Τη διεύρυνση του αγροτικού ταμείου εγγυήσεων προς παραγωγούς που επιθυμούν αποκλειστικά ρευστότητα μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ αποφάσισαν οι Βρυξέλλες.

Εγγυηµένα δάνεια ρευστότητας µέχρι 200.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση, προβλέπει το νέο µέτρο που ανακοίνωσε η Κοµισιόν στα πλαίσια λειτουργίας του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε οι αγρότες να εξασφαλίσουν κεφάλαιο κίνησης στα πλαίσια στήριξης του κλάδου εν µέσω πανδηµίας κορωνοϊού.

Μέχρι σήµερα, µε το ισχύον καθεστώς, κεφάλαια από αυτό το ταµείο, µπορούσαν να ζητήσουν µόνο οι παραγωγικοί συντελεστές που τρέχουν επενδυτικό πλάνο, είτε εντός διαρθρωτικού προγράµµατος (π.χ Σχέδιο Βελτίωσης ή Μεταποίησης είτε εκτός.

Πλέον λοιπόν, το δάνειο αυτό δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεµένο µε επένδυση: «Συνήθως αυτά τα χρηµατοδοτικά µέσα πρέπει να συνδέονται µε επενδύσεις· στο πλαίσιο αυτού του νέου µέτρου, µπορούν να βοηθήσουν γεωργούς να ανταποκριθούν στις ταµειακές ροές τους για τη χρηµατοδότηση δαπανών ή την αντιστάθµιση προσωρινών απωλειών», αναφέρει συγκεκριµένη στη σχετική της ανακοίνωση η Κοµισιόν.

Πού βρισκόµαστε µε το ελληνικό Ταµείο αγροτικών εγγυήσεων

Στη χώρα µας το Ταµείο Αγροτικών Εγγυήσεων έχει ιδρυθεί (ΦΕΚ 2197/B’/2019) µε ορισµένες τράπεζες (π.χ Eurobank και Πειραιώς) να έχουν κάνει γνωστό πως θα συµµετέχουν και η πρώτη δόση 20 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 80 εκατ. έχει εκταµιευθεί από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ως κεφάλαιο στο Ταµείο αυτό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο  https://www.agronews.gr

Recommended Posts