Στην δημοσιότητα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για βιομηχανική ντομάτα και πορτοκάλια χυμοποίησης

laxanika_1

Σημαντικές αυξήσεις, στα 63,387 ευρώ το στρέμμα για τη βιομηχανική ντομάτα και στα52 ευρώ για τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση, φέρνουν οι σχετικές αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, σχετικά με το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης του 2016 γθα τα εν λόγω προϊόντα.

Ειδικότερα, στη βιομηχανική ντομάτα οι επιλέξιμες εκτάσεις υπολείπονται σημαντικά της έκτασης αναφοράς, με αποτέλεσμα το ύψος της ενίσχυσης να επιλέγεται να υπολογιστεί από τη διαίρεση του προϋπολογισμού του έτους στα 3.162.327 ευρώ προς την τελική έκταση που δηλώθηκε και καλλιεργήθηκε από τους παραγωγούς.

Αντίστοιχα, όσον αφορά τη συνδεδεμένη στο πορτοκάλι για χυμοποίηση, και εδώ η επιλέξιμη έκταση υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 285.000 στρεμμάτων, με αποτέλεσμα η συνδεδεμένη να υπολογίζεται ως μια τιμή μεταξύ των τιμών που προκύπτουν από

α) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου προς την έκταση που είναι επιλέξιμη για στήριξη κατά το έτος 2016 και

β) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου προς την έκταση που καθορίστηκε.

 

Βρείτε εδώ τις σχετικές αποφάσεις:

Συνδεδεμένη βιομηχανικής ντομάτας.pdf

Συνδεδεμένη για πορτοκάλια.pdf

 

 

Προέλευση: www.paseges.gr/

Οι χώρες της Ευρώπης που αποτελούν πρόσφορο έδαφος για εξαγωγές βιολογικών προϊόντων

laxanika_4

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων διαγράφει ανοδική πορεία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την αυξημένη ζήτηση των καταναλωτών. Σε συνδυασμό με τη ζήτηση, ανοδική πορεία καταγράφουν και οι εκτάσεις, καθώς και ο αριθμός των παραγωγών που καλλιεργούν, πλέον, βιολογικά. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη ανάπτυξη αγορών που γίνονται εύφορο έδαφος για εξαγωγές τρίτων χωρών προς αυτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ερευνητικού Ινστιτούτου Βιολογικής Παραγωγής Fibl, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά βιολογικών προϊόντων με 27,1 δισ. ευρώ, μετά τις ΗΠΑ (36 δισ. ευρώ). Οι ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες αγορές βιολογικών προϊόντων είναι η Γερμανία με 8,6 δισ. ευρώ και ακολουθούν η Γαλλία με 5,5 δισ. ευρώ, το Ηνωμένο Βασίλειο με 2,6 δισ. ευρώ και η Ιταλία με 2,3 δισ. ευρώ (Πίνακας 1). Η Ελλάδα, δυστυχώς, ανήκει στις χώρες που έχει να ανανεώσει τα οικονομικά στοιχεία λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων από το 2010, όταν οι πωλήσεις ήταν 60 εκατ. ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αναγνωρίσουμε με βάση τα επίσημα στοιχεία αν υπάρχει αύξηση των πωλήσεων βιολογικών προϊόντων στη χώρα.

Πίνακας 1: Οι δέκα μεγαλύτερες αγορές βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη (σε δισ. ευρώ)

 

Γερμανία 8,6
Γαλλία 5,5
Ηνωμένο Βασίλειο 2,6
Ιταλία 2,3
Ελβετία 2,1
Σουηδία 1,7
Ισπανία 1,4
Δανία 1,0
Κάτω Χώρες 1,0
Αυστρία (2011) 1,

Κατά κεφαλήν κατανάλωση

Οι μεγαλύτεροι «υποστηρικτές» των βιολογικών προϊόντων είναι οι Ελβετοί, αφού καταναλώνουν 262 ευρώ το άτομο τον χρόνο σε βιολογικά προϊόντα. Ακολουθούν οι Δανοί με 191 ευρώ και οι Σουηδοί με 177 ευρώ. Αξίζει να τονιστεί πως η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 53,7 ευρώ το 2015. Το ποσό αυτό ακολουθεί ανοδική πορεία από το 2000 (13,4 ευρώ).

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για βιολογικά προϊόντα (Πίνακας 2). Η Δανία, ωστόσο, είναι η χώρα με τους περισσότερους καταναλωτές βιολογικών προϊόντων στον κόσμο, με το 8,4% της αξίας των προϊόντων διατροφής, που καταναλώνουν, να είναι βιολογικά.

Πίνακας 2: Κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σε ευρώ)

2000 13,4
2010 36,1
2011 39,3
2012 41,2
2013 44,0
2014 47,7
2015 53,7

 

Χώρες με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αγοράς

Αντιπροσωπευτικά για την ανάπτυξη του κλάδου που καταδεικνύουν αγορές με δυναμική είναι τα στοιχεία ανάπτυξης των βιολογικών αγορών στην Ευρώπη τη χρονιά 2014-2015. Η Ισπανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση, με το ποσοστό να φτάνει στο 24,8%. Δεύτερη είναι η Ιρλανδία με 23% και τρίτη η Σουηδία με 20% (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Οι χώρες με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αγοράς 2014-2015

Ισπανία 24,8%
Ιρλανδία 23%
Σουηδία 20%
Βέλγιο 18%
Νορβηγία 15,9%
Ιταλία 15%
Γαλλία 14,6%
Δανία 12%
Κάτω Χώρες 11,5%
Γερμανία 11,1%

 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr

Διπλό αφορολόγητο για τους αγρότες

xartonomismata_3

Με αφορολόγητο όριο θα υπολογίζεται και το εισόδημα που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα χιλιάδες αγρότες  το οποίο μέχρι στιγμής, φορολογείται από το πρώτο ευρώ σύμφωνα την τροπολογία του νομοσχεδίου «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» και ψηφίσθηκε χθες στην Βουλή.

Πρόκειται για συνταξιούχους του ΟΓΑ, όσοι  αμείβονται  με εργόσημο, όσοι εργαζόμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και συναφείς χώρους για έως 150 ημερομίσθια ανά έτος καθώς και τα μέλη αγροτικών ή και γυναικείων συνεταιρισμών που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.  Ουσιαστικά με την συγκεκριμένη τροπολογία στο εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη ως συνολικό, επί του οποίου τουλάχιστον το 50% πρέπει να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα προκειμένου οι κατ’ επάγγελμα αγρότες να δικαιούνται τη μείωση, δεν θα συμπεριλαμβάνονται πλέον η κύρια σύνταξη ΟΓΑ, δεν θα περιλαμβάνονται οι παραπάνω αμοιβές.

Για παράδειγμα ένας αγρότης με συνολικό εισόδημα 8.000 ευρώ εκ των οποίων τα 5.000 ευρώ είναι από σύνταξη του ΟΓΑ και οι 3.000 από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, τα 5.000 ευρώ θα είχαν έκπτωση φόρου από 1.900 έως 2.100 ευρώ, ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη του φορολογούμενου, και το οποίο κλιμακώνεται από 8.636 έως 9.545 ευρώ, και τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ θα φορολογούνταν ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα από το πρώτο ευρώ.

 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στο: www.emvolos.gr

Διευκρινίσεις του ΟΓΑ για τους δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων

ΟΓΑ

«Οι αιτήσεις Α21 των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων που θα υποβληθούν, μετά την 30ή Ιουνίου 2017, θα επεξεργαστούν και θα ελεγχθούν στη συνέχεια, ενόψει της πληρωμής της επόμενης Γ΄ δόσης» διευκρινίζει η διοίκηση του ΟΓΑ, η οποία ενημέρωσε τους δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων ότι ο Οργανισμός, ενόψει της πληρωμής της Β΄ δόσης 2017, έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί, όσες αιτήσεις Α21 θα υποβληθούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (taxisnet), μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

 

«Στους δικαιούχους των οικογενειακών επιδομάτων, των οποίων οι αιτήσεις Α21 πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων και θα υποβληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, θα καταβληθούν τα δικαιούμενα ποσά με την πληρωμή της Β΄ δόσης 2017» αποσαφηνίζει η διοίκηση του ΟΓΑ.

 

Προέλευση: www.emvolos.gr

Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση Απόφασης Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

soil
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αρ. ΑΔΑ: 7ΞΥ84653ΠΓ-90Υ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 130/5917/18-01-2017 Πρόσκληση αιτήσεων στήριξης όπως ισχύει.

Στην ανωτέρω Απόφαση περιλαμβάνεται αναλυτικά η συνολική κατάταξη δικαιούχων ανά γεωγραφική περιοχή-Περιφέρεια, με ξεχωριστή καταχώριση δικαιούχου ανά Δράση καθώς και το μέγιστο συνολικό ποσό ένταξης δικαιούχου για το συνολικό χρόνο των δεσμεύσεων του Μέτρου 11.

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr ), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr)

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων του εν λόγω Μέτρου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι τριών εκατομμυρίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακόσια εξήντα τριών ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (223.058.463,48€), επιμερισμένο:

 • για τη δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», στο ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (75.364.746,33 €) και
 • για τη δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», στο ποσό των εκατόν σαράντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (147.693.717,15€)

Επισημαίνεται ότι :
α) Οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημέρες από την δημοσιοποίηση του πίνακα δικαιούχων, δηλαδή και την 22α Ιουνίου 2017.
β) Σε ότι αφορά στην τροποποίηση πράξεων (συμπεριλαμβανομένων των μεταβιβάσεων) και στην υποχρέωση σύμβασης με Γεωπόνο Σύμβουλο, θα ακολουθήσει άμεσα εγκύκλιος.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση

Αύξηση 2% στις άμεσες ενισχύσεις θα υπάρξει στο προϋπολογισμό του 2018 της ΕΕ

europe

Το Ευρωπαϊκό σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 προβλέπει αύξηση 2% των δαπανών στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ.

Το Ευρωπαϊκό σχέδιο προϋπολογισμού που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες, στις 30 Μαΐου προτείνει αύξηση 2% του πρώτου πυλώνα, σε σύγκριση με το 2017, που αντιστοιχεί στις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς της ΕΕ. Το συνολικό ποσό θα φτάσει στα 43,5 δισεκ. ευρώ το 2018.

Η αύξηση αυτή είναι μέρος μιας συνολικής αύξησης του 8,1% του προϋπολογισμού της ΕΕ σε πιστώσεις πληρωμών ( χρήματα που πραγματικά θα καταβληθούν το 2018) και 1,4% σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ( χρήματα που μπορεί να δεσμευθούν από συμβάσεις  το 2018). Η διαφορά μεταξύ των δύο εξηγείται από το γεγονός ότι πολλά επενδυτικά προγράμματα που άργησαν να αρχίσουν, θα φθάσουν σε ταχύτητα πλεύσης μέσα στο 2018, τα οποία απαιτούν επαρκή χρηματοδότηση ξεκλειδώματος.

Η ΚΑΠ αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% του προϋπολογισμού της ΕΕ.

 

Προέλευση: www.emvolos.gr

ΒΕΡΟΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ VENUS GROWERS: Πρόσληψη προσωπικού

Venus

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία,

Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας η της βεβαίωσης απόδοσης),

Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),

Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),

Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας εργαζομένων σε εργοστάσια

υγειονομικού ενδιαφέροντος

Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς σε φωτοτυπία (πρώτο το όνομα του εργαζόμενου),

Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή κινητής τηλεφωνίας)

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:

– Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:

– ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,

– ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΚΑΙ β)

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΛΑΡΚ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ : Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ή βεβαίωση αναγγελίας

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2331023311, εσωτερικό 141, 146,147 για το εργοστάσιο της Βέροιας και 2333026220 για το εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας.

 

Πυροσβεστική: Προειδοποίηση προς πολίτες μετά από πυρκαγιά

fire in the forest

Αυστηρή προειδοποίηση και υπενθύμιση προς όλους τους πολίτες, απευθύνει η Πυροσβεστική, με αφορμή τη σύλληψη 36χρονου στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος έβαλε φωτιά σε δασική έκταση, καθώς… έψηνε παϊδάκια.

Ο 36χρονος Κ.Δ., συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, στην περιοχή Κρύα Βρύση του δήμου Αλεξανδρούπολης, για εμπρησμό από αμέλεια σε αγροτοδασική έκταση, συνεπεία χρήσης υπαίθριας ψησταριάς με κάρβουνα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Π.Σ. αναφέρει:

«Ενημερώνουμε το κοινό ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κατά την αντιπυρική περίοδο η εν λόγω δραστηριότητα, από την οποία πέρα από την ζημιά που θα προκαλέσει θα προκύψουν και σοβαρές ποινικές ευθύνες για τον υπαίτιο.

Ειδικότερα:

α) Υπενθυμίζεται ότι κατά τους θερινούς μήνες δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές εντός των δασών ή σε χώρους όπου υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά.

β) Η πρόκληση πυρκαγιάς αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 264, 265 και 266 του Ποινικού Κώδικα».

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ε.Λ.Γ.Α. – Βεβαιώσεις, αιτήσεις – οδηγίες

ΕΛΓΑ

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ε.Λ.Γ.Α. – Βεβαιώσεις, αιτήσεις – οδηγίες

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε όλους τους αγρότες – ασφαλισμένους ΕΛ.Γ.Α., στο προσωπικό ΕΛ.Γ.Α. καθώς και στους συνεργάτες του (ανταποκριτές και οριοδείκτες) με στόχο την άμεση έκδοση και εκτύπωση χρήσιμων εντύπων και βεβαιώσεων που αφορούν στον ΕΛΓΑ και συγκεκριμένα:

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.Γ.Α.

 • α) Βεβαίωση Αποδοχών Τακτικού / Εποχικού Προσωπικού
 • β) Βεβαίωση Αποδοχών Γεωτεχνικών Δημοσίου / Μελών Δ.Σ.

ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛ.Γ.Α.

 • α) Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, για φορολογική χρήση
 • β) Ασφαλιστική ενημερότητα
 • γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛ.Γ.Α.
 • δ) Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για φορολογική χρήση
 • ε) Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Φυτικής Παραγωγής ΕΛ.Γ.Α.
 • στ) Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Ζωικού Κεφαλαίου ΕΛ.Γ.Α.
 • ζ) Ανάλυση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ-ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛ.Γ.Α.

 • α) Βεβαίωση αποδοχών ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., για φορολογική χρήση
 • β) Βεβαίωση αποδοχών οριοδείκτη ΕΛ.Γ.Α., για φορολογική χρήση
 • γ) Ανάλυση αμοιβών ανταποκριτή, για ενημέρωση ανταποκριτών

Για την σύνδεση σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛ.Γ.Α., χρησιμοποιείστε το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης στις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ (TAXISnet).

Επίσης, για την έκδοση των ανωτέρω χρήσιμων εντύπων και βεβαιώσεων ΕΛ.Γ.Α. μπορείτε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο ΚΕΠ της περιοχής σας.

Για την προστασία σας, φροντίστε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες με σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης. Για να δείτε τι πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιείτε και για να εντοπίσετε τυχών νεότερες εκδόσεις που διορθώνουν κενά ασφαλείας, μπορείτε να επισκεφτείτε αυτή την σελίδα.

Προσοχή! Οι κωδικοί πρόσβασης είναι προσωπικοί και σε καμία περίπτωση δεν θα ζητηθούν από εργαζόμενους του οργανισμού!
 

Προέλευση: Ε.Λ.Γ.Α.

Tο πρώτο εργοστάσιο που «ρουφά» διοξείδιο από την ατμόσφαιρα και το στέλνει σε θερμοκήπια με λαχανικά

εργοστάσιο-που-«ρουφά»-διοξείδιο

Άρχισε να λειτουργεί στην Ελβετία το πρώτο εργοστάσιο που «ρουφά» διοξείδιο απευθείας από την ατμόσφαιρα (και το στέλνει σε θερμοκήπια με λαχανικά)

Η πρώτη στον κόσμο βιομηχανική ομάδα που απορροφά διοξείδιο του άνθρακα απευθείας από την ατμόσφαιρα, μόλις τέθηκε σε λειτουργία στην Ελβετία. Το γεγονός αναμένεται να αναζωπυρώσει το δημόσιο διάλογο -και την επιστημονική διαμάχη- κατά πόσο η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση της κλιματικής αλλαγής.

Το εργοστάσιο της Climeworks AG κοντά στη Ζυρίχη είναι το πρώτο που αφαιρεί άμεσα το διοξείδιο από τον αέρα και μετά το πουλάει σε ενδιαφερόμενους αγοραστές. Η μονάδα, σύμφωνα με το «Science», μπορεί να αποσπάσει περίπου 900 τόνους διοξειδίου από την ατμόσφαιρα σε ετήσια βάση, ποσότητα που ισοδυναμεί με τις εξατμίσεις 200 αυτοκινήτων. Είναι αξιοσημείωτο ότι το αφαιρούμενο «αέριο του θερμοκηπίου» καταλήγει μέσω υπόγειου αγωγού σε πραγματικά θερμοκήπια της εταιρείας Gebruder Meier Primanatura AG, όπου χρησιμοποιείται για την αναγκαία άνοδο της θερμοκρασίας και την καλλιέργεια λαχανικών όπως ντοματών και αγγουριών.

Αν και η αφαιρούμενη από τον αέρα ποσότητα διοξειδίου δεν είναι μεγάλη, σύμφωνα με την Climeworks αποτελεί ένα πρώτο βήμα για το φιλόδοξο στόχο της να «ρουφήξει» το 1% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου μέσω μονάδων τέτοιας τεχνολογίας ανά τον κόσμο. Βέβαια, για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να κατασκευασθούν περίπου 250.000 παρόμοια εργοστάσια, πράγμα όχι εύκολο (ειδικά μετά την απόφαση του Τραμπ για απόσυρση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή…).

Οι οραματιστές ιδρυτές της Climeworks (που δημιουργήθηκε το 2009, όταν ακόμη ήσαν μεταδιδακτορικές ερευνητές) ευελπιστούν ότι το αφαιρούμενο διοξείδιο θα βρει μια πληθώρα χρήσεων πέρα από τα αγροτικά θερμοήπια, όπως στη βιομηχανία ποτών για την παραγωγή αναψυκτικών με ανθρακικό. Η πρώτη μονάδα θα λειτουργήσει πιλοτικά για τρία χρόνια, ώστε να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα και να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές, προκειμένου η τεχνολογία να αξιοποιηθεί σε μεγαλύτερα εργοστάσια.

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο στο emvolos.gr