ΥΠΑΑΤ: Επιπλέον 80 εκατ. ευρώ για τη Βιολογική Γεωργία

Επιπλέον χρηματοδότηση 80 εκατ. ευρώ για τη Βιολογική Γεωργία, ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, ο αρχικός προϋπολογισμός του Μέτρου 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ανερχόταν σε 120 εκατ. Ευρώ και έτσι με τα επιπλέον κεφάλαια ο συνολικός προϋπολογισμός θα αγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ.

Τα επιπλέον χρήματα, όπως αναφέρει το ΥΠΑΑΤ σε ανακοίνωσή του, «θα κατανεμηθούν στις περιφέρειες όπου διαπιστώνεται το μικρότερο ποσοστό κάλυψης των αιτούντων από τον αρχικό προϋπολογισμό».

Τονίζεται ότι το ενδιαφέρον για τη Βιολογική Γεωργία ήταν μεγάλο με το συνολικό αριθμό των φακέλων που υπεβλήθησαν σε πανελλαδικό επίπεδο να ανέρχονται σε 37. 826, με συνολικό απαιτούμενο ποσό τα 655 εκατ. ευρώ. Από αυτές, την τελική έγκριση έλαβαν 3. 677 αιτήσεις.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο emvolos.gr

Βιολογική Γεωργία : Ένας στους δέκα περνάει, το υπουργείο υπόσχεται επιπλέον κονδύλια

ηλιος

Για μόλις 3. 677 αιτήσεις έφτασαν τα 120 εκατ. ευρώ της Βιολογικής Γεωργίας (φυτική παραγωγή) με το σύνολο των φακέλων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά μέχρι 28 Μαρτίου να φτάνει τις 37. 826, την ώρα που το υπουργείο προσπαθεί να προλάβει τις σίγουρες αντιδράσεις ανακοινώνοντας την πρόθεση να προβεί σε αύξηση του προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν αν ορίστηκαν δικαιούχοι με τους προσωπικούς τους κωδικούς στη σχετική εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16), ενώ όσοι έχουν αντιρρήσεις για τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, από την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 μέχρι και την Πέμπτη 02 Μαΐου 2019 στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Κατά την υποβολή της προσφυγής δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του αιτήματος στήριξης.

Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων πριν την προκήρυξη, από τα 120 εκατ. ευρώ, αναμένεται ο προϋπολογισμός να αυξηθεί στα 170 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

Tεράστια ήταν η ανταπόκριση των ενδιαφερόμενων για ένταξη στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020 «Βιολογικές Καλλιέργειες». Μετά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων για τις υποδράσεις 11.2.1 (παλαιοί βιοκαλλιεργητές) και 11. 1. 1 (νεοεισερχόμενοι), σύμφωνα με την αριθ. 4075/182059/31-12-2018 πρόσκληση, προκύπτει ότι υποβλήθηκαν πανελλαδικά 37.826 αιτήσεις και εγκρίνονται από αυτές οι 3.677. Γι’ αυτό τον λόγο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει προαναγγείλει, προτίθεται να προβεί σε αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου, ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι υποψήφιοι. Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης:

Για την Δράση 11.2.1 (παλαιοί βιοκαλλιεργητές) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά είναι 12.164. Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό που έχει κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, 2.032 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε 83.171.207,3 ευρώ.

Για την Δράση 11.1.1 (νεοεισερχόμενοι) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά είναι 25.662. Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό, 1.645 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε 35.817.556,23 ευρώ

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Από τις 28 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την βιολογική γεωργία

ηλιος

Από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 28 Μαρτίου θα είναι σε λειτουργία τελικά το ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. Ευρώ, όπως αναφέρει τροποποίηση της προκήρυξης που αναρτήθηκε στην Διαύγεια.

Στην πρόσκληση, μπορούν να εντάξουν τα αγροτεμάχιά τους όλοι οι ενεργοί αγρότες που έκαναν ΟΣ∆Ε το 2018 (έτος βάσης). Οι επιλέξιμες καλλιέργειες είναι: Ελιά, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια, σταφύλια οινοποιήσιµα, καλαμπόκι, χειμερινά σιτηρά, μηδική, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, όσπρια, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή (μπρόκολο, κουνουπίδι κ.λπ.), βολβώδη (κρεμμύδι, σκόρδο κ.λπ.), καρότο, πατάτα και ακρόδρυα.

