Είναι ακόµη νωρίς για να διαµορφωθεί η αγορά του σκληρού σιταριού, ωστόσο ήδη έχουν µπει κάποιες βάσεις οι οποίες δείχνουν πως οι τιµές θα κινηθούν µεσοπρόθεσµα την χρονιά που ανοίγει σε µερικές ηµέρες, σε επίπεδα υψηλότερα των περσινών.

Αυτό διαφαίνεται από τις πρώτες τιµές που έχουν ακουστεί τις τελευταίες εβδοµάδες από συνεταιρισµούς, που ναι µεν προσπαθούν να διαµορφώσουν από νωρίς ένα κλίµα, αλλά δεν µπορεί παρά να δεσµεύονται από υπαρκτά ρίσκα που υπαγορεύει το ελεύθερο εµπόριο. Εφόσον λοιπόν συνεταιρισµοί όπως της ΕΑΣ Βόλου χτίζουν µια άµυνα στο σκληρό στα 20 λεπτά ανά κιλό, κρίνουν πως οι οιωνοί είναι θετικοί και το ρίσκο  µικρότερο απ’ ό,τι άλλες χρονιές. Κάπως έτσι υπαναχώρησε και η ΕΑΣ Τρικάλων, προσφέροντας και αυτή τιµή εκκαθάρισης στα 20 λεπτά.

Ειδικότερα, οι αναλυτές θεωρούν πιθανή µια άνοδο της τιµής συγκριτικά µε τα περσινά δεδοµένα, ωστόσο τοποθετούν την διαµόρφωση των επιπέδων αυτών µετά το φθινόπωρο. Αυτό γιατί τότε θα αρχίσουν να φαίνονται σηµάδια έλλειψης, ενώ κάτι τέτοιο µπορεί να προεξοφληθεί και λίγο νωρίτερα. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί είναι οι παραγωγοί που σκέφτονται την αποθήκευση και όχι τις βιαστικές πωλήσεις, ωστόσο πρέπει να υπολογιστεί εδώ και το ρίσκο που θα λάβουν από την κίνηση αυτή, αφού έτσι παύουν να είναι παραγωγοί και γίνονται έµποροι.

Τα έως τώρα δεδοµένα δείχνουν µια σαφή µείωση των εκτάσεων, που για την Ελλάδα µπορεί να αγγίξει ακόµη και το 20%, µε µια παράλληλη όµως αύξηση των αποδόσεων έως και 30%. Τα µαθηµατικά δείχνουν µια µείωση της παραγωγής κοντά στο 3%. Το βέβαιο είναι πως όλοι αποκλείουν µια καθοδική πορεία των τιµών, αφού πολλοί και σε όλες τις χώρες που ασχολούνται µε την καλλιέργεια µοιράζονται την πεποίθηση πως το σκληρό  φέτος πρέπει να δώσει κάτι καλύτερο ώστε να ενθαρρυνθεί η καλλιέργειά του και για την επόµενη χρονιά. Άλλωστε παρόµοια προβλήµατα αντιµετωπίζουν και άλλες χώρες, που βλέπουν τις εκτάσεις τους να µειώνονται.

 Οι φήµες θέλουν τους Μύλους Λούλη να διαµορφώνουν την τιµή µε τις αγορές που κάνουν εκτός συµβολαίων και προς το παρόν δεν έχει ακουστεί κάτι από εκεί. Άλλωστε είναι ακόµη νωρίς δεδοµένης της οψίµησης της παραγωγής. Σηµειώνεται πως η τιµή που δίνουν οι Μύλοι Λούλη στα συµβόλαια τους είναι στα 20 λεπτά ανά κιλό.

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Recommended Posts