Τετραπλασιάστηκαν οι εκτάσεις σε Πορτογαλία και Κροατία

 

Αυξημένη εμφανίζονται οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για Βιολογική Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε από τα 14,5 εκατ. εκτάρια το 2020 στα 15,9 εκατ. εκτάρια το 2021, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 9,9% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μεταξύ 2012 και 2021 η έκταση που αφιερώθηκε στη βιολογική γεωργία αυξήθηκε σχεδόν σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω εκτάσεις σχεδόν τετραπλασιάστηκαν στην Πορτογαλία (+238%) και στην Κροατία (+282%). Ραγδαία ήταν επίσης η αύξηση στη Γαλλία (+169%) ενώ επίσης υπερδιπλασιάστηκε στην Ουγγαρία (+125%) και στη Ρουμανία (+101%).

Τα υψηλότερα ποσοστά περιοχών βιολογικής Γεωργίας στο σύνολο της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στην Αυστρία (26% το 2020) στην Εσθονία (23% το 2021) και στη Σουηδία (20% το 2021). Αντίθετα το μερίδιο της βιολογικής Γεωργίας ήταν κάτω του 5% σε έξι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2021 με τα χαμηλότερα μερίδια να εντοπίζονται στην Βουλγαρία (1,7%) και στη Μάλτα (0,6%).

 

Recommended Posts