BEE

Ευνοϊκό πεδίο για την τοποθέτηση κεφαλαίων και την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων στον κλάδο της μελισσοκομίας διαμορφώνουν οι δράσεις για τη Μεταποίηση, στο πλαίσιο του νέου ΠΑΑ 2014-2220, και το νέο Πρόγραμμα Μελισσοκομίας, η οριστικοποίηση του οποίου, όπως όλα δείχνουν, μπαίνει στην τελική ευθεία.

Προκειμένου να διερευνήσει τις επενδυτικές δυνατότητες που ανοίγονται για τους ενδιαφερόμενους, η «ΥΧ» απευθύνθηκε στον Ιωάννη Μάριο Ανανιάδη, χημικό μηχανικό από το γραφείο μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών «Γ.Ζ. Ματθαίου» (με έδρα την Αθήνα), το οποίο ασχολείται με τη σύνταξη επενδυτικών φακέλων για τη συμμετοχή γεωργών και κτηνοτρόφων σε προγράμματα. Όπως εξηγεί ο συνομιλητής μας, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο Μέτρο 4,2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» και συγκεκριμένα στις Δράσεις 4.2.1 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν» και 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες» ενισχύει επενδύσεις στη μεταποίηση και τυποποίηση προϊόντων μελιού.

Για τα παράγωγα προϊόντα (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός) αντίστοιχες επενδύσεις ενισχύονται στη Δράση 4.2.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν».

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι ενισχύσεις αφορούν την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση μονάδων, κτηριακά, εξοπλισμό, μεταφορικά οχήματα, δαπάνες για την πιστοποίηση της παραγωγής και των προϊόντων κ.ά. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός των έργων ξεκινάει από τα 50.000 ευρώ (Μέτρο 4.2.3) και τα 100.000 ευρώ (Μέτρα 4.2.1 και 4.2.2) και μπορεί να φτάσει τα 5.000.000 ευρώ (Μέτρα 4.2.1 και 4.2.2), ενώ για το Μέτρο 4.2.3 τα 300.000 ευρώ.

Έμφαση στις συνεργασίες 

Βασικό «εργαλείο» για τη στήριξη της ελληνικής μελισσοκομίας αποτελεί το «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2019, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013», με συνολικό προϋπολογισμό 21.795.000 ευρώ (3.682.500 ευρώ για κάθε έτος) που δίνει έμφαση στις συνεργασίες και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το ΥΠΑΑΤ. Έχει δημοσιευτεί από το ΥΠΑΑΤ το Σχέδιο της ΚΥΑ και, καθώς η διαβούλευση ολοκληρώνεται, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την υπογραφή του τελικού κειμένου. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε έξι μέτρα:

  • «Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων», που αφορά τη στήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Μελισσοκομίας, ώστε να αποτελέσουν τον σύνδεσμο μεταξύ παραγωγών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων και υπουργείου, τη στήριξη του δικτύου «mellinet» (www.melinet.gr) και μια σειρά από δράσεις προώθησης των προϊόντων μελιού (εκθέσεις, ημερίδες κ.λπ.).
  • «Καταπολέμηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών». Δαπάνες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των εισβολών σε κυψέλες, καθώς και αγορά των απαραίτητων φαρμάκων.
  • «Εξορθολογισμός της εποχικής μετακίνησης». Οι επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν την αγορά εξοπλισμού για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (κυψέλες κ.ά.), δαπάνες για τη μετακίνηση των παραγωγών και στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας.
  • «Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων μελισσοκομίας, με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και στην αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων». Ενισχύονται δαπάνες για αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, αλλά και η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού.
  • «Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων». Οι δαπάνες που περιλαμβάνει η δράση αφορούν την ενίσχυση ερευνητικών φορέων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του μελιού μέσα από μια σειρά θεματικών ερευνητικών προγραμμάτων και την τελική παρουσίαση ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων.
  • «Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή τους στην αγορά». Δαπάνες για την αναγνώριση μελισσοκομικών προϊόντων μέσω πιστοποίησης ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης), ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) και ΙΠΠ (Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν).

«Τρέχουν» οι αιτήσεις για το Μέτρο 4.2.1

Στις 27 Απριλίου, το ΥΠΑΑΤ και η ΕΥΔ ΠΑΑ δημοσίευσαν την πρόσκληση για το Μέτρο 4.2.1 για έργα με αιτούμενο προϋπολογισμό 600.000 ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ και περίοδο υποβολής επενδυτικών σχεδίων από 16-5 έως 18-8-2017. Σύμφωνα με την ΚΥΑ (Αριθ. 593/37447/4-4-2017 ΦΕΚ Β’1190/2017), έργα που εντάσσονται στο παραπάνω μέτρο και έχουν αιτούμενο προϋπολογισμό 100.000 ευρώ έως 600.000 ευρώ θα πρέπει να αναμένουν τις προσκλήσεις από τις κατά τόπους περιφέρειες και τις ΔΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠΑΑΤ, το Μέτρο 4.2.3 είναι πολύ πιθανό να ενταχθεί στα CLLD/LEADER των περιφερειών (Μέτρο 19), ενισχύοντας τον προϋπολογισμό των εγκεκριμένων έργων σε κάθε περιφέρεια μέχρι το τέλος του έτους, ενώ για το Μέτρο 4.2.2 αναμένεται να δημοσιευτεί πρόσκληση το αμέσως επόμενο διάστημα.

Επιδότηση έως 14.000 ευρώ για νέους

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, ενισχύσεις για τον κλάδο της μελισσοκομίας προβλέπονται στο Μέτρο για τους Νέους Αγρότες (Μέτρο 6) και συγκεκριμένα στα Υπομέτρα 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και 6.3 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

 

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr

Recommended Posts