Σταθεροποιημένη σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με τις δεκαετίες 1990 – 1999 και 2000 – 2009, βρίσκεται η χρήση λιπασμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια γεγονός που μπορεί να βελτιωθεί με την υιοθέτηση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας.

Πρόκειται για βασική διαπίστωση σχετικής μελέτης για την αγορά λιπασμάτων, που έδωσε στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Ιουλίου, η οποία εστιάζει στον οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των λιπασμάτων.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, τα οικονομικά οφέλη από την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των λιπασμάτων είναι σαφή:

  • Το επίπεδο τιμών των λιπασμάτων μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στους γεωργούς, καθώς αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 10% του κόστους κατανάλωσης.
  • Επιπλέον, το κόστος των αζωτούχων λιπασμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή του φυσικού αερίου, καθώς αυτό αντιπροσωπεύει το 60% έως 80% του κόστους παραγωγής. Γεγονός που για τον γεωργικό τομέα σημαίνει αύξηση της έκθεσής του στις ασταθείς παγκόσμιες τιμές ενέργειας.

Όσον αφορά τα ποσοστά χρήσης, η χρήση λιπασμάτων μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1990 – 1999 και 2000 – 2009, λόγω των μεταρρυθμίσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που βασίζονται στην αγορά. Αλλά πλέον η εν λόγω μείωση σταθεροποιήθηκε, κυρίως λόγω της αύξησης της χρήσης μεταξύ των κρατών μελών που προσχώρησαν πρόσφατα στην ΕΕ (ΕΕ-Ν13: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία , Σλοβακία και Σλοβενία), η οποία εξισορρόπησε την πτωτική πορεία της χρήσης λιπασμάτων των άλλων 15 κρατών μελών.

 

 

 

Διαβάστε την συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts