Προτάσεις για την εφαρμογή της Νέας Εθνικής Στρατηγικής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Π. των Οπωροκηπευτικών

Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.) επανέρχεται με νέο έγγραφο προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου εμπεριέχονται ολοκληρωμένες προτάσεις από κοινού επεξεργασμένες με τα γραφεία συμβούλων που υποστηρίζουν τις Οργανώσεις Παραγωγών στον τομέα των Οπωροκηπευτικών, για την αναμενόμενη εφαρμογή της Νέας Εθνικής Στρατηγικής που θα διέπει τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ο.Π..

Κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των Ο.Π., μέσω:

  • της επίτευξης του αποτελεσματικότερου σχεδιασμού ευέλικτων βιώσιμων επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς
  • και της διασφάλισης της ορθής επιχειρησιακά αξιοποίησής τους.

Χαρακτηριστικά στην εν λόγω επιστολή τονίζεται πως «για την απρόσκοπτη εφαρμογή της Νέας Εθνικής Στρατηγικής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανώσεων Παραγωγών θα πρέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που την αφορά να χαρακτηρίζεται από λειτουργική σαφήνεια και ελκυστικότητα, με τους παράλληλους διασταυρωτικούς ελέγχους, ώστε να δημιουργεί διέξοδο στα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μέρες μας οι Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».

Ενδεικτικά οι προτάσεις της ΕΘ.Ε.Α.Σ. αφορούν τα εξής ζητήματα:

Α. Υποβολή των προτάσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Β. Κόστη των προτάσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Γ. Έρευνα βιώσιμων μεθόδων παραγωγής στα επιχειρησιακά σχέδια.
Δ. Φιλο-περιβαλλοντικές Δράσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Ε. Τεκμηρίωση επιλεξιμότητας δράσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
ΣΤ. Φάκελοι Αιτήσεων Τροποποίησης και Πληρωμής των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τέλος, να αναφέρουμε πως την Τετάρτη (02/08) είναι προγραμματισμένη συνάντηση, όπου θα συζητηθούν εκτενώς οι ως άνω προτάσεις. Σε αυτή θα μετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι της ΕΘ.Ε.Α.Σ., και χειριστές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Προέλευση Άρθρου: https://etheas.gr

Recommended Posts