Ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Σχετικά με την 1η κατανομή Εθνικού Αποθέματος 2022 ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει τα εξής:

1. Για πρώτη φορά έγινε κατανομή Εθνικού Αποθέματος σε αιτούντες όπως προβλέπει ο κοινοτικός κανονισμός, χωρίς να γίνει γραμμική μείωση στους ήδη κατόχους δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Αυτό έγινε κατορθωτό διότι αξιοποιήθηκαν τα σημαντικά αδιάθετα ποσά από γραμμικές μειώσεις προηγούμενων ετών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κατανομής Εθνικού Αποθέματος 2018, όπου παρά το ότι υπήρχε αδιάθετο ποσό προς κατανομή 18 εκ ευρώ, που είχε συσσωρευτεί από διάφορες πηγές, την ίδια χρονιά έγινε αδικαιολόγητη γραμμική μείωση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2018 κατά 2% (21 εκ ευρώ).

Συνεπώς, ενώ η τελική κατανομή του Εθνικού Αποθέματος 2018 ανήλθε στα 18 εκ ευρώ είχε σαν αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιηθούν 21 εκ ευρώ περίπου, τα οποία είχαν αφαιρεθεί με την αχρείαστη γραμμική μείωση του 2% στα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης των παραγωγών.

2. Οι πηγές τροφοδοσίας του Εθνικού Αποθέματος 2022 είναι:

α) τα σημαντικά αδιάθετα ποσά από το 2018 και μετά,

β) τα ποσοστά παρακράτησης από τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης,

γ) τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που δεν ενεργοποιήθηκαν για δύο συνεχόμενα χρόνια,

δ) επιστροφές κατανομής Εθνικού Αποθέματος από όσους τους κατανεμήθηκαν και δεν μπόρεσαν να τα αξιοποιήσουν,

ε) ανακτήσεις Εθνικού Αποθέματος προηγούμενων ετών μετά από ελέγχους στους οποίους αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε νόμιμη κατοχή των εκτάσεων που δηλώθηκε την χρονιά υποβολής της αίτησης (στην πλειοψηφία τους οι εκτάσεις αυτές αφορούσαν μεγάλους βοσκοτόπους που δηλώνονταν σε καλή γεωργική κατάσταση χωρίς ζώα).

3. Με τις Αιτήσεις ΟΣΔΕ 2022 υποβλήθηκαν 37.792 αιτήματα κατανομής Εθνικού Αποθέματος που αφορούσαν είτε νεοεισερχόμενους το 2022 και νέους σε ηλικία γεωργούς, είτε κατόχους ήδη δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για προσαύξηση της αξίας των δικαιωμάτων. Για την 2η κατηγορία υπήρξε αυξημένος αριθμός υποβολής αιτημάτων επειδή πολλοί θεώρησαν ότι το 2022 ήταν η τελευταία μεταβατική χρονιά πριν την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και πιθανά θα μπορούσαν να γίνουν αποδέκτες κατανομής, ανεξάρτητα εάν ήταν δικαιούχοι ή όχι.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.etheas.gr

Recommended Posts