Αν ο καλλιεργητής επιθυμεί να εντάξει αγροτεµάχια που είναι ήδη πιστοποιηµένα ως βιολογικά τότε αυτά εντάσσονται στη ∆ράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές» («παλιοί» 5ετής δέσµευση). Τα αγροτεµάχια που δεν είναι πιστοποιηµένα και θα μετατραπούν σε βιολογικά, εντάσσονται στη ∆ράση 11.1. 1: «Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές» (νεοεισερχόµενοι 3ετής δέσµευση). Σε κάθε περίπτωση η αίτηση μπορεί να αφορά και τις δύο δράσεις.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ’ εκτέλεση του 10 Καν. αριθ. (Ε. Ε) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

β) Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου (α) ανωτέρω, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

– όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών

– οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη

– όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, καθώς και όσοι έχουν αποβληθεί από το Μέτρο 11 κατά τις δύο προηγούμενες προσκλήσεις, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Προτεραιότητα σε αγρότες έως 30 ετών στη ∆ράση 11.1.1 που αφορά τους νεοεισερχόµενους στη Βιολογική Γεωργία

xoma_xorafi_1

Από τα 5 στα 10 έτη αυξήθηκε ο υπολογισµός της χρονικής διάρκειας προηγούµενης εφαρµογής του βιολογικού συστήµατος που δίνει τα 50 από τα 100 µόρια µετά τις πιέσεις των παραγωγών, σύµφωνα µε τα τελικά κριτήρια βαθµολογίας του Μέτρου 11.

Μάλιστα, σύµφωνα µε έγγραφο που παρουσιάστηκε κατά την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων στο Βόλο στις 15 ∆εκεµβρίου, και παρουίασε η εφημερίδα Agrenda, ως ηµεροµηνία ένταξης της εκµετάλλευσης στο σύστηµα ελέγχου θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία ένταξης του παλαιότερου ενταγµένου στο σύστηµα αγροτεµαχίου.

Από εκεί και πέρα, έξτρα βαθµούς λαµβάνουν οι επαγγελµατίες αγρότες (10 βαθµούς), ενώ στο δεύτερο κριτήριο εξετάζεται η υπό ένταξη έκταση σε σχέση µε τη συνολική εκταση. Όσοι θέλουν να εντάξουν έως 30 στρέµµατα είναι οι πιο ευνοηµένοι (άνω των 100 στρεµµάτων δεν δίνονται µόρια). Τέλος, µικρό προβάδισµα (έως 5 βαθµοί) δίνεται στις εκµεταλλεύσεις σε περιοχές Natura.

Νεοεισερχόµενοι στη βιολογική

Απόλυτη προτεραιότητα σε αγρότες έως 30 ετών δίνεται στη ∆ράση 11.1.1 που αφορά τους νεοεισερχόµενους στη Βιολογική Γεωργία. Αυτοί θα λάβουν τα 60 από τα 100 µόρια που είναι το µέγιστο, ενώ έγιναν και ορισµένες προσαρµογές ώστε να µοιράζονται κάποιους βαθµούς και οι µεγαλύτεροι µέχρι και την ηλικία των 54. Και πάλι όσοι θέλουν να εντάξουν έως 30 στρέµµατα φαίνεται να είναι οι πιο ευνοηµένοι (άνω των 100 στρεµµάτων δεν δίνονται µόρια), ενώ προσµετράται και το ποσοστό της εκµετάλλευσής τους για το οποίο αιτούνται πριµ, σε σχέση µε το σύνολο της έκτασης που δηλώνουν στο ΟΣ∆Ε. Τέλος, µικρής σηµασίας προβάδισµα, αλλά ίσως καθοριστικής αν ξεφύγει πολύ το πράγµα µε τις αιτήσεις, δίνεται στις περιοχές Natura όπου πριµοδοτούνται οι εκτάσεις εκεί µε έως 5 µόρια.

Ζυµώσεις για να µην ευνοηθούν οι ίδιες περιοχές

Στη Βιολογική Γεωργία όσον αφορά τη φυτική παραγωγή γίνεται προσπάθεια να µην αδικηθούν ξανά οι περιοχές εκτός Natura και γίνονται ζυµώσεις στην κατανοµή των κονδυλίων. Με τα κονδύλια µάλιστα να υπολογίζονται στα 100 εκατ. ευρώ (ίσως και περισσότερα τώρα µετά τις απεντάξεις πριν την προκαταβολή) έχει µεγάλη σηµασία τα χρήµατα να διανεµηθούν αυτή τη φορά δίκαια, την ώρα που εξετάζεται και η ένταξη όλων των κηπευτικών (π.χ ντοµάτα). Από εκεί εξαρτάται και η ηµεροµηνία της 2ης πρόσκλησης που είναι προς το παρόν άγνωστο το πότε θα βγει. Υπενθυµίζεται ότι στη φυτική παραγωγή εκτός από τα προϊόντα που εντάχθηκαν στην περασµένη προκήρυξη πριµ αξιώνουν τα εξής: Ρόδια, σύκα, µικρόκαρπες, αβοκάντο µε 90ευρώ ανά στρέµµα, ακτινίδιο 87 ευρώ ανά στρέµµα για παλιούς και 90 ευρώ για νεοεισερχόµενους, ακρόδρυα 60 ευρώ ανά στρέµµα, καπνός, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα 60 ευρώ ανά στρέµµα.

Χωρίς παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών, δύσκολη η ένταξη στις δράσεις της κτηνοτροφίας

Όπως και στη φυτική παραγωγή, αυξήθηκε από τα 5 στα 10 χρόνια η πείρα που προσµετράται βαθµολογικά για την προτεραιότητα ένταξης στο Μέτρο, όσον αφορά τους παλιούς βιοκτηνοτρόφους (∆ράση 11.2.2). Σηµειώνεται εδώ ότι η προκήρυξη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας θα γίνει πιο νωρίς από εκείνη της γεωργίας και ίσως και µέσα στο 2017. Παράλληλα υπάρχει και η αγωνία όσων θέλουν να εντάξουν το ζωικό τους κεφάλαιο στο Μέτρο Αυτόχθονων Φυλών που θα βγει στον αέρα το Γενάρη, οι οποίοι περιµένουν να δουν αν τελικά θα ισχύσει η απαγόρευση πριµοδότησης από πάνω από ένα αγροπεριβαλλοντικό Μέτρο. Σηµειώνεται εδώ ότι σύµφωνα µε πληροφορίες η ένταξη των αγροτών θα γίνει µε βάση το το ΟΣ∆Ε του 2017 και όχι λαµβάνοντας υπόψη την κτηνιατρική βάση δεδοµένων κάτι που δηµιουργεί πρόβληµα σε όσους είχαν γεννήσεις µετά την υποβολή της αιτήσης ενιαίας.

Τώρα, ειδικότερα για τη ∆ράση 11.2.2 το πρώτο κριτήριο δίνει 10 µόρια ανά έτος εφαρµογής της βιολογικής κτηνοτροφίας για κάθε έτος εφαρµογής του συστήµατος βιολογικής στην εκµετάλλευση και έως τα 10 χρόνια. ∆εύτερο κριτήριο είναι η καλλιέργεια βιολογικών ζωοτροφών που δίνει 2,5 µόρια για κάθε 1 στρέµµα έκτασης που είναι ενταγµένη σε σύστηµα βιολογικής παραγωγής και η οποία καλλιεργείται µε ζωοτροφές. Για έκταση µεγαλύτερη των 40 στρεµµάτων λαµβάνει 100 µόρια. Τέλος µετράει και η εγγραφή του αιτούνται στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατία αγρότη. Σηµειώνεται ότι το κριτήριο αυτό µπορεί να πιαστεί µέχρι και την ηµεροµηνία της οριστικής υποβολής της αίτησης.

Νεοεισερχόµενοι βιοκτηνοτρόφοι

Στη ∆ράση 11.1.2 απόλυτη προτεραιότητα δίνεται σε κτηνοτρόφους έως 30 ετών οι οποίοι συγκεντρώνουν 60 από τους µάξιµουµ 100 βαθµούς.  Επιπλέον µοιράζονται κάποιους βαθµούς και οι µεγαλύτεροι µέχρι και την ηλικία των 54. Όσον αφορά το δεύτερο και τελευταίο κριτήριο 2,5 µόρια για κάθε 0,1 εκτάριο (1 στρέµµα)  έκτασης που είναι ενταγµένη σε σύστηµα ελέγχου για βιολογική παραγωγή και  η οποία καλλιεργείται µε ζωοτροφές.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr