Τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας έως τον Φεβρουάριο χειρόγραφων τροποποιητικών δηλώσεων αγροτών, αναφέρει με επιστολή της προς τον υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γεώργιο Πιτσιλή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ).

Ο όγκος των τροποποιητικών δηλώσεων που απαιτούνται είναι τεράστιος, επισημαίνει η ΠΟΦΕΕ και επιβαρύνει δημοσιονομικά και τον κλάδο των Λογιστών- Φοροτεχνικών και την φορολογική διοίκηση με δυσβάστακτο διοικητικό κόστος, ενώ θεωρεί απαραίτητη τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας τουλάχιστον μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2021, ώστε να αποσυμφορηθεί τόσο ο όγκος εργασίας των φοροτεχνικών.

«Επανερχόμαστε στο σημαντικό ζήτημα της ρύθμισης του πιεστικού χρονικά και όχι μόνο, προβλήματος υποβολής χειρόγραφων δηλώσεων μέχρι 31.12.2020, στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Συγκεκριμένα στην πρόσφατη επιστολή μας, με αρ. πρωτ. 155/24.12.20, μεταξύ των άλλων περιπτώσεων, είχαμε συμπεριλάβει, το εξαιρετικά κρίσιμο θέμα των χειρόγραφων τροποποιητικών δηλώσεων αγροτών που αφορούν αγροτικές επιδοτήσεις.

Ένα ζήτημα για το οποίο διαχρονικά από το 2016 έχουμε προτείνει λύσεις, καθώς ο τρόπος με τον οποίο εκκαθαρίζει και αποστέλλει τις βεβαιώσεις ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγεί εφαρμοστικά σε δηλωτικές τροποποιητικές υποχρεώσεις σε μεγάλη και ατέρμονη γραφειοκρατική διαδικασία. Ο όγκος των τροποποιητικών δηλώσεων που απαιτούνται είναι τεράστιος και επιβαρύνει δημοσιονομικά και τον κλάδο των Λογιστών -Φοροτεχνικών και την φορολογική διοίκηση με δυσβάστακτο διοικητικό κόστος», τονίζει η ΠΟΦΕΕ.

«Με την σημερινή επιστολή μας θέλουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Παρόλο που δόθηκε η δυνατότητα υποβολής μέσω Taxis των ανωτέρων τροποποιητικών, πολύ μεγάλος αριθμός συναδέλφων, για αποφυγή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης έχουν επιλέξει αναγκαστικά την χειρόγραφη υποβολή, κατ΄ εφαρμογή της απόφασής σας Α. 1070/2020 (ΦΕΚ Β’1267/09.04.2020).

Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δύο βασικών πηγών τροφοδότησης των κρίσιμων πληροφοριών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, των βεβαιώσεων που εκδίδει και αποστέλλει ηλεκτρονικά και της κατάστασης Δημοσιονομικής πληρωμής.

Τις τελευταίες όμως μέρες έχει παρατηρηθεί μεγάλο πρόβλημα στις ΔΟΥ καθώς λόγω και των μέτρων της πανδημίας, όπου τέθηκαν πολλοί υπάλληλοι σε τηλεργασία, δεν υπάρχει ικανός αριθμός υπαλλήλων να εξυπηρετήσει τους συναδέλφους που προσπαθούν να καταθέσουν τις παραπάνω χειρόγραφες τροποποιητικές δηλώσεις», υπογραμμίζει.

«Σας υπενθυμίζουμε για το επίμαχο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων και της ακολουθούμενης πρακτικής του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκαλεί διαχρονική εκκρεμότητα με άσκοπη ταλαιπωρία και «πονοκέφαλο» στους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, τις διαχρονικά υποβληθείσες και συζητηθείσες προτάσεις μας: μπορεί να λυθεί με εναλλακτική ρύθμιση και εφαρμογή της ταμειακής βάσης, όπως η ανάγκη των συναλλαγών και της ζωής επέβαλε και έγινε για παράδειγμα με τα ανείσπρακτα ενοίκια και άλλαξε το άρθρο 39 του ΚΦΕ- Ν.4172/2013», επισημαίνει.

