Ο ΟΠΕΚΑ στις  29 Απριλίου θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Στέγασης:                       Δικαιούχοι 277.259  – 33.766.651 ευρώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 273.150 – 59.265.171 ευρώ

-Αναπηρικά:                                     Δικαιούχοι 170.517 – 71.816.030  ευρώ

-Στεγαστική Συνδρομή:                 Δικαιούχοι  846 – 211.146 ευρώ

-Επίδομα Ομογενών:                      Δικαιούχοι  6.726 – 236.715 ευρώ

-Ανασφ. Υπερ. Σύνταξη                  Δικαιούχοι  20.157 – 6.831.977 ευρώ

(Ν. 1296/1982):

-Επίδομα Κοιν. Αλληλεγγύης

Υπερηλίκων:                                    Δικαιούχοι 14.946 – 3.986.051 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης:                       Δικαιούχοι  12.297 – 12.342.000 ευρώ

-Ορεινών – Μειονεκτικών:            Δικαιούχοι  11 – 5.400 ευρώ

-Έξοδα κηδείας :                           Δικαιούχοι 171 – 136.064 ευρώ

-Συνεισφορά Δημοσίου

σε δάνεια προστασίας της Α’Κατοικίας

76 ν 4605/2019 (Α’52):                   Δικαιούχοι 3.114 – 219.531 ευρώ

-Συνεισφορά Δημοσίου

στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ.            Δικαιούχοι  75.370 –  23.637.647,97 ευρώ

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts