Μια νέα ΥΑ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που αναρτήθηκε πρόσφατα βάζει φραγμό στη διεπαγγελματική της «Φέτας».

Αυτό τουλάχιστον δειλώνει ο ΣΕΒΓΑΠ με ένα σχολιασμό του, που αναρτήθηκε στη πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Σχολιασμός του ΣΕΒΓΑΠ στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του ΥΠΑΑΤ για το σχέδιο ΥΑ για τις Διεπαγγελματικες Οργανώσεις.

Αποφεύγοντας τον σχολιασμό του σκοπού και της πρόθεσης της συγκεκριμένης ΥΑ (γιατί θα πρέπει χρησιμοποιήσει κανείς χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν σε δημόσιο διάλογο), θα ήθελα να επισημάνω τα εξής γενικά:

  1. Όλες οι προτεινόμενες αλλαγές είναι καθ υπέρβαση των κοινοτικών εξουσιοδοτήσεων που παρέχει ο Κανονισμός 1308/2013 προς τις αρχες των Κρατών Μελών.
  2. Το περιεχόμενο τους είναι ωμη παρέμβαση στην ελευθέρια σύνθεσης και λειτουργίας των Διεπαγγελματικων Οργανώσεων που είναι και οφείλει να είναι δεδομένη.
  3. Οι αυθαίρετοι παρεμβατικοί περιορισμοί που τίθενται στο κείμενο της ΥΑ δημιουργούν ένα καθεστώς αντιφατικό και πλήρους διάκρισης μεταξύ των Διεπαγγελματικων Οργανώσεων της Ευρώπης γεγονός που όχι μόνο θεμιτό δεν είναι αλλά δημιουργεί διακρίσεις που παραβαίνουν βασικές αρχες του κοινοτικού δικαίου.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Η ωμη παρέμβαση και ο καθορισμός της σύνθεσης των Διεπαγγελματικων επ ουδενι δεν εξουσιοδοτείται προς το Κράτος Μέλος από τον Κανονισμό 1308/2013 ο οποίος σαφώς στο άρθρο 158 ζητά από τα ΚΜ τον έλεγχο της δραστηριότητας των μελών και του βαθμού της αντιπροσωπευτικότητας ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ! Δεν δίνεται επομένως καμία απολύτως εξουσιοδότηση για παρέμβαση των κρατικών αρχών στην σύνθεση τους και μάλιστα με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο (δηλαδή ποσοτικά) που γίνεται στο κείμενο της ΚΥΑ.
  2. Η ανήκουστη παρέμβαση στην λειτουργία αυτή καθ εαυτή των Διεπαγγελματικων Οργανώσεων με την θέσπιση ποσόστωσης στον τρόπο που θα λαμβάνονται οι αποφάσεις (δηλαδή >70%) καθιστά την λειτουργία της άκρως προβληματική και ουσιαστικά ένα υποχείριο των μειονοτήτων της. Βέβαια η θέσπιση υποχρεωτικής ομοφωνίας στις αποφάσεις της Διεπαγγελματικής που έχει επιπτώσεις και στα μη μέλη είναι όχι μόνο ανεδαφική και ανεφάρμοστη, αλλά μετατρέπει την Διεπαγγελματικη σε ένα πεδίο εκβιασμού της συντριπτικής πλειοψηφίας όχι μόνο από την μειοψηφία αλλά και από τις μονάδες. Το θέμα αυτό το έχει ήδη λύσει ο κανονισμός στο άρθρο 164 όπου θέσπισε τον όρο της «αντιπροσωπευτικότητας» της Διεπαγγελματικής (με το όριο του 50% για τους παραγωγούς και το 60% για όλους τους άλλους κλάδους) όπου οι αποφάσεις της σε αυτή την περίπτωση είναι δεσμευτικές και για τα μη μέλη. Δεν υπεισέρχεται καθόλου στο ποσοστό ψήφων στην λήψη αποφάσεων! Επομένως η εισαγωγή αυτή στηρίζεται με μια καθαρά έωλη πρόφαση, είναι αυθαίρετη, καταχρηστική και μη-λειτουργική (αν όχι καταστροφική) για την Διεπαγγελματικη.
  3. Ακόμη και στα αυθαίρετα και καταχρηστικά ποσοστά που εισηγείται το κείμενο της ΥΑ ότι πρέπει να έχουν τα μέλη της Διεπαγγελματικής, ενώ επικαλείται για λόγους εντυπώσεων «την ισόρροπη συμμετοχή των οικονομικών δραστηριοτήτων«, δεν προτείνει στην περίπτωση πέραν των δυο εκπροσώπων το αυτονόητο ποσοστό του 33% (για 3), του 25% (για 4) κ.ο.κ. αλλά σκανδαλωδώς το 40%, 30% και 30%!! Εν ολίγοις το κείμενο δεν έχει ούτε αρχες, ούτε ιερό, ούτε όσιο, ακόμη και στα χωράφια της νομοθεσίας που αυθαίρετα έχει υπεισελθει.
  4. Ενώ το κείμενο του κανονισμού στο άρθρο 157 παρ.3.α. αναγνωρίζει ως δυνητικούς εκπροσώπους των οικονομικών δραστηριοτήτων ΜΟΝΟΝ τους παραγωγούς, τους μεταποιητές, τους εμπόρους και τους διακινητές, πάλι εντελώς αυθαίρετα το κείμενο της ΥΑ εισάγει στο άρθρο 2 παρ. ε. γγ. και τους λιανοπωλητές!!! («…. και της διάθεσης στην άμεση κατανάλωση»)Η απόλυτη αυθαιρεσία σε όλο της το μεγαλείο!

Συμπερασματικά επειδή η εν λογω ΥΑ είναι:

Α) Αυθαίρετη σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο,

Β) Παρεμβατική στην ελεύθερη λειτουργία των Επαγγελματικών.

Γ) Ανεδαφική, κραυγαλέα και άδικη σε προτεινόμενα ποσοστά

Δ) Λανθασμένη ως προς την εισαγωγή ανύπαρκτων κατηγοριών και συντελεστών στην Διεπαγγελματικη

 

 

 

Προέλευση: www.emvolos.gr

Recommended Posts