«Έως ότου όμως δοθεί χρόνος και να καθίσουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να βρούμε τη σωστή λύση για το 2021, θεωρούμε απαραίτητη τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας τουλάχιστον μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2021, ώστε να αποσυμφορηθεί τόσο ο όγκος εργασίας των συναδέλφων Λογιστών – Φοροτεχνικών, άλλα και των αντίστοιχων υπηρεσιών των ΔΟΥ, και να υποβληθούν ομαλά οι τροποποιητικές δηλώσεις για τις περιπτώσεις των αναδρομικών αγροτικών επιδοτήσεων του 2018», καταλήγει στην επιστολή της η ΠΟΦΕΕ.

Η επιστολή

Αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 – 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

ΠΡΟΣ

Τον Υφυπουργό Οικονομικών

κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Tον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Κοινοποίηση

Την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

κ. Σοφία Σεχπερίδου

Την Γενική Διευθύντρια Φορολογικής Διοίκησης

κ. Βασιλική Ηλιοπούλου

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 157

Θέμα: Λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας (31.12.2020) χειρόγραφων τροποποιητικών δηλώσεων αγροτών

Αξιότιμε κ. Υπουργέ και κ. Διοικητά,

Επανερχόμαστε στο σημαντικό ζήτημα της ρύθμισης του πιεστικού χρονικά και όχι μόνο, προβλήματος υποβολής χειρόγραφων δηλώσεων μέχρι 31.12.2020, στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.

Συγκεκριμένα στην πρόσφατη επιστολή μας, με αρ. πρωτ. 155/24.12.20, μεταξύ των άλλων περιπτώσεων, είχαμε συμπεριλάβει, το εξαιρετικά κρίσιμο θέμα των χειρόγραφων τροποποιητικών δηλώσεων αγροτών που αφορούν αγροτικές επιδοτήσεις.

Ένα ζήτημα για το οποίο διαχρονικά από το 2016 έχουμε προτείνει λύσεις, καθώς ο τρόπος με τον οποίο εκκαθαρίζει και αποστέλλει τις βεβαιώσεις ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγεί εφαρμοστικά σε δηλωτικές τροποποιητικές υποχρεώσεις σε μεγάλη και ατέρμονη γραφειοκρατική διαδικασία.

Ο όγκος των τροποποιητικών δηλώσεων που απαιτούνται είναι τεράστιος και επιβαρύνει δημοσιονομικά και τον κλάδο των Λογιστών -Φοροτεχνικών και την φορολογική διοίκηση με δυσβάστακτο διοικητικό κόστος.

Με την σημερινή επιστολή μας θέλουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Παρόλο που δόθηκε η δυνατότητα υποβολής μέσω Taxis των ανωτέρων τροποποιητικών, πολύ μεγάλος αριθμός συναδέλφων, για αποφυγή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης έχουν επιλέξει αναγκαστικά την χειρόγραφη υποβολή, κατ΄εφαρμογή της απόφασής σας Α.1070/2020 (ΦΕΚ Β’1267/09.04.2020).

Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δύο βασικών πηγών τροφοδότησης των κρίσιμων πληροφοριών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, των βεβαιώσεων που εκδίδει και αποστέλλει ηλεκτρονικά και της κατάστασης Δημοσιονομικής πληρωμής.

Τις τελευταίες όμως μέρες έχει παρατηρηθεί μεγάλο πρόβλημα στις ΔΟΥ καθώς λόγω και των μέτρων της πανδημίας, όπου τέθηκαν πολλοί υπάλληλοι σε τηλεργασία, δεν υπάρχει ικανός αριθμός υπαλλήλων να εξυπηρετήσει τους συναδέλφους που προσπαθούν να καταθέσουν τις παραπάνω χειρόγραφες τροποποιητικές δηλώσεις.

Σας υπενθυμίζουμε για το επίμαχο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων και της ακολουθούμενης πρακτικής του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκαλεί διαχρονική εκκρεμότητα με άσκοπη ταλαιπωρία και «πονοκέφαλο» στους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, τις διαχρονικά υποβληθείσες και συζητηθείσες προτάσεις μας: μπορεί να λυθεί με εναλλακτική ρύθμιση και εφαρμογή της ταμειακής βάσης, όπως η ανάγκη των συναλλαγών και της ζωής επέβαλε και έγινε για παράδειγμα με τα ανείσπρακτα ενοίκια και άλλαξε το άρθρο 39 του ΚΦΕ- Ν, 4172/2013.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts