βαμβάκι

Μισογεµάτη αναµένεται να φτάσει στα χέρια των δικαιούχων το 2023 η Κάρτα του Αγρότη, λόγω των θεµελιωδών αλλαγών στα ποσά και τα καθεστώτα των άµεσων ενισχύσεων.

 

Είναι δεδοµένο πως οι Τράπεζες δεν θα µπορέσουν όπως έγινε φέτος το Φλεβάρη, να βασιστούν επαρκώς στα δεδοµένα περασµένων αιτήσεων ΟΣ∆Ε για να «φορτίσουν» την Κάρτα, καθώς το ιστορικό επιδοτήσεων του 2022 δεν θα ισχύει σε καµία περίπτωση ούτε κατά προσέγγιση το 2023. Πρώτον λόγω της οριζόντιας µείωσης κατά 22% στη βασική ενίσχυση (δικαιώµατα), δεύτερον λόγω της σύγκλισης και τρίτον λόγω της κατάργησης του πρασινίσµατος όπως το ήξεραν οι αγρότες. Άλλωστε, τα πιστωτικά ιδρύµατα προφανώς, δεν θα έχουν τον τρόπο να γνωρίζουν ποιες δράσεις από το νέο πρασίνισµα θα µπορεί να κάνει ο δικαιούχος και θα δηλώσει στο ΟΣ∆Ε του 2023.

Ως εκ τούτου, εφόσον η Κάρτα του Αγρότη βγει πριν τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε ως είθισται τα τελευταία χρόνια, τότε αυτή αναµένεται να ενσωµατώνει µόνο τη βασική ενίσχυση και αυτή µειωµένη. Μένει να φανεί αν θα υπάρξει η βούληση για να βρεθεί κάποια φόρµουλα, προκειµένου να φορτίσει η Κάρτα και µε την αναδιανεµητική ενίσχυση. Το άλλο σενάριο, είναι η Κάρτα του Αγρότη να ενεργοποιηθεί µετά τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε και την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων. Σηµειώνεται πως η Κάρτα του Αγρότη φέτος έγινε διαθέσιµη στις αρχές Φεβρουαρίου και τα έτη 2021 και 2020 στα µέσα Μαρτίου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts