Το ευρύτομο είναι ο σημαντικότερος εντομολογικός εχθρός της αμυγδαλιάς, διότι είναι δυνατό να προκαλέσει μεγάλη απώλεια στην παραγωγή.

 

Η καταπολέμηση του εντόμου είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και εγρήγορση από μέρους των παραγωγών.

Σύμφωνα με το σχετικό τεχνικό δελτίο που εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, η δυσκολία καταπολέμησης έχει να κάνει με:

1) τον τρόπο προσβολής των νεαρών καρπών από τα θηλυκά ακμαία,

2) τον τρόπο δράσης των προνυμφικών σταδίων του εντόμου,

3) τη μεγάλη παραλλακτικότητα τόσο σχετικά με το χρόνο έναρξης, όσο και τη διάρκεια της ετήσιας δραστηριότητας των ακμαίων (περίοδος ωοτοκίας) και

4) το γεγονός ότι για την καταπολέμησή του είναι εγκεκριμένος μικρός αριθμός δραστικών ουσιών.

Στόχος της καταπολέμησης είναι η έγκαιρη θανάτωση των ακμαίων πριν αυτά προλάβουν να ωοτοκίσουν μέσα στο ενδοσπέρμιο των νεαρών καρπών.

Η εμφάνιση και η περίοδος δραστηριότητας των ακμαίων του εντόμου είναι δυνατό να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και για την ίδια περιοχή ανάλογα με το έτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, η πτήση των ακμαίων είναι δυνατό να αρχίσει από το τέλος Μαρτίου ή ακόμη και από τα μέσα Απριλίου, ενώ η διάρκειά της ποικίλει από 6 έως και 30 ημέρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Συνεπώς, για την ορθολογική αντιμετώπιση του εντόμου, συνιστάται στους καλλιεργητές να συλλέγουν κατά τη συγκομιδή προσβεβλημένους καρπούς και να τους τοποθετούν σε μεγάλα διαφανή γυάλινα ή πλαστικά βάζα, το στόμιο των οποίων να καλύπτεται από τουλουπάνι ή από άλλο κατάλληλο λεπτό ύφασμα. Το βάζο πρέπει να τοποθετείται μέσα ή κοντά στην καλλιέργεια και να προστατεύεται από τη βροχή.

Από μέσα Μαρτίου και μέχρι αρχές Μαΐου, τα βάζα θα πρέπει να ελέγχονται ανά δύο ημέρες για τυχόν εμφάνιση ακμαίων του εντόμου. Ο πρώτος ψεκασμός θα πρέπει να γίνεται αμέσως μόλις εμφανισθούν τα πρώτα έντομα μέσα στο βάζο. Καθυστερημένη έναρξη των ψεκασμών είναι δυνατό να οδηγήσει σε καταστροφή της σοδιάς. Οι νεαροί καρποί πρέπει να είναι καλυμμένοι με εντομοκτόνο καθ’ όλη την περίοδο που παρατηρούνται έξοδοι ακμαίων του εντόμου μέσα στο βάζο.

Συνεπώς, ο αριθμός των ψεκασμών πρέπει να αποτελεί συνάρτηση:

1) της περιόδου εξόδου ακμαίων του εντόμου μέσα στο βάζο (εντομολογικό κλωβό),

2) της διάρκειας δράσης του εντομοκτόνου,

3) των καιρικών συνθηκών και

4) θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μεγάλη ταχύτητα ανάπτυξης των νεαρών αμυγδάλων (αύξηση επιφάνειας καρπών) την περίοδο αυτή.

Συμπληρωματικά με τους ανοιξιάτικους ψεκασμούς, είναι απολύτως απαραίτητο κατά την περίοδο της συγκομιδής, να προβαίνουν οι καλλιεργητές σε επιμελή συλλογή και καύση των προσβεβλημένων και μουμιοποιημένων καρπών από τα δένδρα και από το έδαφος.

Το μέτρο αυτό είναι μέγιστης σημασίας, πρέπει να εφαρμόζεται από το σύνολο των καλλιεργητών μίας περιοχής και βοηθά αποτελεσματικά στη δραστική μείωση του πληθυσμού του εντόμου, το οποίο διαχειμάζει στους προσβεβλημένους καρπούς και θα εμφανιστεί την επόμενη άνοιξη.

Υπενθυμίζεται ότι μία ικανή ποσότητα προσβεβλημένων καρπών θα πρέπει να διατηρηθεί μέσα σε βάζα που έχουν τον ρόλο των εντομολογικών κλωβών.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Προέλευση άρθρου: https://www.etheas.gr

Recommended Posts