει αναδρομικά από τις 10.12.2018.

 

Η πληρωμή

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Agronews η πληρωμή της Πέμπτη 20/12 να υπερβεί τα 850 εκατ. ευρώ…

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια σε www.agronews.gr

 

 

Κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί με τροπολογία

κρασί, οίνος, wine, λευκός, κόκκινος

Με τη νέα τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικό με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» καταργείται, από 1. 1. 2019, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε. Φ. Κ.), που επιβάλλεται στο κρασί (σήμερα ο Ε.Φ.Κ. στο κρασί ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος).

Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται, ετήσια απώλεια των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 28 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. στο κρασί.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο…
Τροποποίηση των άρθρων 91 και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

1.  Με τις προτεινόμενες διατάξεις του πρώτου άρθρου αντικαθίστανται τα άρθρα 91 και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265) και καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε. Φ .Κ.) με συντελεστή είκοσι (20) Ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 90 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ήτοι στο κρασί. Η κατάργηση του εν λόγω Ε. Φ .Κ. προτείνεται για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά του κρασιού με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής του.

2.  Με τις προτεινόμενες διατάξεις του δεύτερου άρθρου καταργούνται οι διατάξεις και οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του όρθρου 13 του ν. 4346/2015 και των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4370/2016 κατά το μέρος που αφορούν στα προϊόντα του άρθρου 90 του ν. 2960/2001, ήτοι στο κρασί.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια σε www.agrocapital.gr