Απαλλάσσονται για πέντε έτη οι νεοεισερχόμενοι αγρότες από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος ακόμα και μετά από αλλαγή

Επικαιροποιήθηκε η εφαρμογή υποβολή φορολογικών δηλώσεων ως προς την επιβολή τέλους επιτηδεύματος (φορ. έτη 2015 και επόμενα), σύμφωνα με την εγκύκλιο 2065/2019, ώστε να μην επιβάλλεται σε νέους επιχειρηματίες ή νεοσεισερχόμενους αγρότες που άλλαξαν επαγγελματική απασχόληση.

Αναλυτικότερα, με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει το σχετικό δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις 24/04/2019 και αναφέρει:

«Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε συμμόρφωση με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση ΣτΕ 89/2019, πιλοτική δίκη), εξέδωσε Εγκύκλιο με την οποία δίνονται οδηγίες σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο που ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα είχε κατά το παρελθόν προβεί στην έναρξη και άλλου επαγγέλματος, διαφορετικού από αυτό που ασκεί σήμερα και στη συνέχεια το διέκοψε χωρίς να συμπληρώσει, συνολικά, πέντε έτη άσκησής του.

Σύμφωνα με την εν λόγω Εγκύκλιο, για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η άσκηση της ίδιας ή συναφούς επαγγελματικής δραστηριότητας (δηλαδή δραστηριότητας στεγαζόμενης υπό τον ίδιο τετραψήφιο ΚΑΔ) επί πενταετία από την οικεία έναρξη εργασιών. Έτσι, σε περίπτωση διακοπής και εκ νέου έναρξης εργασιών στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο δραστηριότητας, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διακοπής, για τη συμπλήρωση της πενταετίας.

Επομένως, τέλος επιτηδεύματος δεν επιβάλλεται σε περίπτωση διακοπής και έναρξης εργασιών σε αντικείμενο άλλο από το αρχικό (δηλαδή με διαφορετικό τετραψήφιο ΚΑΔ), για μια πενταετία από τη νέα έναρξη εργασιών, και τούτο ανεξαρτήτως εάν ο φορολογούμενος έχει συμπληρώσει πέντε έτη άσκησης της προηγούμενης δραστηριότητας.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Δάνειο 1 δισ. ευρώ για τους νέους αγρότες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε ένα πακέτο δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ, το οποίο απευθύνεται ειδικά σε νέους αγρότες.

Το πακέτο των 1 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε από τον Επίτροπο αρμόδιο για τη γεωργία Phil Hogan και τον αντιπρόεδρο της Ε. Τ. Επ Andrew McDowell, στοχεύει στην αύξηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των γεωργών της Ε. Ε, ιδίως των νέων αγροτών.

Ο αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη Επίτροπος Phil Hogan δήλωσε: «Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας και πολύ συχνά αποτελεί εμπόδιο για τους νέους που επιθυμούν να ενταχθούν στο επάγγελμα. Με το 11% των Ευρωπαίων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, η στήριξη των νέων γεωργών στον τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020. Χαίρομαι που η νέα κοινή πρωτοβουλία λειτουργεί και λειτουργεί».

Ο Andrew McDowell, Αντιπρόεδρος της Ε. Τ. Επ, υπεύθυνος για τη γεωργία και τη βιοϊονομία, δήλωσε:
«Ο γεωργικός τομέας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ε. Ε και έχει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην παραγωγή υγιεινών τροφίμων αλλά και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Ε. Τ. Επ εξετάζει το μέλλον του τομέα και αντιμετωπίζει ένα σημαντικό χάσμα στην αγορά, την έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση των αγροτών, ιδίως της επόμενης γενιάς αγροτών. Το εν λόγω δάνειο προγράμματος θα στηρίξει επίσης την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα της γεωργίας / βιοοικονομίας, διατηρώντας και δημιουργώντας απασχόληση στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές».

Το πρόγραμμα θα διαχειρίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους από τις τράπεζες και τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ε. Ε. Οι συμμετέχουσες τράπεζες θα πρέπει να ταιριάζουν με το ποσό που έχει δεσμευθεί από την Ε. Τ. Επ, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να ανέλθει σε δυνητικά 2 δισ. ευρώ και να δοθεί προτεραιότητα στους νέους γεωργούς.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει πολλές από τις σημερινές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί:
-Χαμηλότερα επιτόκια.
-Έως και 5 ετών για να αρχίσει η αποπληρωμή του δανείου. Περαιτέρω περίοδοι για την αποπληρωμή ολόκληρου του δανείου (μέχρι 15 έτη).

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agrocapital.gr

Πρόγραμμα “Νέα Γεωργία για την Νέα Γενιά”: Δωρεάν εκπαίδευση για τους νέους αγρότες

τρακτερ, γεωργία, τρακτερ, καλλιέργειες

Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» παρέχει τη δυνατότητα σε νέους αγρότες, 18-40 ετών να παρακολουθήσουν δωρεάν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης στον Πειραματικό Αγρό που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αφορά νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν ή ασχολούνται με τα αντικείμενα της Μελισσοκομίας, των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και της Αειφόρου καλλιέργειας των Ψυχανθών.

O «Πειραματικός Αγρός» βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος του Γεωπονικού Παν. Αθηνών, στη Κωπαΐδα (Βοιωτία), πλησίον της πόλης της Αλιάρτου. Συνολικά, 150 νέοι που προέρχονται από αστικά και περί αστικά περιβάλλοντα θα εκπαιδευτούν σε τομείς κλειδιά για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Παν. Αθηνών, με την επιστημονική καθοδήγηση πλειάδας έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου, επικεφαλής των οποίων είναι ο κ. Ε. Παπλωματάς Καθηγητής στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Γεωπ. Παν. Αθηνών.

Στο εκπαιδευτικό αντικείμενο της Μελισσοκομίας, υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής του Εργαστηρίου Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ. Π. Α, κ. Π. Χαριζάνης. Θα εκπαιδευτούν 2 ομάδες των 25 ατόμων η κάθε μία (1 ομάδα στα τέλη Μαΐου και 1 ομάδα στις αρχές Ιουνίου). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες για κάθε ομάδα, κατά την διάρκεια των οποίων 4 ώρες είναι θεωρία και 16 ώρες πρακτική άσκηση σε κυψέλες, στον αγρό και σε διάφορες τεχνικές.

Στο εκπαιδευτικό αντικείμενο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, υπεύθυνη είναι η κα.  Γ. Οικονόμου Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Γεωργίας του τμήματος Επιστ. Φυτικής Παραγωγής του Γ. Π. Α. Θα εκπαιδευτούν 2 ομάδες των 25 ατόμων η κάθε μία (1 ομάδα στα τέλη Μαρτίου και 1 ομάδα στα μέσα Μαΐου). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες για κάθε ομάδα, κατά την διάρκεια των οποίων 4 ώρες είναι θεωρία και 16 ώρες πρακτική άσκηση στον αγρό και στο θερμοκήπιο του Πειραματικού Αγρού.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο  agro24.gr

 

Φορολογικές ελαφρύνσεις έως 2.100 ευρώ σε νέους αγρότες

money, ποσά, χρήματα, φοροαπαλλαγές

Στα σημεία εκείνα, που πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα νέων γεωργών το 2018, αναφέρεται μιλώντας στον ΑγροΤύπο, η κα Ελένη Καψάλη, από την εταιρεία Π & Κ Λογιστικά Φοροτεχνικά – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, με έδρα στην Ηγουμενίτσα.

Όπως αναφέρει η κα Καψάλη «το 2018 ήταν μια χρονιά με πολλές νέες αποφάσεις ένταξης στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Τόσο από την 2η πρόσκληση όσο και από τους επιλαχόντες της 1ης πρόσκλησης. Νέοι με μεράκι και διάθεση να επενδύσουν στον αγροτικό τομέα, ξεκίνησαν την αγροτική τους δραστηριότητα μέσα στο 2018. Oι πληρωμές της πρώτης δόσης του πριμ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκαν».

Και η κα Καψάλη συνεχίζει ως εξής: «Αγαπητέ νέε αγρότη, η ένταξή σου στο πρόγραμμα νέων γεωργών εκκίνησε και μια σειρά δεσμεύσεων – υποχρεώσεων που αφορούν τόσο στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σου σχεδίου, όσο και τις φορολογικές σου υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση που από τη διασταύρωση των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών, προκύψει ότι δεν πληρούνται είτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης είτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου, εκδίδεται απόφαση απένταξης δικαιούχου. Σε αυτήν την περίπτωση τυχόν καταβληθέντα ποσά θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Απαιτείται καλή συνεργασία με τον λογιστή σας και τον γεωπόνο σας, ώστε να μην αποκλίνετε από το επιχειρηματικό σας σχέδιο.

Εμείς σήμερα θα σας επισημάνουμε κάποιες Φορολογικές σας υποχρεώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να προβείτε άμεσα σε κάποιες ενέργειες, ώστε να αποφύγετε πρόστιμα και φορολογικές επιβαρύνσεις.

-Ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών, με ημερομηνία πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πώλησης αγροτικού προϊόντος σου. Η ένταξή σας στο ειδικό καθεστώς, αν δεν έχει είδη γίνει, μπορεί να γίνει τώρα χωρίς πρόστιμο.

-Εάν δεν έχεις ενταχτεί ήδη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, θα πρέπει από 1/1/2019 να ενταχθείς και να ξεκινήσεις την τήρηση βιβλίων, καθώς λαμβάνοντας το πριμ έχεις ξεπεράσει το όριο των 5.000 ευρώ από λήψη επιδοτήσεων. Η προθεσμία για την μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, χωρίς πρόστιμο, λήγει στις 30 Ιανουαρίου. Σας θυμίζουμε εδώ ότι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εντάσσονται όσοι αγρότες έχουν  κατά το προηγούμενο έτος ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις άνω των 15.000 ευρώ ή έλαβαν επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ.

-Να συγκεντρώσετε όλα τα παραστατικά από τις πωλήσεις και τα έξοδα σας και να τα παραδώσετε άμεσα στον λογιστή σας.

1) Όσον αφορά στα έσοδά σας, θα πρέπει να συγκεντρώσετε όλα τα τιμολόγια από τις πωλήσεις σας, καθώς και τυχόν εργόσημα από απασχόλησή σας ως εργάτες γης.

Διαβάστε τη συνέχεια σε agrotypos.gr

Προβληματισμένοι οι επιλαχόντες νέοι αγρότες στα σχέδια βελτίωσης

χωράφι, καλλιέργεια

Καθώς διανύουμε την τελευταία εβδομάδα για την λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής για τα Σχέδια Βελτίωσης με ημερομηνία λήξης 2/10,δημιουργούνται πολλές αντιδράσεις από τους επιλαχόντες νέους αγρότες.

 

Οι επιλαχόντες νέοι αγρότες χάνουν 5 μόρια από το Μ.Ο. από το υπόλοιπο τραπέζης καθώς καθυστέρησε η πληρωμή τους λόγω υπαιτιότητας του ΥΠΑΑΤ. Παρόλο που οι επιλαχόντες νέοι αγρότες πληρώθηκαν 16 μήνες αργότερα από τους εν δυνάμει δικαιούχους και παρόλο που επιτεύχθηκε με μεγάλη επιτυχία η δέσμευση της κυβέρνησης τους στερεί αυτομάτως το δικαίωμα στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Γεωργία. Οι νέοι δικαιούχοι είναι αυτοί που επέλεξαν να ασχοληθούν με την Γεωργία και δεν έχουν κανένα γεωργικό μηχάνημα και είναι αυτοί που τα χρειάζονται περισσότερο.

Οι προθεσμίες των σχεδίων Βελτίωσης αδικούν τους επιλαχόντες νέους αγρότες καθώς αυτοί πληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2018 με αποτέλεσμα να διεκδικούν την μοριοδότηση του μέσου όρου υπολοίπου (5 μόρια) στις αρχές Οκτωβρίου, ημερομηνία λήξης των σχεδίων, με αποτέλεσμα να είναι χαμηλά στην βαθμολογία και να μην είναι ανταγωνιστικοί με βαθμολογία χαμηλότερη για κάτι που μπορούν να αποδείξουν σε 10 μέρες και δεν είναι οι ίδιοι υπαίτιοι για την καθυστέρηση της πληρωμής τους.

Η νέα διοίκηση του υπουργείου θα πρέπει να ενημερωθεί για αυτές τις εξελίξεις και να προβλέψει μια παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή των σχεδίων ώστε να μην αδικηθεί κανένας και να μην πάνε χαμένα τα χρήματα που δόθηκαν στους επιλαχόντες νέους αγρότες. Αν αυτοί οι νέοι δεν προμηθευτούν εργαλεία για να ασχοληθούν με την γεωργία θα συντηρήσουν την καλλιέργεια τους όσο διαρκεί η δέσμευση των 3 ετών ως νέοι αγρότες και έπειτα θα αποσυρθούν από την γεωργία με αποτέλεσμα η ανάπτυξη στην γεωργία να είναι μόνο για 3 έτη και μετά να αυξηθεί η ανεργία ξανά και τα λεφτά που δόθηκαν στους επιλαχόντες νέους να πεταχτούν άσκοπα, γιατί τα επόμενα σχέδια θα τρέξουν μετά 3-4 χρόνια και χωρίς βαθμολογία οι νέοι θα είναι εκτός και χωρίς εργαλεία δεν θα μπορέσουν να ασχοληθούν επαρκώς με την γεωργία.

Επίσης  θα πρέπει μα δοθεί και στο μέσο υπόλοιπο τριμήνου που ζητάει δικαιολογητικό τραπέζης με ημερομηνία μετεγενέστερη τριμήνου πριν την υποβολή, αυτό με τις πολλές παρατάσεις δημιουργεί πρόβλημα σε όλους τους δικαιούχους καθώς ο καθένας έχει μέσο υπόλοιπο συγκεκριμένες περιόδους εντός του έτους ανάλογα με την παραγωγή του.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.agrocapital.gr

Αύξηση μέχρι και 50% για την αξία των δικαιωμάτων των νέων αγροτών

xwrafi_2

Με τροποποιητική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, τροποποιείται το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων, μεταξύ άλλων ως προς τα επιλέξιμα βοσκοτόπια (τα οποία διευρύνονται), το πρασίνισμα αλλά και αποφασίζεται αύξηση έως το 50% της αξίας των δικαιωμάτων που κατέχουν οι νεαροί αγρότες.

 

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρεται:

Ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο καθώς και που δεν έχει οργωθεί επί πέντε έτη ή περισσότερο.

Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή και άλλα είδη όπως θάμνοι και/ή δέντρα που παράγουν ζωοτροφές, υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά.

 Επίσης μόνιμος βοσκότοπος θεωρείται:

  1. γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν παραδοσιακά στις εκτάσεις βοσκής, και
  2.  γη που προσφέρεται για βοσκή όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν από αυτές.

Tα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά θεωρείται ότι επικρατούν εφόσον καλύπτουν άνω του 50 % της επιλέξιμης έκτασης σε επίπεδο αγροτεμαχίου.

Καθιερωμένες τοπικές πρακτικές είναι:

α) πρακτικές παραδοσιακού χαρακτήρα που εφαρμόζονται συνήθως και/ή

β) πρακτικές που είναι σημαντικές για τη διατήρηση των οικοτόπων που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου και βιοτόπων και ενδιαιτημάτων που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Η παράγραφος 3 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρω, θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Ειδικά για το 2015, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων για το έτος αιτήσεων 2014, που δικαιούνταν ο γεωργός σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 73/2009, προ των μειώσεων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 23 του ως άνω κανονισμού. Για κάθε επόμενο έτος «ν» λαμβάνεται υπόψιν το προηγούμενο έτος αιτήσεων «ν-1».

 Το άρθρο 20, αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο γεωργός, μετά από υποβολή ένστασης, αίτησης θεραπείας, απλής ή ενδικοφανούς προσφυγής ή άσκησης ένδικου μέσου ή βοηθήματος, δικαιώθηκε με οριστική απόφαση αρμόδιας διοικητικής αρχής ή αρμόδιου δικαστηρίου για τα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων, τότε οι μεταβολές αυτές λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης της οριστικής απόφασης».

Η παράγραφος 3 του άρθρου 27, αντικαθίσταται ως εξής:

Με την επιφύλαξη του αριθμού των καλλιεργειών που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, τα ανώτατα όρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις όπου αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση ή καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας καλύπτουν άνω του 75 % της αρόσιμης γης.

Στις περιπτώσεις αυτές, η κύρια καλλιέργεια στην υπόλοιπη αρόσιμη έκταση δεν καλύπτει άνω του 75% της υπόλοιπης αυτής αρόσιμης γης, εκτός εάν η υπόλοιπη αυτή έκταση καλύπτεται από αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση.

Επιπλέον, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις:

  1. όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών, χρησιμοποιείται ως γη υπό αγρανάπαυση ή υπόκειται σε συνδυασμό των εν λόγω χρήσεων.
  2.  όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο, χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας ή υπόκειται σε συνδυασμό των εν λόγω χρήσεων.
  3.  όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % των δεδηλωμένων εκτάσεων αρόσιμης γης δεν δηλώθηκε από τον γεωργό στην αίτηση ενίσχυσης του προηγούμενου έτους και εφόσον, βάσει των γεωχωρικών στοιχείων των αιτήσεων ενίσχυσης, προκύπτει ότι όλη η αρόσιμη γη καλλιεργείται με διαφορετική καλλιέργεια από εκείνη του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.».

Το άρθρο 29, αντικαθίσταται ως εξής:

Ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση

1. Όταν η αρόσιμη γη μιας εκμετάλλευσης καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια, οι γεωργοί διασφαλίζουν ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2015, μια έκταση αντιστοιχούσα τουλάχιστον στο 5 % της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης που δήλωσε ο γεωργός αποτελεί περιοχή οικολογικής εστίασης. Περιοχές οικολογικής εστίασης ορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α. Γη υπό αγρανάπαυση, με συντελεστή στάθμισης

 

β. Χαρακτηριστικά τοπίου στα οποία περιλαμβάνονται:

i. Οι δενδροστοιχίες υπό την προϋπόθεση ότι η διάμετρος των κομών των δένδρων υπερβαίνει το ένα μέτρο και η μεταξύ των κομών απόσταση δεν υπερβαίνει τα πέντε μέτρα. Το στοιχείο αυτό υπολογίζεται ως έκταση με συντελεστή μετατροπής 5 και στάθμισης 2,

ii. Οι συστάδες δένδρων με αλληλεπικαλυπτόμενες κόμες και οι θαμνώνες, με μέγιστη αποδεκτή έκταση τα 0,3 εκτάρια και συντελεστή στάθμισης 1,5.

  1. Τάφροι, περιλαμβανομένων ανοικτών υδάτινων ρευμάτων για σκοπούς άρδευσης ή αποστράγγισης, εξαιρουμένων των καναλιών που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα. Ο συντελεστής μετατροπής είναι 5 και στάθμισης 2.
  2.  Οι ζώνες ανάσχεσης κατά μήκος των υδατορεμάτων και λοιπών υδάτινων όγκων, που συνίστανται σε ακαλλιέργητο περιθώριο ενός μέτρου σύμφωνα με το πρότυπο της Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης της Πολλαπλής Συμμόρφωσης για τα ύδατα. Ο συντελεστής μετατροπής είναι 6 και στάθμισης 1,5.

γ. Εκτάσεις με καλλιέργεια που έχει ικανότητες δέσμευσης του αζώτου (ψυχανθή), με συντελεστή στάθμισης 1, όπου περιλαμβάνονται φυτά των ακόλουθων γενών και ειδών:

i. Medicago sativa (Μηδική)

ii. Phaseolus spp. (Φασόλια)

  1. Vigna spp. (Μαυρομάτικα κ.α.)
  2.  Lotus corniculatus (Λωτός) v. Cicer spp. (Ρεβύθια) vi. Trifolium spp. (Τριφύλλια) vii. Vicia faba (Βρώσιμα κουκιά)

viii. Lens culinaris (Φακές)

ix. Lupinus spp. (Λούπινα) x. Pisum spp. (Μπιζέλια) xi. Vicia spp. (Βίκος κ.α.) Η ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στην αρόσιμη έκταση της εκμετάλλευσης δεν απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: i. όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό αγρανάπαυση, καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών ή υπόκειται σε συνδυασμό των χρήσεων αυτών. ii. όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο, χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας ή υπόκειται σε συνδυασμό των χρήσεων αυτών.» Σε γη υπό αγρανάπαυση και εκτάσεις με καλλιέργεια ψυχανθών που δηλώνονται ως Περιοχές Οικολογικής Εστίασης, απαγορεύεται η χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 30, αντικαθίσταται ως εξής:

Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται ετησίως κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης από το γεωργό, για περίοδο πέντε ετών, αρχής γενομένης από την πρώτη υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω υποβολή πραγματοποιείται εντός πέντε ετών από τη σύσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 της παρούσας.

Το εν λόγω χρονικό διάστημα των πέντε ετών εφαρμόζεται επίσης για τους γεωργούς που λαμβάνουν ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας όσον αφορά απαιτήσεις πριν από το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

 Η παράγραφος 2 του άρθρου 30, αντικαθίσταται ως εξής:

Σε εφαρμογή του άρθρου 50.6.α του Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε με τον Καν (ΕΕ) 2017/2393, το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων με συντελεστή που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 25% και 50% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο γεωργός. Ο εν λόγω συντελεστής ετησίως καθορίζεται από τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η παράγραφος 2 στοιχείο β) του άρθρου 31 , αντικαθίσταται ως εξής:

Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι νέος γεωργός, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και κάθε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που είναι νέος γεωργός, είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο για κάθε έτος για το οποίο το νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας, είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους γεωργούς.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 , αντικαθίσταται ως εξής:

Η ενιαία αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τον ίδιο το γεωργό ή μέσω ενός κέντρου υποδοχής αίτησης της επιλογής του, που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες που ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ακολουθείται διαδικασία ταυτοποίησης των γεωργών μέσω προσωπικών κωδικών της εφαρμογής TAXISnet.».

Το στοιχείο δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 39, αντικαθίσταται ως εξής: «τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους εκπεφρασμένη σε εκτάρια με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, τη θέση τους και, εφόσον απαιτείται, περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση των αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας εντοπίζεται χωρικά η θέση του αγροτεμαχίου και αναγράφεται το αντίστοιχο ποσοστό νόμιμης κατοχής για κάθε αιτούντα. Στις μισθωμένες εκτάσεις τηρούνται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ΑΚ).»

Η παράγραφος 3 του άρθρου 39, αντικαθίσταται ως εξής:

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο της εκμετάλλευσή τους όπως αποτυπώνεται στην δήλωση Ε9 και να προσδιορίζουν με σαφή τρόπο την έκταση και την ταυτότητα κάθε αγροτεμαχίου και, κατά περίπτωση, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης. Όσον αφορά τις ενισχύσεις οικολογικής μέριμνας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται επίσης να διευκρινίζουν τη χρήση των αγροτεμαχίων που δηλώνονται.».

 Η παράγραφος 6Δ του άρθρου 40, αντικαθίσταται ως εξής:

Για τις αρόσιμες εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση σύμφωνα με την παρ. 4.β του άρθρου 2, η εφαρμογή μίας άροσης ανά έτος. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο και αποκλειστικά και μόνο για αγροτεμάχια με κλίση έως 8%, που διατηρούνται σε αγρανάπαυση λόγω συμμετοχής στη Δράση 10.01.04 («Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»), η κοπή και απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης, καθώς και η κοπή της ποώδους βλάστησης, ώστε να μην υπερβαίνει το ύψος των 50 εκατοστών».

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.agrocapital.gr

Aιτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης εώς 5 Ιουνίου

χωράφι, καλλιέργεια

Επιπλέον περιθώριο, μέχρι τις 5 Ιουνίου, δίνεται στην καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες.

Ειδικότερα,  με ανακοίνωσή του το υπουργείο ενημερώνει ότι υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) με σκοπό την ενσωμάτωση των αλλαγών που έχουν προέλθει από την τροποποίηση του θεσμικού του πλαισίου.

Bρείτε εδώ την Τροποποιητική της πρόσκλησης για τα Σχέδια Βελτίωσης.pdf

Επιπλέον, με δεδομένο ότι σε πέντε Περιφέρειες της Χώρας παράλληλα με την προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης βρισκόταν σε ισχύ και πρόκληση υποβολής προτάσεων για το Υπομέτρο 6.1 (Νέοι Γεωργοί) προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι νέοι αγρότες και στην υποβολή προτάσεων ένταξης στα σχέδια βελτίωσης χορηγείται παράταση των ημερομηνιών υποβολής.

Επομένως, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στα σχέδια βελτίωσης ορίζεται ως ακολούθως:

α) του πρώτου σταδίου της αίτησης, ορίζεται η 05/06/2018.

β) αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018.

γ) του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 05/07/2018.

δ) του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/07/2018.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική Πρώτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Σχεδίων Βελτίωσης.pdf

Όπως έχει ήδη γράψει το Agronews και η εφημερίδα Agrenda, η τροποποιητική απόφαση δίνει λύση στους νεοεισερχόμενους αγρότες, για τους οποίους πλέον αρκεί ένα χαρτί πως έχουν κάνει αίτηση για ένταξη στον ΕΦΚΑ, ώστε να θεωρηθούν κατ’ επάγγελµα-φυσικά αν τηρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις- και να είναι επιλέξιµοι για τα Σχέδια.

Πιο αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Το άρθρο 5 «Επιλεξιµότητα φυσικών και νοµικών προσώπων» τροποποιείται ως εξής:

2.1. Στο τέλος της περίπτωσης 1.4 της παραγράφου 1 για τα φυσικά πρόσωπα προστίθεται το εδάφιο: «Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλλει αίτηµα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, οφείλει να προσκοµίσει είτε αντίγραφο της αίτησής του είτε έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήµατος.»

2.2. Η περίπτωση 1.7 και αντικαθίσταται ως εξής:

«1.7 Επιπρόσθετα, για τη ∆ράση 4.1.1 να πληροί µία εκ των εποµένως προϋποθέσεων:

1.7.1 Να είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες (όχι νεοεισερχόµενοι). Στην περίπτωση που πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατία αγρότη (όχι νεοεισερχόµενου) πλην της ασφάλισής στον ΕΦΚΑ, τότε προσκοµίζει σχετική βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας, συνοδευόµενη από φωτοαντίγραφο της αίτησης εγγραφής στον ΕΦΚΑ ή έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήµατος. Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση προσκόµισης της εγγραφής του στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρο 20 της παρούσας και σε κάθε περίπτωση εντός τριών µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του δεύτερου σταδίου των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : http://www.agronews.gr

Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης Νέων Αγροτών

agroths_orgoma_1
Δόθηκε στην δημοσιότητα η προδημοσίευση της 2ης πρόσκλησης Νέων Γεωργών, η οποία αφορά στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.

Όπως αναφέρεται σχετικά, στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Στo πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η 2η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εφαρμόζεται στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης και οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για νέα προκήρυξη του προγράμματος νέων γεωργών εντός του 2017, ήτοι στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.

 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrotes.eu