αγρότης, ψηφιακή, γεωργία

Ανοικτό θα είναι από την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου έως και τις 10 του ίδιου μήνα το σύστημα διόρθωσης προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης του μέτρου Βιολογικής Γεωργίας και συνδέονται με τις υποβληθείσες ενδικοφανείς προσφυγές, ενώ αντίστοιχα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό έως τις 30 Σεπτεμβρίου για την υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων που αφορούν στην δράση Κομφούζιο, όπως αναφέρει το agronews.

Ανακοίνωση σχετικά με τη διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης Μέτρου 11 (Βιολογικές Καλλιέργειες) και συνδέονται με τις υποβληθείσες ενδικοφανείς προσφυγές

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής ενδικοφανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, και για την αποφυγή κινδύνου απώλειας ενισχύσεων, παρακαλούνται οι παραγωγοί οι οποίοι υπέβαλαν ενδικοφανή προσφυγή για την πληρωμή εκκαθάρισης του 2018 Φυτικής και Ζωικής Κατεύθυνσης επισυνάπτοντας στην οθόνη της προσφυγής τα παραστατικά ειδικών διατάξεων (εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης) να τα επανυποβάλλουν με την ορθή διαδικασία στη σχετική οθόνη “Υποβολή παραστατικών” του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω της διαδικασίας αναθεώρησης της οριστικής τους εγγραφής παραστατικών.

 

Διαβάστε την συνέχεια στο haniotika-nea.gr

Recommended Posts