Με τους νέους κανόνες η προληπτική χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών θα περιοριστεί στα ζώα σε μεμονωμένες περιπτώσεις και μόνο όταν δικαιολογείται από κτηνίατρο και υπάρχει υψηλός κίνδυνος μόλυνσης. Η συλλογική θεραπεία θα επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει κατάλληλη αιτιολόγηση από κτηνίατρο και δεν υπάρχει ενναλακτική επιλογή.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα κτηνιατρικά φάρμακα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αντικαθιστούν τις κακές συνθήκες της κτηνοτροφίας, ούτε για την ταχύτερη ανάπτυξη των ζώων.

Tι προκαλεί την αντιμικροβιακή αντοχή

Αντιμικροβιακή αντοχή είναι η ικανότητα ενός μικροοργανισμού να αντιστέκεται στη δράση ενός ή περισσότερων αντιμικροβιακών παραγόντων. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για την εξάπλωση της αντιμικροβιακή αντοχής είναι η υπερβολική χρήση και η κατάχρηση αντιβιοτικών, η μετάδοση ανθεκτικών μικροοργανισμών μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ ζώων και ανθρώπων, μεταξύ ζώων και περιβάλλοντος.

Πρότυπα για εισαγωγές στην ΕΕ

Κατά την εξαγωγή προϊόντων διατροφής στην ΕΕ, οι εμπορικοί εταίροι πρέπει να τηρούν τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά την χρήση αντιβιοτικών.

Ενθάρρυνση της καινοτομίας

Με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον κτηνιατρικό φαρμακευτικό τομέα και την καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντοχής, ενθαρρύνονται οι έρευνες για τα νέα αντιμικροβιακά φάρμακα.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.neapaseges.gr

Recommended Posts