Λίγες ώρες πριν, λίγες ώρες µετά, και παρά τις παρασκηνιακές διεργασίες της δυναστείας του ΟΣ∆Ε για νέες καθυστερήσεις εις βάρος ουσιαστικά των αγροτών, οι πληρωµές ξεκίνησαν πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

 

Η αρχή έγινε µε την ενίσχυση για την αγορά λιπασµάτων, συνολικού ποσού περί τα 60 εκατ. ευρώ, για να ακολουθήσει η εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης ύψους 320 εκατ. ευρώ, το πρασίνισµα για το 2022 µε ποσό της τάξης των 495 εκατ. ευρώ και οι νεαροί γεωργοί, στους οποίους πιστώθηκαν 28 εκατ. ευρώ. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, ο προγραµµατισµός έδειχνε πίστωση και της εξισωτικής αποζηµίωσης των 256 εκατ. ευρώ, πριν τα Χριστούγεννα, καθώς οι διαδικασίες είχαν προλάβει να ολοκληρωθούν και οι διασταυρωτικοί ηλεκτρονικοί έλεγχοι να γίνουν.

Στο επόµενο βήµα, από τις αρχές του νέου έτους ξεκινούν κατά τα γνωστά οι διορθώσεις για να γίνουν συµπληρωµατικές πληρωµές, ενώ πρώτη στη σειρά των πιστώσεων έρχεται η επιδότηση των ζωοτροφών, που αφορά ένα κονδύλι ύψους 89 εκατ. ευρώ, το οποίο θα κατανεµηθεί στους δικαιούχους κτηνοτρόφους βάσει του µεγέθους των µονάδων τους.

Μετά τη δηµοσίευση της πρόσκλησης του Μέτρου 22, οι παραγωγοί περιµένουν να ανοίξει η σχετική πλατφόρµα  που φιλοξενείται στο gov.gr για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πληρωµής. Το αρχικό χρονοδιάγραµµα έδινε προθεσµία µέχρι τις 29 του µήνα, ωστόσο ο φόρτος εργασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχέση µε την εξόφληση των υποχρεώσεων ενιαίας ενίσχυσης, καθυστέρησαν τη λειτουργία της πλατφόρµας, παρά τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου ότι η εν λόγω εφαρµογή θα άνοιγει από τη ∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου. Η τελευταία ενηµέρωση, πάντως, λέει ότι η εν λόγω εφαρµογή θα ανοίξει αµέσως µετά την ολοκλήρωση των άµεσων πληρωµών και σε κάθε περίπτωση πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Αυτό σηµαίνει ότι µια παράταση της διαδικασίας θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ενισχύσεις θα πιστωθούν στους λογαριασµούς των δικαιούχων κατά πάσα πιθανότητα µέσα στον Ιανουάριο. Υπενθυµίζεται ότι η πρόσκληση απευθύνεται σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, πτηνοτρόφους και χοιροτρόφους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts