Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την φυτοϋγειονομική πιστοποίηση των εξαγωγικών φορέων που θέλουν να εξάγουν νωπούς καρπούς ακτινιδίων κατά την εξαγωγική περίοδο 2023-2024, στην Κίνα, στη Νότια Κορέα και στην Ταϊλάνδη. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 31 Μάϊου 2023.

 

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά της, υποβάλλεται σε έντυπη και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή στην Δ/νση Προστασίας Φυτικής, Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις.

Παρακαλούνται οι εξαγωγικοί φορείς να χρησιμοποιούν για την υποβολή των συνημμένων στην αίτηση δικαιολογητικών τα αντίστοιχα υποδείγματα.

Προέλευση άρθρου: https://www.agro24.gr

Recommended Posts