Πρόκειται για δάνεια το µισό των οποίων θα χρηµατοδοτείται απευθείας από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριµένα από κεφάλαια ύψους 21,5 εκατ. ευρώ, ώστε οι τράπεζες να προσφέρουν τα συγκεκριµένα δάνεια µε επιτόκιο κάτω από το µισό της αγοράς και µε ελάχιστες ή µηδενικές εγγυήσεις.

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε την Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα ακολουθήσει η πρόσκληση προς τις ελληνικές τράπεζες ή ακόµα και άλλους φορείς που είναι διατεθειµένοι να προσφέρουν µικροδάνεια χρηµατοδοτούµενα κατά το ήµισυ από το ΠΑΑ. Αυτό αναµένεται να γίνει έως τέλος του έτους.

Μένει παράλληλα να φανεί αν θα υπάρξει και κάποια εµπλοκή µε το νόµο 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων». Στις σκέψεις των διαχειριστικών αρχών βρίσκεται επίσης η παράλληλη ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας, δηλαδή το κάθε δάνειο να συνοδεύεται και από συµβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τον δικαιούχο. Αυτό είναι ένα µοντέλο που ακολουθείται από διεθνείς τραπεζικούς οργανισµούς και ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στα προϊόντα που προσφέρει προς τους δανειολήπτες.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως οι µικροπιστώσεις είχαν καταργηθεί από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για να χρηµατοδοτηθεί η έκτακτη ενίσχυση ελαιοπαραγωγών (Μέτρο 21). Ωστόσο τα έξτρα κονδύλια της µεταβατικής περιόδου, φαίνεται πως θα δώσουν εκ νέου ζωή στο µέτρο.

Κόβει την επιδότηση και την όρεξη για δάνειο το Ταμείο Εγγυήσεων

Έως το 2025 αναµένεται να πάρει παράταση στη λειτουργία του, το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης γεγονός που σηµαίνει ότι και στο ξεκίνηµα της νέα ΚΑΠ, θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο χρηµατοδότησης των αγροτών.

Προς το παρόν, ωστόσο, αυτό που προβληµατίζει από τη µέχρι στιγµής λειτουργία του ΤΕΑΑ, είναι ότι δεν είναι λίγοι οι αιτούντες που παραιτούνται τελικά από το δανεισµό, όταν µαθαίνουν ότι λόγω της εγγύησης και της µείωσης του επιτοκίου θα χάσουν κάποια χρήµατα από την επιδότηση Σχεδίων Βελτίωσης-Μεταποίησης (κανόνας Ακαθάριστου Ισοδύναµου Επιχορήγησης).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts