Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2022-2023

ampeli_2

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού.

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε εφαρμογή της με αρ. 1059/128533/13-05-2022 (ΦΕΚ 2418/17-05-2022, ΑΔΑ 66Ψ74653ΠΓ-112/18-05-2022) Υ.Α., ενημερώνει του παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2022-2023 ότι μπορούν να υποβάλλουν από την 18η Μαΐου έως και την 15η Ιουνίου 2022 μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ (http://e-services.minagric.gr) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2) για ένταξη στο Πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά στα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων (εφόσον διαθέτουν άδεια αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του Καν.(ΕΕ) 1308/2013 για όσο διάστημα ισχύει). Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. 1059/128533/13-05-2022 Υ.Α., οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι α) η ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, με επαναφύτευση ή επανεμβολιασμό, β) η μετεγκατάσταση και γ) η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης τους, εφόσον συνδέονται με τους στόχους του προγράμματος. Οι δράσεις αναλύονται σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα στον αμπελώνα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr

Στο Συμβούλιο της Τρίτης το πράσινο φως για ενισχύσεις σε λιπάσματα – πετρέλαιο, μοχλός τα προγράμματα

Προαναγγελίες μέτρων ενίσχυσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων αναμένονται από τη σημερινή περιοδεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βόλο.

 

Στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνεται η επίσκεψη σε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής, όπου υπό τη συνοδεία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Γεωργαντά, θα δοθεί μια πρώτη γεύση για το περιεχόμενο των διεκδικήσεων της χώρας στο επερχόμενο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στις 24 Μαΐου. Παράλληλα αναμένεται να υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις γύρω από το ζήτημα της αύξησης των κονδυλίων για το μέτρο των Βιολογικών, με σκοπό την απορρόφηση περισσότερων κτηνοτρόφων.

Αναφορικά με το Συμβούλιο της Τρίτης, οι πληροφορίες θέλουν το υπουργείο να έχει ετοιµάσει µια πρόταση µεταφοράς πόρων από τα κονδύλια των προγραµµάτων της επόµενης περιόδου, αντί της τρέχουσας µεταβατικής περιόδου όπως προβλέπεται από την πρόταση που κατέθεσαν στο προηγούµενο συµβούλιο µια οµάδα κρατών µελών, με σκοπό την διάθεσή τους σε ειδικές ενισχύσεις αγροτών.

Υπενθυµίζεται ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, είχε δηλώσει τις προηγούµενες ηµέρες σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο αλλά και σε συνάντηση που είχε µε το ∆Σ της ΕΘΕΑΣ, ότι σε αυτήν τη συνάντηση η Κοµισιόν θα ενηµερώσει επίσηµα τα κράτη µέλη για τον βαθµό στον οποίο θα µπορέσουν αυτά να µεταφέρουν πόρους από τα κονδύλια ου β΄πυλώνα (Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης) για την έκτακτη ενίσχυση αγροτών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Έως 15 Ιουνίου για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων, προσοχή στα δικαιολογητικά

σταφύλια

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1059/128553/17-05-2022 (Β 2418) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2022-2023 μπορούν, από 18 Μαΐου και έως 15 Ιουνίου 2022, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥπΑΑΤ.

 

Η απόφαση εφαρμόζεται αποκλειστικά για την αμπελοοινική περίοδο 2022-2023 και  αφορά αμπελοτεμάχια φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, τα οποία είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό Μητρώο και για τα οποία έχουν υποβληθεί ορθά οι δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών που προηγούνται της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα.

Τα μέτρα που αφορά η αίτηση είναι:
α) η εκρίζωση – αναφύτευση,
β) η φύτευση αμπελώνων,
γ) ο επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων) και
δ) η βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων (υποστύλωση ή κατασκευή αναβαθμίδων).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η οικονομική ενίσχυση για την εφαρμογή συνολικά των μέτρων εκρίζωσης – αναφύτευσης, φύτευσης αμπελώνων και βελτίωσης ορισμένων τεχνικών διαχείρισης  ανέρχεται σε 2.590 €, σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. Στην ενίσχυση περιλαμβάνεται και η αντιστάθμιση για την απώλεια εισοδήματος.

Oι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.
2. Δηλώσεις συγκομιδής ή Δηλώσεις παραγωγής 2020 και 2021 (κατά περίπτωση) για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού.
3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης 2022 (επισυν. απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις συντεταγμένες του αμπελοτεμαχίου και την κατάσταση ΕΛΓΑ).
4. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας η της φορολογικής δήλωσης η άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου-παραγωγού.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrotypos.gr

Ασθένειες στην κερασιά

εμβολος

ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΝ- ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ

 

Ξεκίνησε η πτήση του εντόμου με σημαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων στις περισσότερες περιοχές

• Συνιστάται επέμβαση μόλις ξεκινήσει η αλλαγή χρώματος στον καρπό από πράσινο σε υποκίτρινο.

• Στις ποικιλίες που συγκομίζονται ήδη η επέμβαση μπορεί να αποφευχθεί ή να γίνει χρήση βιολογικού σκευάσματος.

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

ΜΥΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
(Drosophila suzukii Matsumura, Diptera: Drosophilidae)

• Σε αντίθεση με την κοινή δροσόφιλα το είδος Drosophila suzukii έχει την ικανότητα να εναποθέτει αυγά και να αναπτύσσεται σε υγιείς καρπούς κερασιάς λόγω του πριονωτού ωοθέτη που διαθέτει.

• Το έντομο έχει προκαλέσει στο παρελθόν σημαντικές προσβολές σε καρπούς κερασιάς. Η έγκαιρη διαπίστωση της προσβολής είναι απαραίτητη για την επιτυχή καταπολέμηση του εντόμου. Σχετικό βίντεο προσβολής καρπών κερασιάς από Μύγα της Ασίας μπορείτε να δείτε εδώ:https://www.youtube.com/watch?v=XQbePBCoafs.

• Συστήνεται άμεση επέμβαση όπου διαπιστωθεί η παρουσία του εντόμου. Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης με τη ραγολέτιδα.

• Για την ανίχνευση προνυμφών εντός των καρπών, όταν η προσβολή δεν είναι ευδιάκριτη (αρχικά στάδια), συλλέγονται τυχαία 50 με 80 φρούτα και τα τοποθετούμε σε πλαστική τσάντα που διαθέτει σύστημα κλεισίματος. Τα φρούτα συνθλίβονται ελαφρά και προστίθεται ένα φλιτζάνι υδατικό διάλυμα ζάχαρης (1/4 φλιτζάνι ζάχαρη και 4 φλιτζάνια νερό). Μετά από μικρό χρονικό διάστημα εάν στους καρπούς υπάρχουν προνύμφες αυτές θα πλέουν στην επιφάνεια ενώ τα φρούτα θα καθίσουν στον πυθμένα. Η μέθοδος δείχνει την παρουσία προνυμφών εντόμων στα φρούτα, δεν καθορίζει όμως σε καμία περίπτωση ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο έντομο. Στην περίπτωση που βρεθούν προνύμφες στα δείγματα των καρπών θα πρέπει να ακολουθήσει εντατικότερη παρακολούθηση του οπωρώνα (τοποθέτηση παγίδων, συλλογή και επώαση καρπών για την εμφάνιση νυμφών και ενηλίκων) ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το συγκεκριμένο είδος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr

Προσωρινές παρεκκλίσεις από την ΚΑΠ λόγω πολέμου

σιτάρι

Για τη διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας υπό το φως του πολέμου στην Ουκρανία, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει πιθανές προσωρινές παρεκκλίσεις από την ΚΑΠ.

 

Σε επιστολή που απηύθυναν οι ευρωβουλευτές γεωργίας στον Επίτροπο για τη Γεωργία Janusz Wojciechowski , τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ Norbert Lins (EPP, DE) και την πλειονότητα των πολιτικών ομάδων της επιτροπής καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την πιθανότητα παρεκκλίσεων από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) υπό το πρίσμα του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Οι παρεκκλίσεις, οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, «θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν τρόπο αντιμετώπισης των παγκόσμιων ελλείψεων στον εφοδιασμό τροφίμων και να συμβάλουν στην επισιτιστική ασφάλεια», αναφέρεται στην επιστολή.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει, «ως πρώτο βήμα και ενόψει της τρέχουσας κατάστασης», την πιθανότητα παρεκκλίσεων ή «άλλων μέτρων για τον σκοπό αυτό», μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του άρθρου 148 του λεγόμενου κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια.

Το άρθρο 148 του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια ορίζει ότι «για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που είναι αναγκαίες και δικαιολογημένες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης». Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις ενδέχεται να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του Κανονισμού Στρατηγικών Σχεδίων «στο βαθμό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο».

Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Γεωργίας έχει συζητήσει τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία στην επισιτιστική ασφάλεια και στις αγορές τροφίμων σε πολλές περιπτώσεις από την αρχή του πολέμου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.etheas.gr

Ένταξη όλων των αιτούντων στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας ζητά ο Μάριος Κάτσης

Να ενταχθούν άμεσα οι παραγωγοί της Θεσπρωτίας στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας στο οποίο κατέθεσαν αίτηση, ζητά με ανακοίνωσή του ο Μάριος Κάτσης, βουλευτής Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

 

Αναλυτικά δήλωση του κ. Κάτση αναφέρει τα εξής: “Συνεχίζει να εκπλήσσει δυσάρεστα η κυβέρνηση τους αγρότες της Θεσπρωτίας. Το τελευταίο επεισόδιο αφορά τους κτηνοτρόφους του Νομού μας, οι οποίοι κατέθεσαν αιτήσεις για ένταξη ή διατήρηση στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλεξιμότητας απέδειξε για μία ακόμα φορά το μέγεθος της κοροϊδίας της κυβέρνησης στο πρόσωπό τους.

Πιο συγκεκριμένα, από τους 71 παραγωγούς που κατέθεσαν αίτηση στη «Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», κόπηκαν σχεδόν οι μισοί συγκεντρώνοντας 48 μόρια μάλιστα. Μιλάμε για παραγωγούς οι οποίοι ήταν ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα, από την εποχή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε βγάλει την ανάλογη πρόσκληση. Οι εν λόγω κτηνοτρόφοι όλο αυτό το διάστημα ήταν απόλυτα τυπικοί προς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, και στις πιστοποιήσεις που έπρεπε να έχουν.

Αλλά και από τους 250 νέους παραγωγούς που κατέθεσαν αίτηση στη «Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», κόπηκαν οι 205, από τους οποίους οι 130 είχαν πάνω από 60 μόρια.

Αυτή η παράλογη και προκλητική αντιμετώπιση των κτηνοτρόφων της Θεσπρωτίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ζητάμε από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε, με την ένταξη όλων των παραγωγών που κόπηκαν άδικα από το πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας στη Θεσπρωτία, και απαιτούμε επίσης διαφανείς και τεκμηριωμένες διαδικασίες ως προς την κατανομή των κονδυλίων που αφορούν την αγροτική παραγωγή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Ξεκίνησε η ανθοφορία στα ακτινίδια, ποιές περιοχές έχουν πρόβλημα λόγω καιρού

Σε ορισμένες περιοχές της βόρειας Ελλάδας, η ακαρπία αγγίζει και το 80%.

 

Έντονη ακαρπία στην Πιερία

Σοβαρό πρόβλημα ακαρπίας σε αρκετά δυναμικά κτήματα εντοπίζεται στο νομό Πιερίας. Συγκεκριμένα, στη Δημοτική Ενότητα Δίου Ολύμπου όπως τόνισε στον ΑγροΤύπο ο παραγωγός και αντιδήμαρχος αγροτικών κ. Διονύσης Φόλιος, υπάρχουν περιβόλια με ακαρπία σε ποσοστό που φθάνει και το 80%, λόγω κυρίως της ισχυρής παγωνιάς που επικράτησε πολλές ημέρες στην περιοχή μέσα στο Μάρτιο. Σύμφωνα με τον κ. Φόλιο, τώρα οι περισσότεροι παραγωγοί έχουν ήδη κάνει αρκετές λιπάνσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι τις 10 Ιουλίου, ενώ μετέπειτα θα ακολουθήσουν αρκετά ποτίσματα ανάλογα και τον καιρό. Σημειωτέον ότι η ακαρπία στα ακτινίδια, δεν αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ.

Μείωση καρποφορίας στην Πέλλα

Ο κ. Σάββας Παστόπουλος, γεωπόνος με κατάστημα εφοδίων στο Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών δήλωσε στον ΑγροΤύπο τα εξής: «από την Τρίτη 17 Μαΐου ξεκίνησε η ανθοφορία της ακτινιδιάς στην περιοχή της Πέλλας. Θα διαρκέσει 3 με 4 ημέρες. Μια πρώτη εικόνα δείχνει μειωμένο αριθμό ανθέων. Φαίνεται τελικά όπως πρώτοι είχαμε σημειώσει και σε άρθρο μας στο Περιοδικό Γεωργία Κτηνοτροφία, ότι ο μακρύς χειμώνας και ειδικά ο κρύος Μάρτιος επηρέασε αρνητικά την διαφοροροποίηση των οφθαλμών, γεγονός που θα φέρει μειωμένες αποδόσεις. Κτήματα που πέρσι είχαν μεγάλα τονάζ, δείχνουν ότι έχουν παρενιαυτοφορία σε ένα βαθμό φέτος. Το σίγουρο όμως είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα πάμε για εξαιρετική ποιότητα. Το ευτύχημα είναι ότι στην περιοχή μας δεν υπάρχουν ζημιές από τον καιρό μέχρι τώρα».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrotypos.gr

Παγκόσμια έλλειψη σε βασικά τρόφιμα λόγω Ουκρανίας – Στα ύψη οι τιμές

Όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης και πληθαίνουν οι εκκλήσεις για μια επείγουσα λύση για την απεμπλοκή των ουκρανικών λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας

 

Οι εξαγωγές από τη χώρα που παράγει τους μισούς ηλιόσπορους στον κόσμο και το ένα δέκατο του σιταριού έχουν διακοπεί καθώς τα λιμάνια παραμένουν κλειστά μετά τη ρωσική εισβολή. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε νέα αλματώδη άνοδο του πληθωρισμού αλλά και ελλείψεις σε όλο τον κόσμο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει μια στρατηγική Αλληλεγγύης για «ξεμπλοκάρισμα των συνόρων με την Ουκρανία και ενίσχυση της χωρητικότητας σε οδικές και σιδηροδρομικές διαδρομές για να αυξηθεί η εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών». Αλλά και η Γερμανία μεμονωμένα με ειδικό τρένο στέλνει στο Κίεβο ανθρωπιστική βoήθεια αλλά και λαμβάνει πίσω μεγάλες ποσότητες γεωργικών προϊόντων που προωθούνται σε ασφαλή λιμάνια στη Βόρεια και την Αδριατική Θάλασσα.

«_Τώρα αντιμετωπίζουμε μια νέα πρόκληση, η οποία είναι πιο πολύ οικονομική, προσπαθώντας να βοηθήσουμε τα τρόφιμα από την Ουκρανία και τη Μολδαβία να φτάσουν στις προορισμένες παγκόσμιες αγορές, επειδή θέλουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε έλλειψη σε άλλα μέρη του εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτές οι χώρες δεν μπορούν να εξάγουν. Και αυτή είναι μια τεράστια υλικοτεχνική πρόκληση_», σχολιάζει η Ευρωπαία Επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr

Στο Βόλο με ανακοινώσεις μέτρων για κτηνοτρόφους Μητσοτάκης – Γεωργαντάς

agelades_4

Η κυβερνητική μέριμνα για τη στήριξη της κτηνοτροφίας, αναμένεται να τεθεί στην κορυφή της ατζέντας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που προγραμματίζει στο Βόλο αμέσως μετά την επιστροφή του από την Αμερική, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

 

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Γεωργαντά, ο πρωθυπουργός, έχοντας στο πρόγραμμά του την επίσκεψη μιας πρότυπης κτηνοτροφικής φάρμας της περιοχής, το πρωί της Παρασκευής 20 Μαΐου θα αναφερθεί διεξοδικά σε μέτρα που δρομολογεί η κυβέρνηση προκειμένου να αμβλύνει τις δυσκολίες του κλάδου, εξαιτίας της πίεσης που δέχεται από τις απανωτές αυξήσεις στις τιμές των ζωοτροφών.

Οι πληροφορίες θέλουν τον κ. Μητσοτάκη να επιβεβαιώνει την αύξηση του κονδυλίου για την βιολογική κτηνοτροφία με ένα ποσό της τάξεως των 310 εκατ. ευρώ και να προαναγγέλλει μια περαιτέρω αναδιανομή των κοινοτικών κονδυλίων για μέτρα του ΠΑΑ προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω στήριξη της κτηνοτροφίας.

Η εν λόγω επίσκεψη γίνεται μερικές ημέρες πριν από την συνάντηση των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στις Βρυξέλλες (Τρίτη 24 Μαΐου), όπου αναμένονται εξελίξεις στο πεδίο της μεταφοράς πόρων από το ταμείο των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να αξιοποιηθούν σε ειδικές ενισχύσεις αγροτών. Σε περίπτωση που η Κομισιόν δώσει το πράσινο φως σε κάτι τέτοιο, πράγμα πολύ πιθανό αφού ήδη ανεπίσημα έχει εγκριθεί από τον επίτροπο Γεωργίας Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, τότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία για την υλοποίηση μέτρων ενίσχυσης σε λιπάσματα, πετρέλαιο, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν επιπλέον κονδύλια για ενισχύσεις κτηνοτρόφων.

Οι πληροφορίες θέλουν το υπουργείο να έχει ετοιμάσει μια πρόταση μεταφοράς πόρων από τα κονδύλια των προγραμμάτων της επόμενης περιόδου, αντί της τρέχουσας μεταβατικής περιόδου όπως προβλέπεται από την πρόταση που κατέθεσαν στο προηγούμενο συμβούλιο μια ομάδα κρατών μελών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Μέσω «NotifyBusiness» η αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και υδατοκαλλιεργειών

Μέσω Notify Business θα γίνεται η ψηφιακή υποβολή για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα.

 

Συγκεκριμένα, από την Τετάρτη 18 στο Μαΐου 2022, η αδειοδότηση στους τομείς υδατοκαλλιεργειών (ΚΑΔ 03.21, 03.22, 01.49.19) και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 01.41, 01.42, 01.43, 01.44, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49, 01.50) θα πραγματοποιείται εφ’ εξής με την απλοποιημένη διαδικασία της γνωστοποίησης, μέσω ψηφιακής υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα NotifyBusiness (https://notifybusiness.gov.gr/).

Η αδειοδότηση των παραπάνω δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων πραγματοποιείται ουσιαστικά σε 2 στάδια: την ίδρυση και την λειτουργία των παραγωγικών μονάδων. Η ίδρυση, η οποία αφορά τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων, για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, παραμένει σε καθεστώς έγκρισης για την πλειοψηφία των περιπτώσεων, αποκλείοντας έτσι την περίπτωση εγκατάστασης σε μη συμβατές περιοχές με τη δραστηριότητα.

Η απλοποιημένη διαδικασία της γνωστοποίησης προβλέπεται στην περίπτωση ίδρυσης μονάδων υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού (Β’ περιβαλλοντικής κατηγορίας σε ιδιωτική, μη δασική χερσαία έκταση, εκτός περιοχών του δικτύου NATURA 2000).

H αδειοδότηση λειτουργίας των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα, αντίθετα με την ίδρυση, υπάγεται σε γνωστοποίηση στο σύνολό της. Μόνη εξαίρεση, η λειτουργία των πολύ μεγάλων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που για περιβαλλοντικούς λόγους, παραμένουν σε έγκριση (κατηγορία Α1 και Α2 βάσει των κριτηρίων περιβαλλοντικής κατάταξης).

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών έγκρισης θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των υδατοκαλλιεργειών και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εισήχθη με τα άρθρα 1 και 4 αντίστοιχα του νόμου 4711/2020 (Α’ 145), με τα οποία προστέθηκαν στο Κεφάλαιο ΙΕ’ (για τις υδατοκαλλιέργειες) και το Κεφάλαιο ΙΗ’ (για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις) στον ν. 4442/2016 (άρθρα 84 επ. και 102 επ. αντίστοιχα).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr