Η παρέμβαση Π1-31.1 «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών» θεωρείται μία μορφή συνδεδεμένης επιδότησης, καθώς ο αγρότης κατοχυρώνει δικαίωμα επιδότησης μόνο και μόνο από τη σπορά συγκεκριμένης καλλιέργειες και ποικιλίας σε ορισμένες περιπτώσεις

 

Η εκμετάλλευση των eco-schemes θα μπορούσε να αποτελέσει μία δίοδο ώστε να παρακαμφθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έγκριση ορισμένων συνδεδεμένων ενισχύσεων από την ΕΕ. Παράλληλα υπάρχουν και όρια στον προϋπολογισμό για το καθεστώς των συνδεδεμένων.
Εντύπωση πάντως προκαλεί πως ειδικά για τα όσπρια ουσιαστικά το ΥΠΑΑΤ έχει προβλέψει σχεδόν την πλειοψηφία των ποικιλιών να λαμβάνει τη σχετική επιδότηση πρασινίσματος, συν τη συνδεδεμένη. Υπό αυτό το πρίσμα θα μπορούσαν οι αρμόδιες αρχές να ανοίξουν ένα παράθυρο ενίσχυσης για τους ελαιώνες (όπως π.χ έκαναν με τους μνημειακούς στα νησιά του Ιουνίου με 15 ευρώ το στρέμμα) θέτοντας όρους όπως για παράδειγμα τις αποστάσεις φύτευσης, να είναι ξερικοί κ.ο.κ.
Έτσι επιτυγχάνεται και η ενίσχυση ενός μεγάλου μέρος της ελαιοπαραγωγής της χώρας και η μέγιστη απορρόφηση των eco-schemes. Ενδιαφέρον θα έχει πάντως η τροποποίηση των κανόνων της νέας ΚΑΠ, οι οποίοι θα ισχύσουν από το 2024. Πάντως τα 60 ευρώ το στρέμμα για να καλλιεργεί κάποιος τσουκνίδα, μοιάζουν σαν πρόκληση όταν η συνδεδεμένη σίτου είναι στα 10 ευρώ.

Περίπλοκη η πλειοψηφία των νέων eco-schemes
Η παρέµβαση Παρέµβαση «Χρήση ανθεκτικών και προσαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών» και η «∆ιατήρηση της Βιολογικής Γεωργίας» αναµένεται να συγκεντρώσουν το µεγαλύτερο µέρος της ζήτησης για κονδύλια eco-schemes (σύνολο 425 εκατ. ευρώ). Όλες τις υπόλοιπες δράσεις, εφόσον µπορεί προφανώς να ενταχθεί στις παραπάνω, αναµένεται να τις αποφύγει η πλειοψηφία των αγροτών και κτηνοτρόφων καθώς όχι µόνο η επιδότηση είναι σχετικά µικρή, αλλά και χαρακτηρίζονται αρκετά περίπλοκες στην εφαρµογή.

 

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts