καλλιέργεια, ρίγανης, φαρμακευτικού φυτού

Με σταθερά βήματα συνεχίζεται η προώθηση ενός συλλογικού τρόπου ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα στον Δήμο Τρικκαίων. Πρόκειται για την συγκρότηση επιχειρησιακής ομάδας και την υποβολή πρότασης σε αγροτικό πρόγραμμα, που αφορά σε καλλιέργεια ρίγανης ως φαρμακευτικού φυτού με τη βοήθεια της τεχνολογίας και, ουσιαστικά, τη γεωργία ακριβείας.

Η πρόταση έχει τίτλο «Βελτίωση της απόδοσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγόμενης Ρίγανης» και υποβλήθηκε στο ΠΑΑ 2014-2020.

Εχει προϋπολογισμό 145.000€ και εξυπηρετεί τρεις βασικούς στόχους:
– την εξειδίκευση στην πράξη όλων των πρωτοβουλιών που πήρε ο Δήμος Τρικκαίων από το 2014, για να προωθήσει την καινοτομία στην καλλιέργεια φαρμακευτικών φυτών στον Κόζιακα.Ηδη, εξάλλου, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή μετέχει σε πρόγραμμα στα Τρίκαλα, μαζί με το Πανεπιστήμιο Rutgers των ΗΠΑ, συμβουλεύοντας δωρεάν επί τριετία, παραγωγούς στα χωριά του Κόζιακα.

– τη δημιουργία μιας καλής πρακτικής, που θα ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα στον Δήμο Τρικκαίων και ειδικά τους νέους αγρότες
– την εφαρμογή των δεκάδων τεχνολογικών λύσεων στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, με λιγότερο κόστος και μεγαλύτερο οικονομικό όφελος.

Αυτοί οι στόχοι συγκλίνουν σε μία βασική δράση στα χωριά του Δήμου Τρικκαίων: να παραμείνει ο νέος αγρότης στον τόπο του, αποκτώντας ένα brand name γύρω από τον πρώτο γιατρό της ανθρωπότητας, τον Ασκληπιό. Εξάλλου η πρόταση, είναι η φυσική συνέχεια όλων των σχετικών δράσεων που από το 2014  υλοποιεί ο Δήμος:
– επιστημονική αναγνώριση της αξίας των φαρμακευτικών φυτών του Κόζιακα
– συνεργασίες με νέους αγρότες
– τεχνογνωσία από αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα
– δημιουργία Ψηφιακού Ασκληπιείου
– χρήση νέας τεχνολογίας

Έτσι, η πρόταση, που υποβλήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2018, αφορά στην «εισαγωγή και ενσωμάτωση της γεωργίας ακριβείας στην καλλιέργεια της ρίγανης με παράλληλη επιλογή και πιλοτική εγκατάσταση τοπικού, από το όρος Κόζιακας, πολλαπλασιαστικού υλικού υψηλής ποιότητας και δημιουργία μητρικής φυτείας κατάλληλων φυτών υψηλών επιδόσεων».
Σε απλά ελληνικά, αυτό σημαίνει:

  1. Συνεργασία φορέων και ιδιωτών για τη δημιουργία της Επιχειρησιακής Ομάδας PROREGANO: e-trikala ΑΕ, ΟΜΕΚ , αγροτικός συνεταιρισμός «Η Ένωση», «Βοτανικός Κήπος» και δύο ιδιώτες.

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια σε www.agrocapital.gr

Recommended Posts