Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων:  Δάνειο 1 δισ. ευρώ για τους νέους αγρότες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Δάνειο 1 δισ. ευρώ για τους νέους αγρότες

Αγροτικά Νέα 🕔May 2, 2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε ένα πακέτο δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ, το οποίο απευθύνεται ειδικά σε νέους αγρότες.

Το πακέτο των 1 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε από τον Επίτροπο αρμόδιο για τη γεωργία Phil Hogan και τον αντιπρόεδρο της Ε. Τ. Επ Andrew McDowell, στοχεύει στην αύξηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των γεωργών της Ε. Ε, ιδίως των νέων αγροτών.

Ο αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη Επίτροπος Phil Hogan δήλωσε: «Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας και πολύ συχνά αποτελεί εμπόδιο για τους νέους που επιθυμούν να ενταχθούν στο επάγγελμα. Με το 11% των Ευρωπαίων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, η στήριξη των νέων γεωργών στον τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020. Χαίρομαι που η νέα κοινή πρωτοβουλία λειτουργεί και λειτουργεί».

Ο Andrew McDowell, Αντιπρόεδρος της Ε. Τ. Επ, υπεύθυνος για τη γεωργία και τη βιοϊονομία, δήλωσε:
«Ο γεωργικός τομέας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ε. Ε και έχει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην παραγωγή υγιεινών τροφίμων αλλά και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Ε. Τ. Επ εξετάζει το μέλλον του τομέα και αντιμετωπίζει ένα σημαντικό χάσμα στην αγορά, την έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση των αγροτών, ιδίως της επόμενης γενιάς αγροτών. Το εν λόγω δάνειο προγράμματος θα στηρίξει επίσης την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα της γεωργίας / βιοοικονομίας, διατηρώντας και δημιουργώντας απασχόληση στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές».

Το πρόγραμμα θα διαχειρίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους από τις τράπεζες και τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ε. Ε. Οι συμμετέχουσες τράπεζες θα πρέπει να ταιριάζουν με το ποσό που έχει δεσμευθεί από την Ε. Τ. Επ, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να ανέλθει σε δυνητικά 2 δισ. ευρώ και να δοθεί προτεραιότητα στους νέους γεωργούς.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει πολλές από τις σημερινές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί:
-Χαμηλότερα επιτόκια.
-Έως και 5 ετών για να αρχίσει η αποπληρωμή του δανείου. Περαιτέρω περίοδοι για την αποπληρωμή ολόκληρου του δανείου (μέχρι 15 έτη).

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agrocapital.gr