σταφύλια

Από τη Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι όσοι αμπελοκαλλιεργητές ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο μέτρο πρώιμης συγκομιδής (άρθρ.47 του Καν.(ΕΕ)αριθμ.1308/2013),θα πρέπει να προσέλθουν στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Π.Ε. και να υποβάλλουν αίτηση από 22-04-2021 έως 29-4-2021.

Πρώιμη συγκομιδή είναι η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής σε ολόκληρα όμως αμπελοτεμάχια, ώστε η παραγωγή του εν λόγω αμπελοτεμαχίου να είναι μηδενική.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).

2. Αντίγραφο Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2020, στην οποία είναι καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη.

3. Φωτοτυπία 2 όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ή φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου.

5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

6. Δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής, τουλάχιστον των 2 προηγούμενων χρόνων της υποβολής της αίτησης (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).

Η ελάχιστη έκταση του αμπελοτεμαχίου να είναι 1 στρέμμα, ο παραγωγός να μην έχει παράνομες εκτάσεις και το αμπελοτεμάχιο να έχει φυτευθεί πριν από το έτος 2018.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο : https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts