σταφύλια, αμπελουργία, αγρότες, βάρος

Μπορεί ο ΟΓΑ να αποτελεί εδώ και καιρό «παρακλάδι» του ΕΦΚΑ όµως όπως αποδεικνύεται αρνείται πεισµατικά και σε βάρος χιλιάδων αγροτών, και δη νεοεισερχόµενων,να εφαρµόσει σηµαντικές αποφάσεις του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η τάση ανεξαρτητοποίησής του έχει οδηγήσει σε απόγνωση όσους ξεκινούν αγροτική δραστηριότητα, υποβάλουν τα χαρτιά τους για ασφάλιση αλλά ενηµερώνονται (από τον πρώην ΟΓΑ) ότι θα θεωρούνται επαγγελµατίες αγρότες µετά από 3 µε 4 χρόνια.

Αυτό, σύµφωνα µε όσα εξηγεί στην Agrenda o µελετητής και σύµβουλος επιχειρήσεων, Μ. Αντωνόπουλος, συµβαίνει διότι ο πρώην κύριος φορέας ασφάλισης των αγροτών δεν εφαρµόζει την εγκύκλιο 44 , που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ την 28/09/2018 σύµφωνα µε την οποία όταν «κάποιος έχει κάνει έναρξη εργασιών ως αγρότης – είτε ειδικού, είτε κανονικού καθεστώτος- θεωρείται ασφαλισµένος από την 1η ηµέρα του µήνα που έκανε έναρξη εργασιών, και αν κάποιος έχει υποβάλλει απογραφικό, το ίδιο θεωρείται ασφαλισµένος ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις υπαγωγής, που δύναται να κρίνονται σε µεταγενέστερο χρόνο. Μάλιστα σε άλλο σηµείο, η εγκύκλιος λέει θα καθοριστούν οι εισφορές, από αυτή την ηµεροµηνία. Με λίγα λόγια- όποιος προσκοµίσει στον ΕΦΚΑ, έναρξη εργασιών απογραφικό η και τα δύο, πρέπει να πάρει αριθµό µητρώου ασφαλισµένου. Και εφόσον πληροί και τα υπόλοιπα κριτήρια, εισοδήµατα αγροτικά, ΟΣ∆Ε, κλπ, να µπορεί να πάρει βεβαίωση από το ΚΕΠΠΥΕΛ ως αγρότης επαγγελµατίας», τονίζει στο άρθρο του ο κ. Μιχαλόπουλος.

Στο περίµενε 2 ώς και 5 χρόνια για ασφαλιστική ενηµερότητα

Παρόλα αυτά αυτό που ισχύει, όπως περιγράφει γλαφυρά ο κ. Μιχαλόπουλος είναι τα εξής: «ξεκινάει ο άλλος αγροτική δραστηριότητα, κάνει έναρξη στη ∆ΟΥ, υποβάλλει απογραφικό στον ΟΓΑ (ΕΦΚΑ), δηλώνει ΟΣ∆Ε, και… περιµένει, 2, 3, 4, 5 χρόνια, ανάλογα!

Εν τω µεταξύ είναι

α) ανασφάλιστος

β) δεν µπορεί να λάβει ασφαλιστική ενηµερότητα – αφού δεν είναι ασφαλισµένος,

γ) δεν µπορεί να θεωρηθεί επαγγελµατίας αγρότης – αφού το ΚΕΠΠΥΕΛ για να του δώσει βεβαίωση, πρέπει να είναι ασφαλισµένος…

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια σε agronews.gr

Recommended Posts