γάλα

Αυστηρός θα είναι ο έλεγχος σε όλη την διαδικασία παραγωγής και εμπορίας γάλακτος.

Για τους κτηνοτρόφους

Σε περίπτωση μη ακριβούς μηνιαίας δήλωσης παραδόσεων γάλακτος, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ συν 2,5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος.

Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης ελέγχουν, θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 4.000 ευρώ συν 5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος

Για τους αγοραστές

Σε περίπτωση μη ακριβούς μηνιαίας δήλωσης παραλαβών γάλακτος, θα επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ συν το 1% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.

Σε περίπτωση που στα παραστατικά εμπορίας δεν αναγράφεται σαφώς ή είναι παραπλανητική η προέλευση του γάλακτος θα επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ συν 3% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.

Σε περίπτωση έλλειψης παραστατικών εμπορίας θα επιβάλλεται πρόστιμο 3.500 ευρώ συν 3% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων και παραλαβών γάλακτος.

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια σε emvolos.gr

Recommended Posts