Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Από Γενάρη η διεκπεραίωση αιτήσεων και οι αποζημιώσεις των ανοιξιάτικων παγετών

Από Γενάρη η διεκπεραίωση αιτήσεων και οι αποζημιώσεις των ανοιξιάτικων παγετών

Αγροτικά Νέα 🕔November 17, 2021

Παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2021 η δυνατότητα στον ΕΛ.Γ.Α. να χορηγεί στους δικαιούχους, μέχρι ποσοστού 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης που δικαιούνται, από ζημίες που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021», η οποία έληξε την 31η.10.2021).

Επίσης, παρατείνεται έως την 31η.01.2022, από την 31η.12.2021 που ισχύει, ο χρόνος ολοκλήρωσης της διεκπεραίωσης των δηλώσεων ζημίας – αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων, από ζημίες που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021», για τους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. Για τον επιπλέον μήνα ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου οι εν λόγω ανταποκριτές λαμβάνουν την οριζόμενη αυξημένη αποζημίωση.

Οι παραπάνω παρατάσεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 16 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που κατατέθηκε από την Τρίτη 16 Νοεμβρίου στην Βουλή προς έγκριση.

‘Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνονται οι προθεσμίες του άρθρου 209 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130), προκειμένου να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του έτους 2022, από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), η διεκπεραίωση των δηλώσεων ζημίας, η υποβολή των αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης, η χορήγηση της σχετικής προκαταβολής και η εξόφληση των αποζημιώσεων για τον «Παγετό Άνοιξη 2021».

Αναλυτικά, οι νέες διατάξεις για τις αποζημιώσει του παγετού έχουν ως εξής:

Άρθρο 16

Παράταση προθεσμιών χορήγησης αποζημιώσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 209 του ν. 4820/2021

Οι προθεσμίες της περ. β) της παρ. 1, του πρώτου εδαφίου της περ. β) της παρ. 2, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί χορήγησης αποζημιώσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), παρατείνονται, οι παραπομπές της περ. β) της παρ. 1 διορθώνονται, και το άρθρο 209 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 209

Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγετού.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr