Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσει των προβλημάτων στην αμπελοοινική αγορά πολλών περιοχών της ΕΕ.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσει των προβλημάτων στην αμπελοοινική αγορά πολλών περιοχών της ΕΕ.

Στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης του κρασιού, τα κράτη μέλη θα μπορούν πλέον να περιλαμβάνουν απόσταξη κρίσης για να αφαιρέσουν τα αποθέματα οίνου από την αγορά. Παρέχεται επίσης ευελιξία στην εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης του κρασιού, επιτρέποντας την πρώιμη συγκομιδή αυτό το καλοκαίρι και αυξάνοντας το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ για μέτρα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση, την πράσινη συγκομιδή, την προώθηση και τις επενδύσεις.

Όπως υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παραγωγή κρασιού στην ΕΕ αυξήθηκε, κατά 4%, φέτος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα αρχικά αποθέματα ήταν υψηλότερα, κατά 2%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων 5 ετών. Παράλληλα η πτώση της κατανάλωσης κρασιού για την τρέχουσα περίοδο εμπορίας εκτιμάται σε 7% στην Ιταλία, 10% στην Ισπανία, 15% στη Γαλλία, 22% στη Γερμανία και 34% στην Πορτογαλία. Επίσης, οι εξαγωγές κρασιού της ΕΕ, για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2023, ήταν κατά 8,5% χαμηλότερες από το προηγούμενο έτος, συμβάλλοντας στην περαιτέρω αύξηση των αποθεμάτων.

Με την συγκεκριμένη απόφαση θα είναι δυνατή, έως τις 15 Οκτωβρίου 2023, η απόσταξη των ποσοτήτων κρασιού που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, ενώ η παραγόμενη αλκοόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μη διατροφικούς σκοπούς για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να στοχεύσουν το μέτρο απόσταξης κρίσης στις περιοχές ή τα είδη κρασιών με προβλήματα στην αγορά, τα οποία θα προσδιορίζονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως η σημαντική αύξηση των αποθεμάτων ή η μείωση της τιμής και των πωλήσεων. Η οικονομική αντιστάθμιση που θα χορηγηθεί στον οίνο που είναι επιλέξιμος για απόσταξη θα υπολογιστεί με βάση τις πρόσφατες τιμές της αγοράς, με στόχο να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση ή υπεραντιστάθμιση από την εφαρμογή αυτού του έκτακτου μέτρου.

Τα κράτη μέλη αναμένεται να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, έως τις 31 Αυγούστου 2023, τα κριτήρια εφαρμογής αυτού του έκτακτου μέτρου. Επίσης θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμπληρώνουν τη χρηματοδότηση της ΕΕ με διπλασιασμό του ποσού από κονδύλια των εθνικών προϋπολογισμών.

Ακόμη το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ για μέτρα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση, την πρώιμη συγκομιδή, την προώθηση στις αγορές και τις επενδύσεις, θα αυξηθεί επίσης από 50% σε 60%.

Προέλευση άρθρου: https://www.agrotypos.gr

Recommended Posts