χρηματα - money

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε σήμερα τον “Πίνακα Διοικητικού Ελέγχου – Πορίσματα δικαιούχων Παγίου”, για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ “Ετήσιο 2019”, για την Δ/ΤΚ Σταυρού, στον οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του Διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παραγωγών.

 

Ο πίνακας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων μέχρι την 15η Απριλίου 2023, και συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του.

Όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένστασης για διοικητικό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για πόρισμά του, μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών (για πληροφορίες, τηλ. 23333-50155).

Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.

Δ/ΤΚ Σταυρού

Προέλευση άρθρου: https://emvolos.gr

Recommended Posts