τρακτέρ, χωράφι

Η έγκριση και των 28 στρατηγικών σχεδίων (ένα για κάθε χώρα της ΕΕ και δύο για το Βέλγιο) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηματοδοτεί την έναρξη της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, η οποία έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου 2023.

 

Χρηματοδότηση ύψους 264 δισ. ευρώ από την ΕΕ θα στηρίξει τους Ευρωπαίους γεωργούς κατά τη μετάβαση προς έναν βιώσιμο και ανθεκτικό γεωργικό τομέα και θα συμβάλει στη διατήρηση της ζωτικότητας και της ποικιλομορφίας των αγροτικών περιοχών.

Η συγχρηματοδότηση και η συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση θα ανεβάσουν τον συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό που προορίζεται για τους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες σε 307 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027.

Άλλα προγράμματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΓΠ αλλά εκτός των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, όπως το πρόγραμμα POSEI για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία και τα προγράμματα προώθησης, θα επωφεληθούν από πρόσθετη χρηματοδότηση της ΕΕ ύψους 6 δισ. ευρώ.

Μια πιο δίκαιη ΚΓΠ

Όλα τα στρατηγικά σχέδια στηρίζουν το βιώσιμο γεωργικό εισόδημα και την ανθεκτικότητα του γεωργικού τομέα ως βασικό στόχο. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα της παρεχόμενης στήριξης:

  • Οι άμεσες ενισχύσεις της ΚΓΠ εξακολουθούν να αποτελούν δίχτυ ασφαλείας για τους γεωργούς. Περίπου 20 δισ. ευρώ βασικής εισοδηματικής στήριξης θα διανέμονται ετησίως στους επιλέξιμους γεωργούς. Ωστόσο, η στήριξη αυτή εξαρτάται από την εφαρμογή ενισχυμένων βασικών προτύπων καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΓΠΚ) από τους γεωργούς. Τα πρότυπα ΚΓΠΚ αναμένεται να καλύψουν σχεδόν το 90% των γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ.
  • Η νέα ΚΓΠ θα κατευθύνει υψηλότερο επίπεδο δημόσιας στήριξης σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο. Οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε 25 χώρες της ΕΕ θα λάβουν υψηλότερη εισοδηματική στήριξη χάρη σε αναδιανεμητική ενίσχυση ύψους 10,6 % του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων. Το ποσό αυτό θα ανέρχεται σε 4 δισ. ευρώ ετησίως. Τούτο είναι 2,5 φορές μεγαλύτερο από τις αναδιανεμητικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της τρέχουσας ΚΓΠ (2014-20), τις οποίες εφαρμόζουν μόνο δέκα κράτη μέλη.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.etheas.gr

Recommended Posts