Βελτιωμένη η εικόνα στην αγορά του σύσπορου βαμβακιού,  με τις μικρές εκκοκκιστικές επιχειρήσεις να βγαίνουν από τη σκληρή γραμμή Μάρκου στις παραλαβές. 

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τις µικρότερες εκκοκκιστικές επιχειρήσεις (Μίχας, Καράµπελας κ.α.) να παραλαµβάνουν ήδη σύσπορο µε 45 λεπτά το κιλό από το χωράφι, δηλαδή συν τα µεταφορικά.

Τα µεγάλα ονόµατα, ήτοι Μάρκου και Καραγιώργος βγήκαν µε «τιµή πόρτας» τα 42 λεπτά παραδοτέο, υπό την πίεση όµως των γεγονότων βλέπουν ήδη τα 43 λεπτά.

Οι παραπάνω τιµές είναι για  κλειστές παραδόσεις, που σηµαίνει άµεση εξόφληση. Τα «ανοιχτά» βλέπουν 38 λεπτά στο χέρι και τελική ηµεροµηνία εξόφλησης την 31η ∆εκεµβρίου, φυσικά, µε βάση τις τότε συνθήκες της αγοράς.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agronews.gr

Recommended Posts