γεωργία, αγρότης, τροπολογία, φορολογία

Κατατέθηκε την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου στην Βουλή η τροπολογία για το ακατάσχετο στις αγροτικές επιδοτήσεις, που καθορίστηκε τελικά στα 7. 500 ευρώ (αίτημα των αγροτών είναι αγροτικό ακατάσχετο στα 15.000 ευρώ).

Το νέο ακατάσχετο για τους αγρότες και ειδικότερα για τις αγροτικές επιδοτήσεις που χορηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορά

-τη βασική ενίσχυση

-την πράσινη ενίσχυση

-τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας

-τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές

-τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στην ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/201.

Η πληρωμή από τον Οργανισμό θα γίνει εκτός απροόπτου την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018.

Τα παραπάνω σύμφωνα με την τροπολογία, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση. Επιπλέον δε συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι  7. 500 ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ως άνω πληρωμές των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η έναρξη της ρύθμισης ισχύει αναδρομικά από τις 10.12.2018.

 

Η πληρωμή

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Agronews η πληρωμή της Πέμπτη 20/12 να υπερβεί τα 850 εκατ. ευρώ…

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια σε www.agronews.gr

 

 

Recommended Posts