Σε επιλεγμένες προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπονεί σε συνεργασία με την ένωση εταιρειών «ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ – NERCO ΑΕΜ» μελέτη με θέμα: «Εκπόνηση θεματικού σχεδίου διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε επιλεγμένες προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται ενημερωτική συνάντηση διαβούλευσης τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 19:00, στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου “Μικρή Aρχόντισσα”, στην Άνω Βλασία Αχαΐας.

Πρόκειται για μια πιλοτική προσέγγιση που θα οδηγήσει σε στοχευμένες προτάσεις έργων προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες των χρηστών (γεωργών και κτηνοτρόφων), οι οποίες θα μπορούν να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027, αλλά και στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Οι περιοχές που αποτελούν αντικείμενο του έργου, είναι οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 η Ζώνη Ειδική Προστασίας «Όρος Ερύμανθος» και η Ειδική Ζώνη Διατήρησης/ Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Οροπέδιο Φολόης».

Στην ιστοσελίδα https://www.oikom.gr/el/mp-agri-dyt-el οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για το έργο.

Το έργο εντάσσεται στο υπομέτρο 7.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναθέτουσα αρχή η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Προέλευση άρθρου :https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts