πληρωμή, λεφτά, χρήματα, αποζημιώσεις

Τη διάθεση 182,9 εκατ. ευρώ το 2021 για την προώθηση των κοινοτικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων, τόσο εντός της Ε.Ε. όσο και σε τρίτες χώρες, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόγραμμα θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση προϊόντων και μεθόδων γεωργίας που στηρίζουν πιο άμεσα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό προτεραιότητα θα έχουν τα βιολογικά προϊόντα, τα οπωροκηπευτικά και η βιώσιμη γεωργία. Οπως επισημαίνει η Κομισιόν, η πολιτική για την προώθηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα μέσω της αξιοποίησης της επέκτασης των παγκόσμιων αγορών και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα υψηλά πρότυπα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία της Ε.Ε., μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα και τη βιωσιμότητα.

Το επόμενο έτος θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο για την πολιτική προώθησης, όπως προβλέπεται στη νέα στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Συγκεκριμένα, σχεδόν το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού (86 εκατ. ευρώ) θα διατεθεί για εκστρατείες που ευθυγραμμίζονται πιο άμεσα με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ενημέρωση των καταναλωτών της Ε.Ε. και του κόσμου σχετικά με τη βιολογική γεωργία, τη βιώσιμη γεωργία της Ε.Ε. και τον ρόλο του αγροδιατροφικού τομέα στη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον.

Οι επιλεγείσες εκστρατείες θα έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτούς τους τύπους γεωργίας και την αύξηση της αναγνώρισης του βιολογικού σήματος.

Επιπλέον, εντός της Ε.Ε., θα χρηματοδοτηθούν εκστρατείες για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της ισορροπημένης διατροφής μέσω της αύξησης της κατανάλωσης νωπών φρούτων και λαχανικών.

Οι εκστρατείες θα εστιάσουν επίσης στην προβολή των υψηλών προτύπων ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και της ποικιλομορφίας και των παραδοσιακών πτυχών των γεωργικών προϊόντων διατροφής της Ε.Ε. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση κοινοτικών συστημάτων ποιότητας, όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις στην Ε.Ε.

Οσον αφορά τις εκστρατείες εκτός της Ε.Ε., καθορίζονται προτεραιότητες για αγορές με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και το Μεξικό. Με τις επιλεγμένες εκστρατείες αναμένεται να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η κατανάλωση των γεωργικών προϊόντων διατροφής της Ε.Ε., να βελτιωθεί η προβολή τους και να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς τους στις προαναφερόμενες χώρες-στόχους.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις προσεχείς εκστρατείες για το 2021 θα δημοσιευτούν στις αρχές του 2021. Ενα ευρύ φάσμα φορέων, όπως επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών και ομάδες αρμόδιες για δραστηριότητες προώθησης γεωργικών προϊόντων διατροφής, είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, καθώς και τις προτάσεις τους.

Τα προς χρηματοδότηση σχέδια θα αξιολογούνται σε σχέση με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΚΑΠ, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», ιδίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα της παραγωγής και της κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τον επίτροπο Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι, η ευρωπαϊκή γεωργία βρίσκεται σε σταυροδρόμι, τα πρότυπά της όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο, ενώ τώρα χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts