πληρωμή, λεφτά, χρήματα, αποζημιώσεις

 

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής ξηρών μη μεταποιημένων σύκων σε παραγωγούς της Βόρειας Εύβοιας και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 (L352/24-12-2013) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019).

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis» στον γεωργικό τομέα) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019, με σκοπό τη στήριξη των παραγωγών ξηρών μη μεταποιημένων σύκων στην Βόρεια Εύβοια.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα των παραγωγών ξηρών μη μεταποιημένων σύκων και/ή ξηρών μη μεταποιημένων σύκων Ταξιάρχη στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας -Αιδηψού λόγω σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους που υπέστησαν κατά το έτος 2021 εξ αιτίας της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2021.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου: https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts