σταρι

Την ώρα που στη χώρα μας…παλεύουν για να βάλουν σε μια τάξη τις εφαρμοστικές της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στην σύνοδο των υπουργών Γεωργίας στις 26-27 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, θα βάλουν μπρος τις συζητήσεις για μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2027.

 

Κατά τη διάρκεια του γεύματος την Τρίτη 27 Ιουνίου, οι υπουργοί θα συζητήσουν ανεπίσημα, όπως λέει η σχετική ανακοίνωση των Βρυξελλών αναφορικά με την ατζέντα των θεμάτων της Συνόδου, για την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2027.

Στα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξη τους Συμβουλίυο Γεωργίας και Αλιείας στις 26-27 Ιουνίου:

Γεωργία
i) Ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων. Μετά την παρουσίαση έκθεσης προόδου από τη σουηδική Προεδρία, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την πρόταση κανονισμού σχετικά με την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (SUR).
ii) Από το αγρόκτημα στο πιάτο (γενικές πληροφορίες).

iii)Θέματα γεωργίας που συνδέονται με το εμπόριο. Με βάση ενημέρωση από την Επιτροπή, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για γεωργικά ζητήματα που αφορούν το εμπόριο.

Αλιεία

i)Κοινή αλιευτική πολιτική και αλιευτικές δυνατότητες για το 2024. Οι υπουργοί θα συζητήσουν για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2024.

ii) Διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων της ΕΕ (γενικές πληροφορίες).

iii) Βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: Τρέχουσα κατάσταση και κατευθύνσεις για το 2024 (ανακοίνωση της Επιτροπής).

iv) Βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. Το Συμβούλιο θα επιδιώξει να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την αλιευτική πολιτική, με έμφαση σε έναν βιώσιμο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Στα διάφορα της Συνόδου και η ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», όπου η Προεδρία θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των τομέων της υγείας των ζώωνκαι της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία».

Επίσης, η προεδρεία Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την πορεία των εργασιών όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις για τις γεωγραφικές ενδείξεις, το δίκτυο δεδομένων για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων(ΔΔΒΓΕ) και τους κανόνες επισήμανσης των βιολογικών τροφών για ζώα συντροφιάς.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts