ΥΠΑΑΤ: Οδηγίες εφαρμογής του μέτρου για την προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες-εκτός Ε.Ε

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών για την προώθηση οίνων σε τρίτες – εκτός Ε.Ε. – χώρες καθορίζονται με σχετική απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αναρτήθηκε την «Διαύγεια».

Στόχοι της στρατηγικής της χώρας αναφορικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνου σε αγορές τρίτων χωρών, της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα είναι:

α) το άνοιγμα των αγορών νέων τρίτων χωρών για τους Ελληνικούς οίνους,

β) η διείσδυση σε νέες αγορές τρίτων χωρών για τις οποίες υπάρχουν ευκαιρίες εξαγωγής,

γ) η βελτίωση της εικόνας των Ελληνικών οίνων μέσω της ενημέρωσης για την διαφορετικότητα τους και τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των αντίστοιχων προϊόντων τρίτων χωρών,

δ) η επανατοποθέτηση των Ελληνικών οίνων σε υψηλότερα τμήματα των αγορών που αφορούν ιδίως σε ομάδες που ανήκουν σε υψηλότερα τμήματα αγοραστικής δύναμης,

ε) η αύξηση της μέσης τιμής ανά λίτρο των εξαγόμενων οίνων και

στ) η αύξηση των εξαγωγών σε όγκο και αξία των Ελληνικών οίνων για τις επιλεγείσες χώρες στόχους.

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι του μέτρου στήριξης είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την έννοια της περίπτ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Ένας οργανισμός δημοσίου δικαίου δεν καθίσταται μοναδικός δικαιούχος της στήριξης. Ο κάθε δικαιούχος αποτελεί διακριτή νομική οντότητα σύμφωνα με το ν.4174/2013 (Α’ 170).

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

ΚΕΟΣΟΕ: Δυναμική πορεία εξαγωγών για οίνους ΠΓΕ – αυξημένες ποσότητες ΠΟΠ

σταφύλια

Στην ανάλυση των δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων και εισαγωγών, εξαγωγών ελληνικών οίνων για τα έτη 2017 και 2018 σε επίπεδο οκταψήφιου κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας, προέβη η ΚΕΟΣΟΕ, ώστε να αποκρυπτογραφηθεί το προφίλ των εξαγωγών των κατηγοριών οίνων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ποικιλιακών οίνων χωρίς ΓΕ και χωρίς ένδειξη ποικιλίας), αλλά και η μορφή τους (χύμα, εμφιαλωμένοι).

Τα ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν, οδηγούν σε σημαντικά συμπεράσματα, προδιαγράφουν τάσεις, αλλά και επιβεβαιώνουν μέχρι πρότινος υποθέσεις.

Μεγάλη σημασία για τον αμπελοοινικό κλάδο της χώρας αποτελούν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις και οι εξαγωγές οίνων, ανά προέλευση προς χώρες της ΕΕ και προς Τρίτες Χώρες, ανάλυση η οποία παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο 2019 από την ΚΕΟΣΟΕ.

Στην ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζεται το πορτφόλιο των κατηγοριών οίνου, που εξάγονται και η μορφή τους, ανάλογα με τη διαθέσιμη διάρθρωση των 8ψηφίων κωδικών Σ.Ο.

Να σημειωθεί ότι οι πίνακες ενημερώνονται μέσω του συστήματος VIES από τις Δηλώσεις Intrastat που συμπληρώνουν τα οινοποιεία που προβαίνουν σε διεθνείς συναλλαγές.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Η παραγωγή οίνων την τρέχουσα περίοδο μειώθηκε κατά 7,26%

κρασί, οίνος, wine, λευκός, κόκκινος

Αν και καταγράφεται η παραγωγή οίνου ελαφρώς ανώτερη σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση παραγωγής του περασμένου Οκτωβρίου (2. 157. 600 HL) η οριστική δήλωση παραγωγής οίνου την αμπελουργική περίοδο 2018/2019, ανήλθε τελικά στα 2.235.289 HL, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε το τμήμα Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων ποτών του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με βάση την επεξεργασία των δεδομένων στην οποία προέβη η ΚΕΟΣΟΕ, πτώση παραγωγής οίνων κατά 7,26% παρατηρείται σε σύγκριση με την περίοδο 2017/2018 συνολικά σε όλες τις κατηγορίες παραγωγής οίνων, πλην των ποικιλιακών οίνων.

Ειδικότερα καταγράφουν πτώση:

  • Οι οίνοι με ΠΟΠ κατά 14,3%
  • Οι οίνοι με ΠΓΕ κατά 10,75%
  • Οι οίνοι χωρίς ΓΕ κατά 12%

Οι ποικιλιακοί οίνοι καταγράφουν αύξηση κατά 18,04%, επιβεβαιώνοντας τον προσανατολισμό των οινοποιείων για την τάση αύξησης αυτής της κατηγορίας οίνων, με βάση την ένδειξη ποικιλίας.

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Αυξάνονται οι εξαγωγικές επιδόσεις των οίνων προς την Ε.Ε.

κρασί, οίνος, wine, λευκός, κόκκινος

Με δύο ταχύτητες κινούνται οι εξαγωγικοί ρυθμοί του ελληνικού κρασιού το 2018 όσον αφορά στους γενικούς προορισμούς του, την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), δηλαδή και τις Τρίτες Χώρες (Τ.Χ.).

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει μετά την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία τους από την ΚΕΟΣΟΕ, επεξεργασία που καταγράφει, αύξηση των εξαγωγικών επιδόσεων στην Ε. Ε και μείωση της ανάπτυξής τους προς τις Τρίτες Χώρες.

Συγκεκριμένα ικανοποιητική αύξηση (+11,34%) παρουσιάζουν οι εξαγωγές ως προς την ποσότητα ελληνικών κρασιών προς χώρες της Ε. Ε (27.641 tn/2018 – 24.826 tn/2017) , ενώ αύξηση παρατηρείται κατά 15,42% και σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας. Η θετική αυτή μεταβολή αποδίδεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΚΕΟΣΟΕ στην αύξηση των εξαγωγών σε ποσότητα και αξία προς την Γαλλία και τη Γερμανία.

Αντίστοιχα σε αξία οι ελληνικές εξαγωγές οίνων προς χώρες της Ε. Ε παρουσιάζουν εξίσου σημαντική ανάπτυξη της τάξης του 12,38% (59.385.245 € /2018 – 52.841.750 €/2017), ενώ εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 22,99% καταγράφεται σε σχέση με το μέσο όρο 5ετίας.

Βελτιωμένη επίσης παρουσιάζεται η μεταβολή της μέσης τιμής πώλησης των ελληνικών οίνων προς τις χώρες της Ε. Ε κατά + 0,94% (2,15 €/kg /2018 – 2,13 €/kg /2017).

Η εικόνα των αντίστοιχων μεγεθών εξαγωγών ελληνικού οίνου προς Τρίτες χώρες δεν είναι ικανοποιητική. Καθώς καταδεικνύει ότι το ελληνικό κρασί επιβραδύνει τη δυναμική του, κυρίως στις χώρες της Β. Αμερικής, ΗΠΑ και Καναδά.

Συγκεκριμένα, μείωση της τάξης του 6,46% κατέγραψαν σε ποσότητα οι ελληνικές εξαγωγές οίνου ως προς την ποσότητα προς Τρίτες Χώρες. (4.851 tn/2018 – 5.186 tn/2017), ενώ αντίθετα αύξηση καταγράφεται κατά 3,23% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Αντίστοιχα σε επίπεδο αξίας τα μεγέθη κινούνται με όμοιο ρυθμό επιδόσεων, αφού παρατηρείται μείωση των εξαγωγών σε αξία προς Τρίτες Χώρες που ανέρχεται σε -3,63% (23.215.976 €/2018 – 24.090.923 €/2017).

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί με τροπολογία

κρασί, οίνος, wine, λευκός, κόκκινος

Με τη νέα τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικό με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» καταργείται, από 1. 1. 2019, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε. Φ. Κ.), που επιβάλλεται στο κρασί (σήμερα ο Ε.Φ.Κ. στο κρασί ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος).

Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται, ετήσια απώλεια των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 28 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. στο κρασί.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο…
Τροποποίηση των άρθρων 91 και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

1.  Με τις προτεινόμενες διατάξεις του πρώτου άρθρου αντικαθίστανται τα άρθρα 91 και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265) και καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε. Φ .Κ.) με συντελεστή είκοσι (20) Ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 90 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ήτοι στο κρασί. Η κατάργηση του εν λόγω Ε. Φ .Κ. προτείνεται για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά του κρασιού με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής του.

2.  Με τις προτεινόμενες διατάξεις του δεύτερου άρθρου καταργούνται οι διατάξεις και οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του όρθρου 13 του ν. 4346/2015 και των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4370/2016 κατά το μέρος που αφορούν στα προϊόντα του άρθρου 90 του ν. 2960/2001, ήτοι στο κρασί.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια σε www.agrocapital.gr

Περιθώριο δήλωσης αποθεμάτων οίνου εως 10 Σεπτεμβρίου

WINE

Από την σχετική υποχρέωση απαλλάσσονται:

• οι ιδιώτες καταναλωτές

• οι έμποροι λιανικής πώλησης και

• όσοι οινοποιούν ποσότητα οίνου μικρότερη από 1.000 λίτρα, η οποία όμως προορίζεται για ιδιοκατανάλωση και δεν διατίθεται στο εμπόριο.

Αυτά προκύπτουν από σχετική ανακοίνωση της ΔΑΟΚ ΠΕ Λακωνίας, η οποία έχει ως εξής:

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι όλοι όσοι έχουν στην κατοχή τους στις 31 Ιουλίου 2017 γλεύκος σταφυλιών, συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, ανακαθαρισμένο (διορθωμένο) συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, καθώς και οίνο, υποβάλλουν υποχρεωτικά στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας το αργότερο μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2017 δήλωση αποθεμάτων οίνων και γλευκών.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης:
• οι ιδιώτες καταναλωτές
• οι έμποροι λιανικής πώλησης και
• όσοι οινοποιούν ποσότητα οίνου μικρότερη από 1000 λίτρα η οποία όμως προορίζεται για ιδιοκατανάλωση και δεν διατίθεται στο εμπόριο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, τηλ. 2731363320.

 

 

 

Προέλευση: www.agronews.gr

Η μειωμένη παγκόσμια ποσότητα παραγωγής οίνου οδηγεί σε αύξηση των τιμών

ampeli_1, grape, σταφύλι

Και ενώ η Ευρώπη ξεκίνησε τον τρύγο στην Ν. Ισπανία, με προβλέψεις σημαντικών απωλειών λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, στην αντιπέρα όχθη ο Νέος Κόσμος, δε φαίνεται να εξισορροπεί την μείωση ποσοτήτων της Ευρώπης με αποτέλεσμα τις αυξητικές τάσεις των τιμών. Στις υπόλοιπες σημαντικές παραγωγές περιοχές οίνων του πλανήτη η εικόνα παρουσιάζεται σχετικά διαφοροποιημένη.

 

Καλιφόρνια: μια δομική ανοδική τάση

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι πρώτες προβλέψεις δείχνουν ένα «μέσο όρο» συγκομιδής στην Καλιφόρνια, κοντά σε αυτόν του 2016, δηλαδή περίπου 4 εκατομμύρια τόνους σταφυλιών. «Οι συνθήκες μέχρι τώρα μας οδηγούν να πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει σημαντική έλλειψη ή σημαντικό πλεόνασμα συγκομιδής, ανεξάρτητα από ποικιλία» ανακοίνωσε ο οινοποιητικός συνεταιρισμός καλλιεργητών Allied. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τουλάχιστον 26 000 εκτάρια αμπελώνων έχουν φυτευτεί τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια, πολλά από τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε παραγωγή το περασμένο έτος, με τα υπόλοιπα να αναμένεται να παράξουν φέτος. Να σημειωθεί ότι σε διάστημα είκοσι ετών, η παραγωγή στην Καλιφόρνια σχεδόν διπλασιάστηκε γεγονός που ισχύει και για την παραγωγή των ΗΠΑ στο σύνολό της. Την ίδια στιγμή, η Allied Grape Growers επιβεβαιώνει την μετακίνηση των αμπελώνων της Καλιφόρνιας από τις κεντρικές και τις εσωτερικές νότιες περιοχές προς τις βόρειες εσωτερικές και παράκτιες περιοχές, αντανακλώντας το premiumisation στην αγορά των ΗΠΑ.

Ισορροπημένη παγκόσμια αγορά ή τεταμένη;

Τέλος, νοτιότερα, οι κρατικές υπηρεσίες της Χιλής SAG στις αρχές Ιουλίου 2017 ανακοίνωσαν ότι η συγκομιδή ανήλθε στα 9.492.058 εκατόλιτρα (67% ερυθρά), ή 6,4% μικρότερη από ό,τι το 2016 και 26% μικρότερη από το 2015. Σύμφωνα με τον Ciatti, «τα κρασιά του τρύγου 2017 έχουν ήδη προπωληθεί, οι πιο ενδιαφέρουσες προσφορές που έχουν ήδη κλείσει». Στην Αργεντινή, η παραγωγή του τρέχοντος έτους αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση με το 2016 (1.957 τόνους), η αγορά χύμα παραμένει υποτονική, λόγω αύξησης των τιμών, συμπεριλαμβανομένων και των Malbec, με αποτέλεσμα οι ευρωπαίοι αγοραστές να στρέφονται στη Χιλή. «Ωστόσο, οι αυξήσεις των τιμών περαιτέρω στη Χιλή, και η υποτίμηση του πέσο της Αργεντινής θα μπορούσε να κάνει τις προμήθειες πιο ελκυστικές από την Αργεντινή και πάλι».

Χωρίς να περιμένουν, και προκειμένου να μην εξασφαλίσουν τις προμήθειές τους μόνο από τη Χιλή, οι Ρώσοι και Κινέζοι αγοραστές έσπευσαν στη Νότια Αφρική (παραγωγή 2017: 1.418 MT, +3%). Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται καθώς η αγορά συνεχίζει να παγκοσμιοποιείται και γίνεται όλο και πιο ισορροπημένη, ή ακόμα και τεταμένη. Αυτό αποδεικνύεται από τη γενική κατεύθυνση των τιμών που προσδιορίζονται από τη Rabobank στην τελευταία της τριμηνιαία έκθεση.

 

Η Ωκεανία δεν θα αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια ισορροπία

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Οινοπαραγωγών της Αυστραλίας που δημοσίευσε ισοζύγιο παραγωγής στις αρχές Αυγούστου, η συγκομιδή 2017 αναμένεται να αυξηθεί ελαφρά. Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε εν τω μεταξύ ότι έχει καταγράψει μια παραγωγή κατά 9% χαμηλότερη σε σύγκριση με το περασμένο έτος, στους 396.000 τόνους. Η μείωση αυτή θα θέσει ένα φρένο στις φιλοδοξίες των εξαγωγέων παραγωγών της Νέας Ζηλανδίας. «Δεδομένης της υψηλής ζήτησης διεθνώς, τα οινοποιεία ήλπιζαν για μια μεγαλύτερη συγκομιδή το τρέχον έτος. Μια μειωμένη παραγωγή θα επιφέρει μέτρια ανάπτυξη το επόμενο έτος» παραπονέθηκε ο διευθυντής της New Zealand Winegrowers, Philip Gregan.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr