γεωργία, αγρότης, τροπολογία, φορολογία

Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που ενσωματώνεται η αναδιανεμητική ενίσχυση συνολικού ύψους 170 εκατ. ευρώ στις πληρωμές των αγροτών, με εν δυνάμει δικαιούχους 335.000 κατόχους αγροτικής εκμετάλλευσης, ενώ απαιτείται προσοχή για όσους δηλώνουν στρέμματα σε περισσότερο των μία αγρονομικών περιφερειών στην έννοια του «ισοδύναμου στρέμματος»

 

 

Σημειώνεται πως σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα Τετάρτη 19 Ιουλίου, αναμένεται να δημοσιευτεί η σχετική εγκύκλιος του ΟΣΔΕ 2023 που θα ενσωματώνει τις οδηγίες υποβολής αίτησης και τους όρους ενίσχυσης για βασική, αναδιανεμητική και ενίσχυση νεαρών αγροτών. Για τα καθεστώτα των eco-schemes και τις συνδεδεμένες, η σχετική εγκύκλιος θα εκδωθεί έως την ερχόμενη Παρασκευή 21 Ιουλίου.

Ακολουθούν παραδείγµατα για τη λήψη της αναδιανεμητικής:

Παράδειγµα 1: Παραγωγός διαθέτει 30 στρέµµατα αροτραία, 10 στρέµµατα µόνιµη καλλιέργεια και 40 στρέµµατα βοσκότοπου. Πολλαπλασιάζοντας τα αντίστοιχα στρέµµατα µε τους παραπάνω συντελεστές προκύπτουν: 46,5 ισοδύναµα στρέµµατα στα αροτραία (30 επί 1,55), 42,5 ισοδύναµα στρέµµατα στις µόνιµες (10 επί 4,25) και 40 ισοδύναµα στρέµµατα στα βοσκοτόπια (40 επί 1). Σύνολο 129 ισοδύναµα στρέµµατα. Άρα η εκµετάλλευση αυτή δικαιούται να πάρει αναδιανεµητική ενίσχυση ύψους 1.238 ευρώ διότι τα ισοδύναµα στρέµµατά της είναι λιγότερα από 171.

Παράδειγµα 2: Αγρότης µε 90 στρµ. αροτραίες και 8 στρέµµατα δέντρα. ∆εν θα λάβει αναδιανεµητική, καθώς τα ισοδύναµα στρέµµατα είναι ίσα µε 173,5 (βλ. παράδειγµα 1 για υπολογισµό).

Παράδειγµα 3: Κτηνοτρόφος µε 160 στρέµµατα βοσκότοπο και έναν µικρό ελαιώνα 3 στρεµµάτων χάνει τα 2.720 ευρώ της αναδιανεµητικής που θα λάµβανε λόγω αυτών των 3 στρεµµάτων ελαιώνα καθώς έχει 172,75 ισοδύναµα στρέµµατα.

Παράδειγµα 4: Παραγωγός διαθέτει 50 στρέµµατα ζωοτροφές και 60 στρέµµατα βοσκότοπου. Θα λάβει αναδιανεµητική 1.752 ευρώ καθώς τα ισοδύναµα στρέµµατα είναι 137,5.

Παράδειγµα 5: Παραγωγός διαθέτει 15 στρέµµατα ακτινίδια και 50 στρέµµατα καλαµπόκι. Θα λάβει αναδιανεµητική 864 ευρώ καθώς τα ισοδύναµα στρέµµατα είναι 141,5.

Τα ποσά της αναδιανεµητικής και το σενάριο για συν 25%

Τα ποσά προσδιορίζονται σε 13,8 ευρώ το στρέµµα για τις αροτραίες, 11,6 ευρώ το στρέµµα για τις δενδρώδεις και στα 17,7 ευρώ το στρέµµα για τα βοσκοτόπια. Λόγω υποαπορρόφησης των κονδυλίων στο νέο πρασίνισμα, τα εν λόγω ποσά μπορεί να αναδιαμορφωθούν στο συν 25%.

Για ΟΣΔΕ μόνο σε μία αγρονομική περιφέρεια

Τα παραπάνω αφορούν µόνο εκείνους που δηλώνουν στρέµµατα σε παραπάνω από µία αγρονοµικές περιφέρειες. Για τους υπόλοιπους ισχύουν τα όρια:

-Αροτραίων καλλιεργειών: Ελάχιστη έκταση 20 στρµ., µέγιστη 110.

-Μονίµων καλλιεργειών: Ελάχιστη έκταση 10 στρµ., µέγιστη 40.

-Βοσκοτόπων: Ελάχιστη έκταση 10 στρµ., µέγιστη 170.

Προέλευση Άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts