Με «οδηγό» τους κανόνες που ίσχυσαν στην προηγούµενη προκήρυξη κι οδήγησαν σε ένα ποσοστό ενεργοποίησης 87%, που αποτελεί ρεκόρ, θα κινηθεί η νέα πρόσκληση για τα εµβόλιµα σχέδια βελτίωσης, ύψους 230 εκατ. ευρώ, για την οποία η δηµοσίευση για δηµόσια διαβούλευση θα επιδιωχθεί να γίνει εντός του έτους και η προκήρυξη σε λίγες εβδοµάδες, πιθανότατα στις αρχές του 2023.

 

Στις αναφορές αυτές προέβη ο προϊστάµενος της µονάδας επενδύσεων του ΥπΑΑΤ, Θύµιος Τσιατούρας, µιλώντας σε εκδήλωση για τις αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΑΠ στον εγχώριο αγροτικό τοµέα και οργάνωσε το υπουργείο, την Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου, στο Πολύκαστρο του Κιλκίς.

Αν και ο «µπούσουλας» δεν θα αλλάξει δραµατικά από το πετυχηµένο µοντέλο της προηγούµενης πρόσκλησης, ο υπηρεσιακός εκπρόσωπος του ΥπΑΑΤ ανέφερε πως στην επικείµενη bonus προκήρυξη, όπως την ονόµασε, στο καθεστώς των ανώτατων επιλέξιµων τιµών θα µπουν και τα παρελκόµενα, ενώ για τη βαθµολόγηση θα λαµβάνονται υπόψη και καλλιέργειες όπως το ρύζι και το καλαµπόκι, αλλά και η βοοτροφία και η χοιροτροφία και αν ο υποψήφιος είναι µέλος συλλογικού σχήµατος. Παρότρυνε µάλιστα τους παριστάµενους αγρότες και κτηνοτρόφους που είχαν γεµίσει την αίθουσα της εκδήλωσης να µην τσιγκουνευτούν πόρους και να στήσουν δυνατές συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες να καθοδηγούνται από επαγγελµατίες διαχειριστές, διότι «αν προσπαθήσετε να σταθείτε µόνοι σας θα είναι δύσκολα τα πράγµατα».

Αναλύοντας λεπτοµέρειες για το πρόγραµµα των σχεδίων βελτίωσης, ο κ. Τσιατούρας επανέλαβε πως επιλέξιµοι όλοι όσοι είναι γραµµένοι επαγγελµατίες στο µητρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων, όσοι έχουν εγκριθεί στο µέτρο 6.1 και θα είναι και οι επιλαχόντες, οι οποίοι θα παίρνουν και την ίδια βαθµολογία µε τους εγκεκριµένους.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts